Edebi Akımlar

 • Sanatta belirli düşünüş, duyuş ve anlayış sistemine akım denir.
 • Sanat akımları, toplumsal gelişmelerin sanata yansımasından doğmuştur. 
 • Her sanat akımı çağının ifadesi olmuştur.
 • Akımlar; çağın düşünüş, yaşayış ve estetik değerlerini kısaca zihniyetini yansıtmıştır.
 • Sanat akımları sadece edebiyatla ilgili olmayıp mimari, heykel, resim, müzik gibi güzel sanatların bütün kollarını kapsar.
 • 17.yüzyıldan itibaren yaşanan değişim ve yenilikler (toplumsal, siyasi, dinî, bilimsel…) sanatı etkilemiş, değişen değerler de yeni bir sanat akımının ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
 • Edebî akımların önemli bir kısmı bir önceki akıma tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 • Edebi akımların başlıcaları şunlardır: klasisizm, romantizm, realizm, natüralizm, parnasizm, sembolizm, empresyonizm, fütürizm, Dadaizm, sürrealizm, ekspresyonizm, egzistansiyalizm...
Hümanizm ve Rönesans, edebî akımların kaynağı kabul edilmektedir. Bu nedenle edebi akımlara geçmeden önce bunlar hakkında bilgi sahibi olmak daha doğru olacaktır.
Hümanizm - Rönesans
 • İnsancılık ya da insan sevgisi gibi anlamlara gelen Hümanizm, bir düşünce sistemidir.
 • Tanrı merkezli düşüncenin yerine insan merkezli düşüncenin geçmesini savunur.
 • Hümanizme göre insanın kaderi kendi elindedir.
 • Hümanist yaklaşım her insanın değerli ve onurlu olduğuna vurgu yapar.
 • İlk izleri İtalya’da 14. yüzyılın ikinci yarısında görülen Hümanizm, Rönesans'ın da temeli kabul edilir. Hümanist felsefe ile Rönesans ve Reform hareketleri arasında çok yakın ve çoğu zaman iç içe geçmiş bir ilişkiler ağı vardır.
 • Rönesans (Yeniden Doğuş); 15. ve 16. yüzyılda Avrupa’da güzel sanatlar, edebiyat ve düşünce alanında meydana gelen yenilik ve gelişmelere verilen isimdir.
 • Tüm bu yenilik ve gelişmelerin ilham kaynağı Antik Roma'dır.
 • Batı bu sayede Orta Çağ'ın karanlığından ve feodal düzenden kurtulmaya çalışır.
Edebi Akımlar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.