Sebkihindi

Şeyh Galip
 • 17. ve 18. yüzyıllarda Safevi Hanedanı'nın baskısından kaçan şairler Hindistan'daki Bâbürlü Devletine sığınır. Çoğu İranlı olan bu şairlerin farklı bir üslupla ortaya koydukları şiir tarzına da Sebkihindi (Hint tarzı) denilmiştir.
 • Sebkihindi akımı; İran, Hindistan, Afganistan, Irak, Tacikistan ve Osmanlı topraklarının yer aldığı geniş bir coğrafyada etkili olmuştur.
 • Şairler yeni bir dil kullanarak süslü bir üslûp meydana getirmişlerdir.
 • Türk edebiyatında bu tarz 17. ve 18. yüzyıllarda Nefî, Nâilî, Neşâtî, Râsih, Nâbî ve Şeyh Galib gibi şairler üzerinde etkili olmuştur.
Genel Özellikleri
 • Yeni ve orijinal mazmunlar kullanma
 • İnce hayallere yer verme
 • Anlam kapalılığı
 • Az kelime ile çok şey ifade etme
 • Anlamın söze hakim olması
 • Hayal gücünün ön plana çıkması
 • Aşırı dereceye varan mübalağa sanatı yanında irsalimesel kullanılması 
Dikkat: Hint üslûbu (Sebkihindi) şairlerimizde bütün özellikleriyle kendini göstermez. Sebkihindi;
 • Nâbî’de söylenmemiş yeni manalar şeklinde,
 • Nefi'de hayal gücünü kullanarak mübalağa sanatına çok başvurmasıyla,
 • Nâilî ve Şeyh Galip'te ise anlam derinliği ve orijinal mazmunlar ile kendini gösterir.
İlgili Sayfalar
👉 Mahallileşme Akımı
👉 Hikemi Tarz
👉 Türki-i Basit

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.