Hamdullah Suphi Tanrıöver (1885-1966)

Hamdullah Suphi
 • Devlet adamı, şair, hatip, yazar, öğretmen.
 • 1885'te İstanbul'da doğdu.
 • Sami Paşazade Sezai'nin yeğenidir.
 • Galatasaray Lisesinden (Mekteb-i Sultani) mezun oldu.
 • Ayasofya Rüştiyesi, İstanbul Erkek Muallim Mektebi ve Darülfünunda öğretmenlik yaptı.
 • II. Meşrutiyet’in ardından kurulan Türkçü derneklerin faaliyetlerine katıldı. Uzun süre Türk Ocaklarının başkanlığını yaptı.
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisinde Saruhan mebusu olarak bulundu. İstanbul’un işgali üzerine Millî Mücadele’ye katıldı.
 • 1920'de TBMM'ye girdi, aynı yıl Milli Eğitim Bakanı oldu. Bakanlığı sırasında İstiklal Marşı'nın yazılması konusunda özel bir çaba sarf etti.
 • Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Milli Mücadele'yi savunan yazılar yazdı.
 • 1925'te ikinci kez Milli Eğitim Bakanı oldu.
 • 1931-1939 yılları arasında Bükreş Büyükelçisi olarak görev yaptı.
 • Bu görevden sonra dört dönem daha milletvekili olarak Mecliste bulundu.
 • 10 Haziran 1966’da öldü.
Sanat Anlayışı
 • Türk milliyetçiliğinin sembol isimlerinden biridir.
 • İyi bir hatip olan sanatçı, Milli Mücadele ile Cumhuriyetin ilk yıllarında yaptığı coşkulu konuşmalarıyla tanınır.
 • Hitabelerini "Dağ Yolu" adlı kitapta toplamıştır.
 • İlk şiirlerinde Servetifünun edebiyatının etkisi altındadır.
 • Dönemin çoğu genç sanatçı gibi 1909'da Fecriati'ye katıldı. 
 • Mehmet Fuat Köprülü, Ali Canip Yöntem, Refik Halit Karay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi o da sonradan Fecriati'den Milli Edebiyata geçti.
 • 1911'de Genç Kalemler dergisinin yazı kadrosunu katıldı.
 • Bu tarihten sonra aruzu bırakarak hece ölçüsü ve sade bir Türkçeyle şiirler yazdı.
 • Şiirleri kitap halinde basılmamıştır.
Eserleri
 • Dağ Yolu (Konuşmalar)
 • Günebakan (Makaleler)
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, Kenan Akyüz
 • TDV İslam Ansiklopedisi Hamdullah Suphi Tanrıöver, Abdullah Uçman

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.