Sav Nedir? Sav Örnekleri

 • İslamiyet öncesinde atasözlerine verilen isim.
 • Türk milletinin yaşayışını, asırlar boyunca elde ettiği tecrübeleri, birikimini, dünya görüşünü, gözlemlerini ve anlatım gücünü savlarda görmek mümkündür.
 • Savların (atasözlerinin) her nesil için yönlendirici ve eğitici bir fonksiyonu vardır. 
 • Kalıplaşmış olan bu sözler, millet hafızasında kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelmiştir.
 • Türk savlarının yazılı ilk kaynakları 8. yüzyılda dikilen Göktürk Kitabeleri'dir.
 • Uygur dönemine ait eserlerde de birçok sava rastlamak mümkündür.
 • Türk dilinin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabı olan Divan-u Lugat'it Türk de sav açısından önemli bir kaynaktır.
 • Aynı dönemde yazılan Kutadgu Bilig’de İslamiyet'in etkisiyle sav yerine "mesel" sözcüğü tercih edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde ise mesel sözcüğünün yanı sıra "darbımesel" de kullanılmıştır.
Sav Örnekleri
 • Aç ne yimes tok ne dimes. (Aç ne yemez tok ne demez.)
 • Ata oglı ataç togar. (Baba adamın oğlu babacan olur. / Oğul babasına çeker.)
 • Bir karga birle kış kelmes. (Bir karga ile kış gelmez.)
 • Endik uma evliğni agırlar. (Ahmak konuk ev sahibini ağırlar.)
 • Erdem başı til (Erdemin başı dildir.)
 • Ermegüke eşik art bolur. (Tembele eşik yokuş olur.)
 • İrig erini yaglıg, ermegü başı kanlıg. (Becerikli adamın dudağı yağlı, tembelin başı kanlı)
 • İt ısırmas at tepmes time (it ısırmaz, at tepmez; deme)
 • İt karı bolsar yatıp ürür. (İt ihtiyarlarsa yatıp havlar.)
 • Kanı kan ile yumas. (Kanı kanla yıkamazlar.)
 • Koş kılıç kınga sıgmas. (Çift kılıç bir kına sığmaz.)
 • Közden yırasa köngülden yeme yırar. (Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.)
 • Ot tise agız köymes. (Ateş demekle ağız yanmaz.)
 • Öd keçer kişi tuymas yalnuk oglı mengü kalmas. (Zaman geçer kişi duymaz, insanoğlu baki kalmaz.)
 • Suv körmeginçe etük tartma. (Suyu görmeden pabuçları çıkarma.)
 • Tag tagka kavuşmas kişi kişike kavuşur. (Dağ dağa kavuşmaz, kişi kişiye kavuşur.)
 • Tılın tügmişni tışın yazmas. (Dille bağlanan dişle çözülmez.)
 • Yırak yır savın arkış keldürür. (Uzak yerin haberini kervan getirir.)
 • Ökünçlüg bolur tutşı övke işi. (Öfkeyle kalkan pişmanlıkla oturur.)
 • Bu künki işing komda kılma yarın. (Bugünün işini yarına bırakma.)
İlgili Sayfalar
👉 Atasözleri ve Özellikleri

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.