Aşık Ömer (17.yy)

 • 17. yüzyıl saz şairi.
 • Konya doğumludur. 
 • Ordu şairidir. Eline sazını alıp çok genç yaşlarda seferlere çıkmıştır.
 • Düzenli bir medrese eğitimi almasa da Farsça ve Arapçayı öğrenmiş ve başta Fuzulî olmak üzere klâsik edebiyatın önemli şairlerini okumuştur.
 • Uzun bir yaşamı olduğu ve çok gezdiği şiirlerinden anlaşılmaktadır.
Sanatı
 • Karacaoğlan ve Gevheri ile 17.yüzyılın en önemli âşıklarından biridir.
 • Saz şairleri arasında en çok şiiri olan odur. (1500 - 2000)
 • Diğer halk şairlerine göre dili biraz ağırdır.
 • Divan şiirinin etkisiyle yazmış olduğu tevhit, naat, gazel, kaside ve murabbaları vardır. Kusurları olsa da aruz veznini kullanmakta başarılıdır.
 • Ona asıl ününü sağlayan koşma, semai, varsağı türlerinde sazıyla söylediği şiirlerdir.
 • Şiirlerini topladığı bir Divan'ı vardır.
 • Hayatının son zamanlarında yazdığı Şairnâme isimli eserinde saz şairlerinin yanında divan şairlerine de yer vererek bu konudaki bilgisini ortaya koymuştur.
 • Eserleri: Divan, Şairnâme
Şairnâme'den...
Sultan Nesimi'dir cümleye serdar
Esrâr-ı aşkı ol eyledi izhâr
Derisin yüzdüler etmedi inkâr
Cânâna erince terk etti canı
Şairname Nedir?
 • Saz şairleri tarafından yazılır. 
 • Genellikle on birli hece ölçüsü ve destan nazım şekli ile yazılır.
 • Bu tür eserlerde saz şairi, çağdaşı ya da kendisinden önce yaşamış şairlerin birtakım özelliklerine yer verir.
 • Şairnâmeler, divan şairlerinden bahseden şuarâ tezkirelerine benzer. Onlar kadar olmasa da şairlerin memleketi, tarikatı, fiziki özellikleri ve kişiliklerini anlatmaları bakımından önemlidir.
Şiirlerinden
Koşma
Ela gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihana
Noktadır benlerin sayamadım ben
Aşkın ateşidir sinemi yakan,
Lütfuna erer mi cevrini çeken
Kollarım boynuna dolanmış iken,
Seni öpmelere kıyamadım ben.
Terk eyledim ağalarım beylerim
Boz bulanık seller gibi çağlarım
Onun için ben ah edip ağlarım
Ayrılık oduna doyamadım ben

Kaldı deli gönül kaldı hep yasta
Mevlâ’m erdir beni murada kasta
Âşık Ömer eydür sevgili dosta
Allah'ısmarladık diyemedim ben 
Koşma
Dedim dilber yanakların kızarmış
Dedi çiçek taktım gül yarasıdır
Dedim dane dane olmuş benlerin
Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır

Dedim dilber sana yazılı kanım
Dedi niçin dersin benim sultanım
Dedim kimler sarmış ince miyânın
Dedi kendim sardım kol yarasıdır

Dedim bu Ömer’in aklını aldın
Dedi sevdiğine pişman mı oldun
Dedim dilber niçin sararıp soldun
Dedi hep çektiğim dil yarasıdır
İlgili Sayfa
Yararlanılan Kaynaklar
Kaynakça

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.