Cümle Türleri Konu Testi 1

Tek bir yargı bildiren ve içinde eylemsi bulunmayan cümleler yapıları bakımından basittir.
1. Buna göre aşağıdakilerden hangisi basit cümle değildir?
A) Bu haberden sonra keder yerini sevince bıraktı.
B) Onun şiirlerinde anlam kendini kolayca ele vermez.
C) Bugün uzaktan baktım ona sessizce.
D) Kardan adamı görünce hemen dışarı koştu.
E) Derince bir mezar kazmış bahçesine.

2. Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Sen, kaçan bir ürkek ceylansın dağda.
B) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık.
C) Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta.
D) Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok.
E) Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı.

Uzun zamandır peşini bırakmayan korkunç hayallerin yavaş yavaş kendisinden uzaklaştığını hissediyordu.
3. Aşağıdakilerden hangisi bu cümle için söylenemez?
A) Girişik birleşik cümledir.
B) Nesne ve yüklemden ibarettir.
C) Yüklem birleşik eylemdir.
D) İkileme sıfat olarak kullanılmıştır.
E) Birden fazla yan cümlecik vardır.

Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi
Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu
Dört bıçak çekip vurdular dört kişi
Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu
4. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sıralı cümle
B) Devrik bir isim cümlesi
C) Birleşik cümle
D) Basit cümle
E) Devrik bir fiil cümlesi

5. Aşağıda cümlelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Ağaç, mimarimizin ve bütün hayatımızın en lütufkar yardımcısıdır.
B) Büyük mimarlarımız eserlerinin yanı başında birkaç çınar veya serviyi eksik etmezlerdi.
C) Küçük büyük her çeşmeyi iri gövdeli bir çınar yahut servi beklerdi.
D) İstanbul'a gelen seyyahların hepsi ağaçlarımızın güzelliğinden bahseder.
E) Bir ağacın ölümü, büyük bir mimari eserin kaybı gibidir.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?
A) Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya
B) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel olduğunu
C) Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam
D) Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta
E) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum

Ellerim takılırken rüzgarların saçına
Arabamız vardı bir dağın yamacına
7. Dizelerdeki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Fiil cümlesidir
B) Öznesi tamlayanı düşmüş ad tamlamasıdır
C) Yapısı bakımından birleşik cümledir
D) Yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir
E) Olumlu cümledir

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?
A) Gerekli izinleri alabilirsek bu akşam yola çıkarız.
B) Deneme sınavında birinci olduğunu niçin söylemedin?
C) Siz yeter ki okuyun, derdi hep rahmetli babam.
D) Bugün anladım ki bizim ilişkimiz çoktan bitmiş.
E) 2010 yılının serince bir akşamüstü uğramıştı bize.

I. Sizinle gelmek isterdim ancak akşam bir randevum var.
II. Kız sapsarıydı, saçları sabahki gibi omuzlarına dökülüyordu.
III. Devre arasında yaşananlar iki futbolcunun kadro dışı bırakılmasına neden olmuştu.
IV. Çılgın gibiydi, nereye gittiğini bilmiyordu.
V. Savcı elde edilen bilgileri tek tek sayarak kadının katil olduğunu ileri sürdü.
9. Numaralanmış cümlelerden hangisi bağlı cümledir?
A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

(I) Düşler gerçekleşti bugün. (II) Sabahtan beri Ay'da insanlar yürüyor. (III) Armstrong, Aldrin Ay'da şu anda. (IV) Şezlonga uzandım, gökyüzünü seyrediyorum güller arasından. (V) İlk karanlıklarla birlikte Ay da çıktı kocaman.
10. Numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I      B) II      C) III      D) IV       E) V

Kuliste birden onu gördü. Üstündeki kostüme aldırmadan kapalı perdelerin arasından salona girdi. Şaşkın şaşkın bakan seyircilerin arasından geçti. Bu arada perde açılmış, salonun ışıkları da sönmüştü. Bir gariplik olduğu belliydi çünkü sahnede hâlâ bir hareket yoktu.
11. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bağlı cümle
B) İç içe birleşik cümle
C) Girişik birleşik cümle
D) Basit cümle
E) Bağımsız sıralı cümle

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin belirtili nesnesidir?
A) Herkesi memnun edecek bir karar vermek çok zordu.
B) Yurt dışından gelirken herkese bir hediye almayı da unutmamıştı.
C) Zamanı verimli kullanmak çok önemliydi onun için.
D) Evde onu babamın yanında görünce arkasına bakmadan kaçtı.
E) Geçen sene yayımlanan anılarında bu konuya hiç değinmemişti.

(I) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesine giderseniz bahçesinde devasa bir Hitit anıtı göreceksiniz. (II) Anıtın aslını görmek için Beyşehir'in Fasıllar köyüne gitmelisiniz. (III) MÖ 13.yüzyıla ait bu anıt, evlerin hemen üstündeki yamaçta. (IV) 1960'lı yıllarda anıtın Ankara'ya taşınması düşünülmüş ancak köylüler eserin turistlerin ayağına götürülmesine karşı çıkmış. (V) Anıtın üst bölümündeki yüz, bir Hitit tanrısını tasvir ediyor.
13. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle şartlı birleşik cümledir.
B) II. cümle bağımsız sıralı cümledir.
C) III. cümle kurallı bir isim cümlesidir.
D) IV. cümle bağlı bir cümledir.
E) V. cümle yüklemi birleşik eylem olan basit bir cümledir.

14. Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuz bir cümle değildir?
A) Sizin payınızı vermeyecek değiliz.
B) Bu kadar baskıya nasıl dayansın bu çocuk?
C) Ne ben geleyim ne de o gelsin.
D) Gel de çık işin içinden.
E) Bunca masrafa can mı dayanır?

15. Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Okumak onun için vazgeçilmez bir tutkuydu.
B) En büyük hayali bir sahil kasabasına taşınmaktı.
C) Yazılı sınavda birinci olan çocuk sözlü sınavda elenmiş.
D) 80'li yıllarda çok okunan bir yazardı.
E) Satışa çıkardığımız ev için telefon eden çoktu.

16. Aşağıdaki dizelerden hangisi yapısı bakımından basit cümledir?
A) Bütün sevgileri atıp içimden
Varlığımı yalnız ona verdim ben
B) Büyük Itri'ye eskiler derler
Bizim öz musikimizin piri
C) Köpürerek koşuyordu atlarımız
Durgun denize doğru
D) Gün doğmadan
Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola
E) Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "mi" soru eki farklı bir görevle kullanılmıştır?
A) Hoyrattır bu akşamüstüler daima
Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
B) Türküler mi istersin benden
Yanık memleket türküleri
C) Sis bu sığar mı ele avuca
Yayıldıkça yayıldı
D) Beklemesem olmaz mı güneşin doğmasını
Kullanılmış kafiyeleri yollamak için
E) Bir elinde ayna;
Umurunda mı dünya

I. Bağlı aslana tavşan bile hücum eder.
II. Baş nereye giderse ayak da oradadır.
III. Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.
IV. Baskısız yongayı yel alır.
V. Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı.
18. Numaralanmış cümlelerden hangileri birleşik cümledir?
A) I ve V      B) I ve IV      C) III ve IV       D) II ve III         E) II ve V

Sıralı cümleyi oluşturan cümlelerin her biri yapıca farklı niteliklere sahip olabilir.
19. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilir?
A) Besle kargayı, oysun gözünü.
B) Eşeğe marifetini göster demişler, yıkılıp ağnamış.
C) Misafir misafiri istemez, ev sahibi hiçbirini.
D) Akarsuya inanma, eloğluna dayanma.
E) El ağzına bakan karısını tez boşar.

20. Aşağıdakilerden hangisi sıralı cümle değildir?
A) Verdiğimiz ilana bugüne kadar ancak üç kişi başvurdu.
B) Bunu saymam, bir daha oynayalım.
C) Ben gelemiyorum; annem, babam ve amcam sabah yola çıkacaktı.
D) Yalnız sizi görmek istedi, diğerleri gidebilir.
E) Arkadaşlar sınavınız bitti, kağıtlarınızı verip çıkabilirsiniz.

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfalar

👉 TYT Türkçe Konu Testleri  

👉 AYT Edebiyat Konu Testleri

Cevaplar

1.D  2.C  3.D  4.B  5.D  6.C  7.D  8.E  9.A  10.D  11.B  12.B  13.B  14.A  15.C  16.B  17.A  18.D  19.B  20.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.