Yazım Yanlışları Konu Testi 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu belayı defetmek için birlikte hareket etmeliyiz.
B) Sokak ortasında darbedilen adam esnafa sığındı.
C) Beni bugün affedin, yapacak işlerim var.
D) Yarım saatte bir kilometre yol katettik.
E) Bunları okuyucularımızın takdirlerine arzediyoruz.

(I) Şereflikoçhisar İlçesi yakınlarında yer alan (II) Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamasının yanı sıra, (III) doğal güzelliği ile de görülmeye değer bir yerdir. (IV) Adeta "bozkırın gelinliği" görünümünde olan gölde, (V) gün batımında güneşin son ışıkları tuz tabakasında kristal görüntüler oluşturur.
2. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Konuyla ilgili olarak MEB'in yapacağı açıklama bekleniyor.
B) YÖK'ün koordinasyonu ile uzaktan eğitim verilecek.
C) TDK’nın kuruluşunun 87. yıl dönümünü kutluyoruz.
D) Yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK'a 23 araştırmacı alınacak.
E) ODTÜ'ye yatay geçiş yapmanın şartları açıklandı.

İstanbul (I) siluetinin seçkin (II) ögelerinden biri olan Kız Kulesi, turistik tesise dönüştürülmek üzere kapsamlı bir (III) restorasyona konu olunca yaygın tartışmaların da odağına yerleşti. Bu tartışmalar (IV) Kız Kulesi'ni, yalnız mimarlık yayınlarının değil, günlük (V) gazetelerin de yer verdiği ilgi çekici bir konuya dönüştürdü.
4. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bugün ikişer ikişer saymayı öğrendik.
B) Çocuklar kapının önünde beş taş oynuyordu.
C) Davanın 5'inci duruşması bugün görülecek.
D) İlk bestesini henüz on iki yaşındayken yapmış.
E) Yarın saat 13.40'ta imzalar atılacak.

(I) Osmanlı İmparatorluğu’nda (II) Batılılaşma hareketleri 18. yüzyılda başlamış ve (III) Tanzimat Fermanı ile (IV) siyasî bir boyut kazanarak (V) resmî olarak onaylanmıştır.
6. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Samanyolu'ndaki yıldızların yüzde 80’i Güneş’ten küçüktür.
B) Satürn’ün en dıştaki halkasının çapı 280.000 km'dir.
C) Elli yıl önce bugün Apollo 11 astronotları Ay'a iniş yolundaydı.
D) Gökyüzü ile ilgilenen eski insanlar yıldızları gruplara ayırmışlar.
E) Kuyrukluyıldızlar buz ve tozlardan oluşan küçük gök cisimleridir.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Yaşayan en büyük kuş olan deve kuşu uçamaz.
B) Afrika'nın en vahşi hayvanı su aygırıdır.
C) Balarıları toplu halde yaşayan sosyal böceklerdir.
D) Denizanaları sudaki akıntıyla sürüklenir.
E) Baykuşlar boyunlarını 270 derece çevirebilir.

(I) Eski Mısırlılar'ın kullandığı yazıya hiyeroglif denir. (II) Yüzlerce yıl boyunca hiyerogliflerin ard arda dizilmiş anlamsız kutsal şekiller olduğu düşünülmüştür. (III) Onların gizemli Eski Mısır dünyasını gözler önüne serecek bir yazı olduğu anlaşılınca dönemin en büyük dilbilimcileri bu yazının şifresini çözmeye çalışırlar. (IV) 1799’da Mısır'ın Rosetta Kasabası'nda tesadüfen bulunan bir kaya bu gizemli yazının çözülmesinde çok önemli bir rol oynar. (V) Çünkü MÖ 196’da hazırlanan bu tarihsel kayanın bir yüzünde Eski Yunanca bir yazı ve o yazının hiyerogliflerle kazınmış tercümesi yer alıyordu.
9. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) I.    B) II.   C) III.    D) IV.    E) V.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Uçan daire haberleri her zaman ilgi çeker.
B) Halamız gün görmüş bir kadındı.
C) Yurtsever ve çalışkan insanlara ihtiyacımız var.
D) Hemen her şartta güler yüzlü olmayı başarabiliyordu.
E) Koşar adım bize doğru geliyordu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Yurt dışında görev yapan öğretmenlerimizden biriydi.
B) Yeni kitabı için benden bir önsöz yazmamı istedi.
C) Bir akşamüzeri haber vermeden çıkageldi.
D) Günümüzde reklamlar bilinçaltımızı hedef almaktadır.
E) Bu çalışma ana dil öğretimine yeni yaklaşımlar getiriyor.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Masaya bağlanan kollu bir kalemtıraşı bile vardı.
B) Öğrenci kulüpleri sosyalleşmenin yollarından biridir.
C) Psikiyatr olmak için ilk önce tıp fakültesini kazanman lazım.
D) Kollektif emeğe inanan bir adamdı babam.
E) Osmanlıca gazete koleksiyonunu bağışlamayı düşünüyor.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Süveyş kanalı en önemli su yollarından biridir.
B) Ankara kalesinin ilk yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir.
C) Hacı Doğan Mahallesi'ndeki bu yapı, 1685'de yaptırılmıştır.
D) Bitik Höyüğü, Ankara'nın 42 kilometre kuzey batısında yer almaktadır.
E) Polatlı'ya bağlı Yassıhöyük köyü dört bin yıllık bir tarihe ev sahipliği yapıyor.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu konuda bütün paydaşlarımızla iş birliği içindeyiz.
B) Yöre insanı geleneklerinin birçoğunu bugün de devam ettiriyor.
C) Akşam gazetesinde yirmi beş yıl boyunca fıkra yazarlığı yaptı.
D) İstanbul Üniversitesi'nden 1955'te mezun olmuş.
E) Sodom ve Gomore 1928 yılında yayımlandı.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Devlet kelimesi Latince'de durmak, yerleşmek anlamlarında kullanılmış.
B) Dinozor "korkunç kertenkele" anlamına gelen Yunanca bir sözcüktür.
C) Ahtapotlar da tıpkı bukalemunlar gibi renk değiştirebilir.
D) Bu düşünce akımı, Anadolu'ya Orta Asya'dan gelmiş.
E) 1 m²ye düşen su miktarı kilogram olarak ifade edilir.


👉 Testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

İlgili Sayfalar

Cevaplar

1.E  2.A  3.C  4.A  5.B  6.D  7.E  8.C  9.E  10.B  11.B  12.D  13.E  14.D  15.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.