Cümle Türleri Konu Testi 2

Dar pencereler giyotini hatırlatır bana.
1. Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sırasıyla özne / nesne / yüklem / dolaylı tümleçten oluşmaktadır.
B) Devrik bir isim cümlesidir.
C) Öznesi bir sıfat tamlamasıdır.
D) Kişi zamiri dolaylı tümleç görevindedir.
E) Olumlu bir cümledir.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne ve yerine göre "Babam geçmişten söz etmeyi pek sevmezdi." cümlesindekiyle özdeştir?
A) Selim Paşa'nın bahçıvanı altmışını geçkindi.
B) 
Çocuk onu görür görmez elindekileri bırakıp kaçtı.
C) Her şeye rağmen tüy gibi hafif hissediyordu kendini.
D) 
Ölçü ve uyağın şiire kazandırdığı hiçbir şey yoktur.
E) Kardeşim babam gittiğinde altı yaşındaydı.

Tek bir yargı bildiren ve içinde eylemsi bulunmayan cümleler yapıları bakımından basittir.
3. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından basit bir cümledir?
A) Aşure yemeye giden kaşığını yanında taşır.
B) Kol kesilirken parmak acımaz.
C) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
D) Arı kahrını çekmeyen, balın kıymetini ne bilsin.
E) Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmaz. 

4. Aşağıdakilerden hangisi devrik, olumsuz bir isim cümlesidir?
A) Adam ve karısı hırsla uzattılar ellerini.
B) Onun için kolay değildi böyle yaşamak.
C) Bir şey söylemeden sarıldılar uzun uzun.
D) Hastanemizin en tecrübeli cerrahlarından biriydi.
E) Kimse istemezdi böyle olmasını.

Bir temel cümle ile yan cümlecik ya da yan cümleciklerden oluşan cümleler girişik birleşik cümle olarak kabul edilir.
5. Buna göre aşağıdakilerin hangisi "girişik birleşik cümle" değildir?
A) Para üstünü sayarak alınız.
B) Gider gitmez seni sormuş.
C) Her şeyi ardında bırakıp gitti.
D) Buradan bakınca bir terslik gözükmüyor.
E) Bu konuşmadan hiçbir şey anlamadık.

I. Güzelliği bir sivilce, zenginliği bir kıvılcım yok eder.
II. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
III. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
IV. İki gönül bir olursa samanlık seyran olur.
V. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
6. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi "sıralı cümle" değildir?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) 
Sınavı geçememiş halbuki iyi hazırlanmıştı.
B) Genellikle başkaları için yaşar, başkaları uğruna ölürsün.
C) Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım.
D) Sen benim gülen ayvam, ağlayan narımsın.
E) 
Durmaksızın konuşuyor, konudan konuya atlıyordu.

I. Erozyonun aktif kuvvetleri su ve rüzgârdır.
II. Her iki erozyon çeşidinde de doğal bitki örtüsü tahrip olur.
III. Yüzey akışı toprağın taşınmasında önemli rol oynar.
IV. Organik madde içeriği düşük topraklar erozyona daha duyarlıdır.
V. Tabaka erozyonu ancak açık renkli alt toprak açığa çıkınca fark edilir.
8. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri girişik birleşik cümledir?
A) I ve IV   B) II ve V   C) III ve V   D) I ve III   E) II ve IV

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Ben ne âlimim ne de bir siyaset adamıyım.
B) Burada yatacak olanlara birer battaniye ver.
C) Konuyu anlamadığımız için cevap veremedik.
D) Herkesin duyacağı bir sesle "Allah'ın dediği olur." dedi.
E) Sahibi yetişmese saldıracaktı bize.

I. Ay, Yusuf’un dizginleri tutan ellerini aydınlatıyordu.
II. Hasan bana bakıyor, kıkır kıkır gülüyordu.
III. Onların gönlünü etmek biraz daha kolaydı.
IV. 
Yaşamak zevki nedir bilmez ölümden korkan.
V. Onun eserlerinde tabiat büyük bir ustalıkla ele alınmıştır.
10. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi yapıca basit bir cümledir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV   E) V.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Seni düşündükçe gül dikiyorum elimin değdiği yere.
B) Sardı etrafımı gökten boşalan bir zincir.
C) Bakakalırım giden geminin ardından.
D) Öldük ölümden bir şeyler umarak.
E) Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar.

12. Aşağıdakilerden hangisi "biçimce olumsuz, anlamca olumlu" bir cümledir?
A) Seni beğenmiyor değilim.
B) Bence bu konuyu hiç açma.
C) Dünkü kazada yaralanmış.
D) Çocuklar bugün çok sessiz.
E) Böyle olacağını bilemezdik.

(I) Kast, Hint toplumunun iskeletidir. (II) Irksal ve dinsel ayrım sonucu ortaya çıkmış bir piramittir. (III) Kapalı tabakalaşma tipinin bir örneği olan kast, toplumdaki farklı yaşam tarzlarını yansıtır. (IV) Bununla birlikte kast üyelerinin statüleri sonsuzdur. (V) Kastlar arası geçişi yasak olduğu gibi farklı kastlardan kişilerin evlenmesi de yasaktır.
13. Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi "yüklemine göre" diğerlerinden farklıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

14. Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından sıralı bir cümledir?
A) Merdivenin başında püskülsüz fesli, yalınayak bir tayfa duruyordu.
B) Bir ay evvel sözümü dinleseydi başına bu felaket gelmeyecekti.
C) Medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktır ki ona kayıtsız kalanları mahveder.
D) Küçükken bu dallarla kendimize atlar yapar, cirit oynardık.
E) Birden köşe başında iki atın çektiği bir fayton peyda oldu.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Bazı günler hiç konuşmadan saatlerce karşılıklı oturuyorduk.
B) Osmanlıca eserlerden oluşan büyük bir kütüphanesi vardı.
C) Hepimiz bilirdik ki bu konuları konuşmayı pek sevmezdi.
D) 
Beraber yemek yedik, sonra da eve döndük.
E) O konu açılırsa sen hiçbir şey söyleme.

(I) İstiklal Savaşı yıllarında Anadolu’da öğretmenlik yapan genç bir kadının hikâyesidir. (II) Kahraman özellikle de Batı Anadolu’da geçen macerasıyla devir insanına yeni bir mücadelenin ilk haberlerini verir gibidir. (III) Anadolu’nun İstanbullu aydının hizmetlerine ihtiyacı vardır. (IV) Yazarın romanında mesajını vermek için seçtiği zaman bu yüzden ilgi çekicidir. (V) Bir savaş romanı olmayan eser, İstiklal Savaşı'nı anlatmak üzere de yazılmamıştır.
16. Numaralanmış cümlelerden hangisi basit bir isim cümlesidir?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

17. Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Kendisi o sıralar çok okunan bir yazardı.
B) Her görüşme yaklaşık beş dakika sürmeli.
C) Bence bilmediğin konularda fikir yürütme.
D) Müdür okuldan çıkarken bize haber verecek.
E) Olaydan sonra ayrıntılı bir rapor yazdı.

18. Aşağıdakilerden hangisi "biçimce olumlu, anlamca olumsuz" bir cümledir?
A) Beklediği şeyi göremeyince suratı asıldı.
B) 
Dün içtiğimiz çorba biraz tuzsuzdu.
C) Bu proje pek de aklına yatmamıştı.
D) Benim kimseye akıl verecek hâlim yok.
E) 
Ne ben sordum ne de o anlattı.

I. Çocukluğu savaş dönemine denk geldiği için eserlerinin çoğunda savaşı anlatmıştır.
II. 
Öğrencilere yeni bir şey öğretmek, yanlış olan bilgiyi düzeltmekten daha kolaydır.
III. Eğitim, birey ve toplumun geleceğine yön veren en önemli güçlerden biridir.
IV. 
İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özelliklerden biri, onun konuşma yeteneğidir.
V. Bu dikili taşların tam olarak neyi simgelediği konusunda bir uzlaşma yoktur.
19. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin öznesi isim-fiil grubudur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

(I) Seyyah gezerek edindiği tecrübeyi seyahatnamesinde okuyucusuyla paylaşır. (II) Gezi yazısı bu bağlamda edebiyatın kendisi kadar eskidir. (III) Biri seyahatini anlatırken diğerleri de onunla birlikte yolculuğa çıkmış kadar olur. (IV) Seyahatname edebiyatın bir parçasıdır. (V) Aynı zamanda kültür tarihçiliğinin de önemli bir malzemesini oluştur.
20. Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemi, isim tamlamasından oluşan basit bir cümledir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV   E) V.
Cevaplar

1.B  2.B  3.C  4.B  5.E  6.D  7.A  8.C  9.A  10.E  11.E  12.A  13.C  14.D  15.D  16.C  17.A  18.E  19.B  20.D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.