Noktalama - Yazım Konu Testi 1

1. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) 18.yy. divan şiirinin en önemli ismi odur.
B) 5x5 cm boyutlarında bir kare çiziniz.
C) Bu kurgan MÖ 5.yüzyıldan kalmış.
D) Bugün m²ye düşen yağmur 62 kilogramı buldu.
E) TDK'nın bu konuda yaptığı bir çalışma var.

2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Hristiyanlık üç semavi dinden biridir.
B) Bugün okulda klüp toplantısı var.
C) Tıraş olmadan sokağa çıkmazdı.
D) Oyunda alafranga bir tipi canlandırıyor.
E) Çocuğu bir de psikiyatr görsün.

1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla başlayan yeni dönemde Türk tiyatrosu (I) tarihinde ilk defa gelişme imkânlarına kavuştuğu gibi gereken saygınlığı da kazanmıştır. 1927’de, Darülbedayinin başına getirilen Muhsin Ertuğrul (II) Batı’dan çevrilen çağdaş tiyatro eserlerini Türk toplumuna sunmuş (III) oyunculuk (IV) sahneleme (V) dekor kullanımı ve yetişmelerine katkıda bulunduğu oyuncularla günümüz Türk tiyatrosunun temellerini atmıştır.
3. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I     B) II    C) III    D) IV     E) V

4. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?
A) Ne mutlu Türk'üm diyene!
B) İnanın, Mustafa Kemal'ler tükenmez.
C) Hırvatistan da Avrupa Birliği'ne katıldı.
D) Yıldız Sarayı'nın bahçesi oldukça etkileyicidir.
E) Karac'oğlan der ki geçti çağlarım.

Köy tiyatrosu ve halk tiyatrosu geleneği ile zengin bir geleneksel yapıya sahip olan (I) Türk tiyatrosu, (II) Orta Asya’dan günümüze geniş bir coğrafyanın kültürel birikimiyle zenginleşmiş, (III) Şamanizm'den İslam ve tasavvuf anlayışına, (IV) doğu kültürünün özelliklerini (V) Osmanlının geleneksel toplum yapısı içinde yoğurarak kendine özgü bir anlayışa ulaşmıştır.
5. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV     E) V

I. Ahmet, komşunun küçük oğlu, hafta sonu sünnet olacakmış.
II. Sınava gelirken yanınızda kara kalem, silgi ve resim kağıdı olsun.
III. Yanından ayırmadığı el çantası ile evden çıktı, durağa doğru yürüdü.
IV. Oyun, IV. Murat'ın saltanat yıllarında Topkapı Sarayı'nda geçmektedir.
V. Hafta sonu kadar boya işini bitiremeyiz, demiş.
6. Numaralanmış cümlelerde virgül (,) kaç farklı görevle kullanılmıştır?
A) 1    B) 2    C) 3    D) 4     E) 5

İlk renkli (I) Türk filmi Muhsin Ertuğrul’un 1953 yılında yönettiği (II) Halıcı Kız filmidir. Muhsin Ertuğrul, doğuşundan 1940’lara kadar Türk sinemasındaki tek adamdır. (III) Yurtdışında da bulunup filmler çevirdiği için Ertuğrul, (IV) Türkiye’de zenginleri filmlerine yapımcı olmaya ikna etmekte zorlanmamıştır. Sinemamızda ilklerin adamı olan bu yönetmen (V) birçok yönden eleştiriye uğramıştır.
7. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Tiyatro eserlerinde şehirden bunalan (I) şehirle bir türlü barışamayan (II) Anadolu çocuğunun çığlığı duyulur. Sakinlerini soysuzlaştıran şehirler (III) alçak (IV) fırsatçı (V) uğursuz ve hırsızların kol gezdiği bir mahşer yerine dönmüştür.
8. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

9. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Dışarda sabahtan beri sizi bekleyen biri var.
B) Özellikle bu yarı entellektüellerden korkmalıyız, dedi.
C) Bu konularda kimse ile muhattap olmak istemezdi.
D) Omuz omuza verirsek çözemeyeceğimiz sorun kalmaz.
E) Bakanlar Kurulu kararı ile 17 Kasım'da bayram tatiline eklendi.

(I) Hareketli görüntüyü kaydedebilmek için yüzyıllarca birçok bilimadamı çalıştı. (II) Bu çalışmaların sonucunda Fransız Lumiere kardeşler sinematograf makinasını yaptılar. (III) 28 Aralık 1895’te insanlar, kaydedilmiş hareketli görüntüleri beyazperdede izlediler. (IV) Fabrikadaki işçileri, bahçeyi sularken yalnışlıkla kendini ıslatan bahçıvanı, dumanlar içinde gara giren treni, hareketli bir biçimde izleyebilmek insanları çok eğlendirdi. (V) Daha sonraki günlerde hiç görmedikleri ülkeleri, insanları, yaşam biçimlerini tanımak da ilgilerini çekecekti.
10. Numaralanmış bölümlerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

11. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül (;) farklı bir görevle kullanılmıştır?
A) Dereyi, tepeyi sel bilir; iyiyi, kötüyü el bilir.
B) Deveye boynun eğri, demişler; nerem doğru ki, demiş.
C) O, babası ölünce okulu bıraktı; şimdi bir sitede bekçilik yapıyor.
D) Akıllı, söylemeden düşünür; akılsız düşünmeden söyler.
E) Çok kindar da olabilen Asya fili; zeki, sabırlı, uslu ve sadık bir hayvandır.

12. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Tavşanlar ve Boa Yılanları adlı eser, masalsı bir atmosfer içerir.
B) Karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
C) Erzurum'un simge ismi Nene Hatun 22 Mayıs 1955'te öldü.
D) Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri.
E) Üç ülkeye hayat veren Fırat Nehri 2780 km uzunluğundadır.

13. Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) doğru kullanılmıştır?
A) Vakalar bu hızla artarsa, yasaklar yine gelecektir.
B) Bu, genç şairin çıkardığı ilk ve son kitap olacaktı.
C) Daha ilk toplantıdan başlayarak, herkesi sindirmeye çalıştı.
D) Bu tür akçeli işlere ne kendi karıştı, ne de ailesini karıştırdı.
E) O, yıllarda muhalefet gibi çalışan derginin önemli yazarlarından biriydi.

Amacı, karşıdan bir yanıt almak olmayan sözde soru cümlelerinin sonuna da soru işareti konur. Bunlar, anlamı daha etkili kılmak için yargıyı soru yoluyla ileten cümlelerdir.
14. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisine soru işareti (?) konmalıdır?
A) 
Yıllar sonra köye neden döndüğünü kimse anlamadı 
B) Akşam eve geldi mi bütün sorunlarını kapının dışında bırakırdı
C) 
Buraya kadar gelip de bir acı kahve içmemek olur mu
D) Güzel mi güzel bir kız çocuğu karşıladı bizi
E) Kimin ateş ettiğinin o da görmemiş

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Kalabalık, polis müdahalesi ile dağıldı.
B) Evlenmek için müracaat etmişsiniz.
C) Bu durumda bile onu müdafaa ediyorsun.
D) Her konuda muaffak olamazsın.
E) Mağrur ve rahatına düşkün bir adamdı.

Bu konuda çok emek sarfettik ama katetmemiz gereken daha çok yolumuz var. Bugün ortaöğretimde okuyan birçok öğrencimiz, ne yazıktır ki, laboratuar göremeden mezun olacak.
16. Bu parçada kaç yazım hatası yapılmıştır?
A) 1    B) 2    C) 3     D) 4      E) 5

Nispet eki (i), eklendiği sözcüğe "bağlılık, ilgi" anlamları katar. Özellikle Arapça ve Farsça sözcüklere gelen bu ek bağlandığı isimle ilgili sıfatlar yapar. Bu tür sözcüklerde nispet ekinin belirtme durum ve üçüncü şahıs iyelik ekiyle karışma ihtimali yoksa düzeltme işaretini (^) kullanmaya gerek yoktur.
17. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işareti (^) yerinde kullanılmıştır?
A) Bu yolda azamî hız 50 km'dir.
B) Medenî ülkelerde böyle bir şey görülmez.
C) Hastanın hayatî bir tehlikesi yok.
D) Onunla bu konuda ilmî bir tartışmaya girme.
E) Siyasî gücünü kullanmakla suçlanıyor.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisine nokta (.) işareti konulmalıdır?
A) Geçtiğimiz her istasyonda seni görme ihtimali
B) Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz
C) Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
D) Düğün el ile, harman yel ile
E) Onun niçin geldiğini bilmiyoruz

Türkçede satır sonundaki sözcükler kısa çizgi (-) ile bölünür. Satır sonuna sığmayan bu sözcükler ancak hecelerinden bölünür. Sözcüklerin doğru bölünebilmesi için Türkçedeki hece oluşumunu bilmek gerekir. Hece oluşumu ile ilgili kurallar Batı kökenli sözcükler için de geçerlidir.
19. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine ayrılırken yanlışlık yapılmıştır?
A) elek-trik    B) telg-raf    C) kont-rol    D) sürp-riz    E) prog-ram

20. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Hamam böceği var diye üç gündür eve girmiyor.
B) Tonlarca kuru soğan depolarda çürümüş.
C) Annem küçükken bize zorla semiz otu yedirirdi.
D) Masada kırk türlü kuru yemiş vardı.
E) Şekerin % 30'u şeker pancarından elde ediliyor.

👉 Testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfalar


Cevaplar

1.E  2.B  3.C  4.B  5.D  6.E  7.C  8.B  9.D  10.E  11.E  12.B  13.B  14.C  15.D  16.B  17.D  18.E  19.A  20.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.