Aliterasyon ve Asonans

 • Aliterasyon ünsüz tekrarıdır. 
 • Asonans ise ünlü tekrarıdır.
 • Aliterasyon ve asonans şiirde ahengi (armoniyi) oluşturan unsurlardır. 
 • Çoğu zaman birlikte görülür.
Örnekler
 • Düşsün, düşen yaprak solsun solan çiçek (s)
 • Nasıl bakardı ufka ve nasıldı dağ başında saadet (a)
 • Salkım salkım tan yelleri estiğinde 
 • Sakallı bozaç kuşu çayır öttüğünde (sa)
 • Dest-bûsi ârzûsıyla ger ölsem dostlar 
 • Kûze eylen toprağum sunun anunla yâre su. (s-u) (Fuzuli)
 • Ölüm âsûde bahâr ülkesidir bir rinde; 
 • Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.
  Ve serin serviler altında kalan kabrinde
  Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter. (e-r) (Yahya Kemal)
 • Eylülde melûl oldu gönül soldu da lâle 
 • Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hâle
  Gelmez bu elem neyleyim fazla suâle
  Bir hâile ömrüm ki alınmaz bile kâle  (l-e)
 • Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal 
 • Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş (b-a) (Baki)
 • Açıl bâğun gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler 
 • Salın serv ü sanavber şîve-i reftârı görsünler (s-r) (Baki)
 • Ne sabâ sâika dirsem yaraşur süratde 
 • Ki seğirdirken ana sâyesi olmaz hem-pâ (s-a) (Nefi)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.