İlhan Tarus (1907-1967)

İlhan Tarus
 • Roman, öykü ve oyun yazarı.
 • 24 Kasım 1907'de Tekirdağ'da doğdu.
 • 1928'de Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
 • Maraş, Edirne ve Kayseri'de savcı ve hâkim olarak çalıştı (1929-32). Görevine son verilmesi üzerine İstanbul’da çeşitli gazetelerde düzeltmen ve muhabir olarak çalıştı. 
 • 1946'da Adalet Bakanlığındaki görevine dönerek 1957'ye kadar çalıştı. Sonrasında Ankara Zafer gazetesinde röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. 
 • 1960'lı yıllarda Ankara Adliyesi Kütüphanesinde memur olarak çalıştı. 8 Ocak 1967'de Ankara'da öldü.
Sanat Anlayışı
 • Yazın hayatına tiyatro ile başlasa da hikaye ve romanlarıyla tanındı.
 • Eserlerinde genellikle toplumsal sorunları, idari bozuklukları, yoksul insanların günlük yaşamını konu etmiştir.
 • Toplumcu gerçekçi roman anlayışına yakındır.
 • İyi bir gözlemci olan yazar, realist bir anlayışa sahiptir.
 • Eserlerini sanat kaygısı taşımadan yazmıştır.
 • Mütareke ile Milli Mücadele dönemlerini konu alan romanlarıyla ünlüdür.
 • Kurtuluş Savaşı’nı altı roman ile destanlaştırmak istese de sadece üçünü (Var Olmak, Hükümet Meydanı, Vatan Tutkusu) yazabilmiştir.
 • Hikayelerinde yaşadığı topraklarla sınırlı kalmayarak dünyadaki savaş, ayrımcılık ve toplumsal çatışmaları da ele almıştır.
Eser Özetleri
Yeşilkaya Savcısı
 • Otobiyografik özellik gösteren romanda, genç bir savcının atandığı ilçede karşılaştığı güçlükler ile yerel eşraf tarafından görevinden uzaklaştırılışı gerçekçi bir üslupla anlatılmaktadır. Roman, genç savcının anı defteri biçiminde kurgulanmıştır.
Var Olmak
 • Olaylar Çanakkale ve İstanbul’un işgal altında olduğu yıllarda Karabiga'da geçmektedir.
 • Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Bigalıların yaşayışı, işgal yıllarının bölge insanına etkisi ve dönemin genel yapısı eserde gözler önüne serilmiştir. 
 • Eserin ana konusu İstanbul Hükümeti taraftarı Anzavur Ahmet Paşa ile Millî Mücadele için yapılan hazırlıkları destekleyen Reji Müdürü Hamdi Bey arasındaki çatışmadır. 
 • Romanda vatanseverlerin kahramanlıkları yanında olumsuz yönleri de çarpıcı bir biçimde yansıtılmıştır.
Vatan Tutkusu
 • Roman, İzmir’in işgali sonrasında Aydın çevresinde oluşturulmaya çalışılan direniş hareketi üzerine kuruludur. 
 • Romanın başkişisi vatansever ve destansı bir karakter olan Osman Efe’dir. 
 • Osman Efe, başıbozuk ve soyguncu diğer iki çete reisiyle güçlerini birleştirerek işgale direnir. Romanın sonlarında Durdu ile Ekrem’in halkı soyması ve başıbozuk tutumları Osman’ın itibarını sarsar. 
 • Sonrasında bir iç hesaplaşma yaşanır. Bununla beraber Osman’ın arzu ettiği milli uyanış artık gerçekleşme yoluna girmiştir.
Eserleri
 • Öykü: Doktor Monro'nun Mektubu, Tarus'un Hikâyeleri, Apartman, Karınca Yuvası, Ekin İti, Köle Hanı
 • Roman: Yeşilkaya Savcısı, Var Olmak, Uzun Atlama: Bir Endüstrileşmenin Romanı, Hükümet Meydanı, Duru Göl, Vatan Tutkusu
 • Oyun: Ceza Hâkimi, Bir Gemi, Suavi Efendi
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • İlhan Tarus ve Vatan Tutkusu Romanı, Nur Özmel
 • İlhan Tarus’un Romanlarında Milli Mücadele, Mehmet Güler
 • Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.