Bozkurt Destanı

  • Göktürk destanıdır.
  • Bu destan eski Çin kaynaklarında rivâyetler halinde yer alır. 
  • Destanın esası, yok olmak üzere olan Göktürklerin yeniden toparlanıp çoğalmasında bir Bozkurt’un oynadığı roldür.
Birinci Rivayet
Türklerin ilk atası Batı Denizi'nin batı kıyılarında oturuyordu. Bunun halkı, Hunların bir bölümü idi ve Aşine adını taşıyordu. Aşine boyu, komşu milletlerden biri tarafından baskınla yok edildi. Bunlardan ancak bir oğlan sağ kaldı. Düşmanlar bu oğlana acıdılar. Onu öldürmediler, ayaklarını ve kollarını kesip bir kamışlığa bıraktılar.
Düşman gidince bir dişi kurt bu çocuğa baktı. Onu iyi etti. Yiyecek getirip bu oğlanı besledi. Onunla evlendi ve ondan gebe kaldı. Düşman hanı çocuğun sağ kaldığını duydu. Adamlarını gönderip onu öldürmek istedi. Asker geldiği zaman çocuğu kurdun yanında gördü. Tehlikeyi sezen Kurt, bir tanrı yardımına uğramış gibi genci oradan alıp denizin doğusuna götürdü. Altay dağlarının ortasına getirdi. Her tarafı dağlarla çevrili bir mağarada on çocuk doğurdu. Yine burada yeşilliklerle dolu geniş bir meydan vardı.
On oğlan büyüyüp evlendiler. Her birinden bir boy türedi. Bunlardan biri Aşine (Asena) boyu idi. Aşine, bütün kardeşlerinin en akıllısı olduğu için Türklere hükümdar oldu. Soyunu unutmadığını göstermek için de çadırının kapısı önüne üzerinde kurt başı bulunan bir bayrak dikti. Yıllardan sonra Aşine kavmine, Asençe denilen biri hükümdar oldu. Yeni hakan kavmini dağlık yerden çıkardı.
İkinci Rivayet
Göktürkler Hun yurdunun kuzeyindeki So ülkesinden çıktılar. Başbuğlarının adı Kan-Pa-Pu idi. Kan-Pa-Pu'nun on altı kardeşi vardı. Bunlardan birinin annesi bir kurttu. Bir kurt çocuğu olan bu genç rüzgarlara ve yağmurlara hükmederdi. Göktürklerin düşmanları bir baskınla kardeşlerini yok ettikleri zaman felaketten yalnız bu genç kurtuldu. Bunun iki karısı vardı. Birisi Yaz Tanrısı'nın öteki Kış Tanrısı'nın kızıydı. Bunlardan ikişer oğlu doğmuştu. halk,bu çocukların en büyüğü Notuleşe'yi hakan seçtiler. hakan olan Notuleşe, Türk adını aldı. Türk'ün on karısı vardı. Bu kadınlardan doğan bütün çocuklar annelerinin adını almışlardı. Bunlardan annesinin adı Asena (dişi kurt) olan çocuk Türklere hakan oldu. Adı Aşine idi.
İlgili Sayfalar
Yaradılış Destanı 
Şu Destanı 
Alp Er Tunga Destanı
Ergenekon Destanı 
Attila Destanı 
Oğuz Kağan Destanı 
Türeyiş Destanı 
Göç Destanı 
Yararlanılan Kaynak
Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Nihat Sami Banarlı

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.