Eylemde Kip, Yapı, Çatı Konu Testi 1

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
1. Bu dizelerde kaç çekimli eylem vardır?
A) 3    B) 4    C) 5   D) 6    E) 7

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi haber kipiyle çekimlenmiş bir eylemdir?
A) Bir bardak da bana ayırın.
B) Çiçeklere su vermeyi unutmayalım.
C) Bu kadar işi bir günde yapamam.
D) Hava yarın yağmurlu olmasa bari.
E) Bu elbiseyi bayrama kadar bitirmeliyiz.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin eylem kipinde anlam kayması yoktur?
A) Dolaşmak için bir gün sokağa çıkar.
B) Verdiğin sözü hiç tutmuyorsun ki.
C) Bunları hoşgörünüze sığınarak söylüyorum.
D) Annesinin korkusuna iki gündür eve gelmiyor.
E) Arkadaşlarım yarın buraya geliyor.

Köy ortasındaki caminin gölgesinde oturan yaşlılar (I) beklenmedik bir yolcunun veya (II) umulmadık bir haberin alıcısı olacaklarını düşünerek hep aynı saatte gözlerini otobüsün (III) geleceği yola çevirirler. Çocukların umudu ise onlara biraz bisküvi veya akide şekeri (IV) verecek birinin gelmesidir. Hayatın bundan daha büyük armağanı (V) olamaz ara sıra çerçilerin uğradığı, bazen de çingenelerin çadır kurduğu bu uzak köyde.
4. Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi çekimli bir eylemdir?
A) I     B) II     C) III     D) IV      E) V

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik eylem kullanılmamıştır?
A) Telefon gelince iki ayağı bir pabuca girdi.
B) Bütün şiirlerine koca bir dünyayı sığdırdı.
C) Babam olaydan sonra hepimizin ağzını aradı.
D) Yok yere dile düştük yine.
E) Akşam çıkmamıza ses çıkarmadı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir eylemdir?
A) Üniversiteyi sekiz yılda zor bitirdi.
B) Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.
C) Sorunlarınızı başkaları gideremez.
D) Eskiden cep romanları yazarmış.
E) Bir erik kopardım can dalından.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı incelemesi yapılamaz?
A) Gönderelim bu ahengi o sevgili yurda kadar.
B) Sürekli bir akşam hüznü vardı bizim aşkımızda.
C) İki kocaman çiçek gibi açılmış gözlerin.
D) Gök mavisi titriyordu bulutların ötesinde.
E) Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk.

Dışarı çıktığımızda kulaklarım çınlıyordu. Serinlemeye başlayan hava kararmaya yüz tutmuştu. Eskiden sık gittiğimiz meyhaneye yürüdük. Dört kişilik beyaz örtülü masamıza geçtik. Kadehler aynı anda havaya kalktı. Herkes yorgun ama mutluydu.
8. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Ek eyleme
B) Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eyleme
C) Anlamca kaynaşmış birleşik eyleme
D) Hikaye birleşik zamanla çekimlenmiş bir eyleme
E) Birden fazla geçişsiz eyleme

I. Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam.
II. Kapandı yüzümüze dergi kapakları.
III. Bizim de kırıldı kanadımız.
IV. Öldük, ölümden bir şeyler umarak.
V. Bir ağaç gibi yalnız ve sessiz yaşamak istiyorum ben.
9. Numaralanmış cümlelerin hangileri özne - yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I ve II      B) II ve III     C) I ve V     D) III ve IV      E) IV ve V

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik zamanlı bir eylem yoktur?
A) Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar
     Gidiyordum gurbeti gönlümde duya duya
B) Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı
     Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı
C) Fani bir iz bırakmış burda yatmışsa kimler
     Aygın baygın maniler, açık saçık resimler
D) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa
     Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa
E) Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden
     Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir eyleme yer verilmiştir?
A) Kargalar, sakın anneme söylemeyin
     Bugün toplar atılırken evden kaçtığımı
B) Sussun, sussun uzakta ölümüme ağlayan
    Gencim, ölmem, arzular kanımda bir çağlayan
C) Kurulup üzerine bir tahtırevan gibi,
     Sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın
D) Ağlayın, aşinasız, sessiz can verenlere,
    Otel odalarında, otel odalarında
E) Söndürün lambaları, uzaklara gideyim
     Nurdan bir şehir gibi ruhumu seyredeyim

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir eylemdir?
A) Uyandım uzun süren bir uykudan.
B) Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum.
C) Kaybolmak isterim şehirler arkasında.
D) İçimde damla damla bir korku birikiyor.
E) Yeşil çamlar altında uyuyor şimdi ada.

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir birleşik eylem kullanılmıştır?
A) Sular sarardı...Yüzün perde perde solmakta
     Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta
B) Ötme vapur, gelemem
     Dört duvarla sarılmışım
C) Zanneder misin ki yok ihtiyacım
     Belki eskisinden daha muhtacım
D) Gökyüzünün başka rengi de varmış
     Geç fark ettim taşın sert olduğunu
E) Yetişir kendimize acıdığımız
     Affetmeyecek bizi bir gün çocuklarımız

Karanlığa sevgiyle baktığım gece gördüm
Hâlâ o güven sevinciyle uçmakta gönlüm
Süründüğümüz bu çamur deryasından uzak
Bu yerlere uğramamış bir bahar içinde
Gerçekten cennet misali bir dünya kuracak
Gürbüz nesiller büyüyor sağlıklar içinde
14. Bu dizelerde kaç çekimli eylem vardır?
A) 2    B) 3    C)4     D) 5     E) 6

15. Dizelerdeki altı çizili eylemlerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Bedava yaşıyoruz, bedava
     Hava bedava, bulut bedava
B) Gül sarardı, döküldü koklanmadan
     Söndü her kurulan ocak, yanmadan
C) Bir yara ki ruhumuzda kanıyor
     Susuz bir kurt gibi homurdanıyor
D) İrili uf aklı mezar taşları
     Belki de ölüler böyle istiyor
E) Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden
     Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla

Gökyüzünün başka rengi de (I) varmış
Geç (II) fark ettim taşın sert olduğunu.
Su insanı (III) boğar, ateş (IV) yakarmış
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan hu yaşa gelince (V) anlarmış
16. Dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi çekimli eylem değildir?
A) I     B) II     C) III    D) IV    E) V

17. Dizelerdeki altı çizili eylemlerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? 

A) Gök kubbe sıcaktı ve kan kokuyordu
     Ve rûzigâr yükseldi ağır ağır, çoğaldı gitgide

B) Cebeci köprüsünün üstü
     Karınca yuvasına benziyor
C) Ağzım, dilim, burnum, kulağım
     Caddeleri seslendirsin ayağım
D) Şu dünya güzelim dünya
     Tıkır tıkır işliyor
E) Yapraktan, çiçekten ötede,
     Bir şey yeşeriyor

Kötü olasılığı akıllarına getirmek istemediler. Hastalanıp kente götürülen biri orada son soluğunu teslim ederse, köye tabut içinde döner, köyün girişine kadar otobüsle gelirdi. Bu dünya ile öte dünya arasındaki sınır oradaydı. Tabut köyün girişinde duran otobüsten indirilip otobüsten alınır, ölünün cansız bedeni köye sevdiklerinin ellerinde girerdi. Neden böyle yapıldığını kimse bilmezdi.
18. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Geçişli eyleme
B) Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eyleme
C) Yeterlik fiilinin olumsuzuna
D) Birleşik zamanlı eyleme
E) Edilgen eyleme


Bir lunapark mı bir konser bir gösteri
(I) Bilmem pek anlamadım önüm (II) kalabalıktı
(III) Sıkıştığım yerde vakit çabuk geçti
(IV) Bak dediler baktım pek bir şey (V) göremedim
Hem her yer karanlıktı
Zaten ben geldiğimde.
19. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

A) I. sözcük, geniş zamanla çekimlenmiş bir fiildir.  
B) II. sözcük ek eylem almış bir isimdir.  
C) III. sözcük ortaçtır. 
D) IV. sözcük emir kipiyle çekimlenmiş bir fiildir.
E) V. sözcük türemiş fiildir.

Akşamüstü işten (I) dönüyorum, hava hafif (II) serinlemiş, evin yakınındaki parka girdim. (III) Yoruldum bugün, inatçı bir müşteriye yeni reklam stratejisini (IV) anlattım. İlk defa girdiğim park, dört büyük kestane ağacının gölgesinde, bir köşesi salıncaklı, tahterevallili sakin bir yer. Pembe çiçekli kestane ağacının dibindeki banka (V) oturdum, ayaklarımı uzattım.

20. Yüklem görevindeki numaralanmış eylemlerden hangisi nesne - yüklem ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) I     B) II     C) III    D) IV    E) V


Cevaplar

1.D   2.C   3.C   4.E   5.B   6.D    7.B    8.B    9.B   10.E   11.B   12.C   13.B   14.B   15.D  16.A  17.A   18.C   19.E   20.D

İlgili Sayfalar


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.