Abdal Musa

 • Alevi-Bektaşi geleneğinin ünlü erenlerinden biridir.
 • Azerbaycan’ın Hoy şehrinde doğmuştur.
 • 14. yüzyılda Teke Beyliği idaresindeki Antalya’da yaşamıştır.
 • Hayatı hakkındaki bilgiler menkıbelerle karışmıştır.
 • Hacı Bektaş-ı Veli’nin haleflerindendir. 
 • Birçok mürit yetiştirdiği tekkesi önemli Bektaşi ocaklarından biri olmuştur.
 • Kimi kaynaklarda Orhan Gazi'yle Bursa'nın fethinde bulunduğu yazılıdır. Yeniçeri Ocağı'nın kurucularından olduğu sanılmaktadır.
 • Elmalı/Tekke köyünde vefat ettiği ve mezarının da burada olduğu bilinmektedir.
 • Hayatı ve kerametleri hakkındaki anlatıları içeren Abdal Musa Velayetnamesi, Bektaşi velayetnameleri içinde hacim bakımından en küçük olanıdır.
 • Kaygusuz Abdal’ın hem mürşidi hem de ona mahlasını veren kişidir.
 • Kaygusuz Abdal’ın Abdal Musa’ya bağlanmasıyla ilgili menkıbe şöyledir: 
Alaiye (Alanya) Beyi’nin oğlu olan Gaybi (Kaygusuz Abdal), bir gün arkadaşlarıyla ava çıkar ve bir geyik vurur. Yaralı geyik kaçar, Gaybi de onu takip eder. Geyik uzun bir kaçışın ardından bir tekkeye girer. Gaybi tekkedeki dervişlere yaralı geyiği görüp görmediklerini sorar. Onlar da görmediklerini söyler, ancak Gaybi ısrar eder. Durum Abdal Musa'ya iletilir. Abdal Musa, huzuruna çıkartılan gence attığı oku tanıyıp tanıyamayacağını sorar. Gaybi, kendinden emin bir şekilde tanıyabileceğini söyler. Abdal Musa, kolunu kaldırınca Gaybi attığı okun şeyhin koltuğuna saplanmış olduğunu görür. Bunun üzerine mürşitten af dileyerek ona mürit olmak ister. Kendisine bunun için babasından izin alması söylenir. Babası bu duruma razı olmaz ama oğlu tekkede kalma konusunda kararlıdır. Babası, Teke Beyi'ne giderek oğlunun kurtarılmasını ister. Bunun üzerine Teke Beyi askerlerini yollar. Abdal Musa çeşitli kerametler göstererek askerleri bertaraf eder. Abdal Musa'nın hak erenlerinden olduğunu anlayan baba gelip onun elini öper ve oğlunun tekkede kalmasına razı olur. Şeyhinden "Kaygusuz" mahlasını alan Gaybi ise mürşidine kırk yıl hizmet ettikten sonra icazet alır.
İlgili Sayfalar

👉 Nefes Örneği (Abdal Musa) 

👉 Tekke Edebiyatı (Dinî-Tasavvufi Halk Edebiyatı)

👉 Dini ve Tasavvufi Halk Şairleri Özet

Yararlanılan Kaynak
 • Velilik ve Keramet Bağlamında Abdal Musa’nın Gerçek ve Menkıbevi Hayatı-Şahsiyeti, Okan Alay
 • Pir-i Sani: Abdal Musa, Ramazan Uçar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.