Servetifünun Edebiyatı Bilinmesi Gereken Eserler

👉 Tevfik Fikret

Şiir Kitapları
 • Rübab-ı Şikeste (İlk şiir kitabı)
 • Haluk'un Defteri (Oğlu Haluk'un nezdinde gençliğe yazdığı şiirler)
 • Rübabın Cevabı (İttihat ve Terakkiye karşı aldığı tavrın nedenlerini açıkladığı küçük eser)
 • Tarih-i Kadim (Dinlere ve tarihe cephe aldığı uzun şiir)
 • Şermin (Hece ölçüsüyle çocuklar için yazdığı şiirler)
Önemli Şiirleri
 • Yağmur (Servetifünun dönemi şiir anlayışını yansıtan şiiri)
 • Balıkçılar (Manzum Hikaye)
 • Sis (İstanbul'a ve istibdat devrine lanet okuduğu şiiri)
 • Rücu (Meşrutiyet'in ilanı ile İstanbul'a ettiği bedduaları geri aldığı şiir)
 • Millet Şarkısı (II. Meşrutiyet'in ilanı üzerine yazılmıştır)
 • Doksan Beşe Doğru (Meclisin kapanması üzerine yazılmıştır)
 • Han-ı Yağma (İttihat ve Terakki döneminin eleştirisidir)
 • Promete (Promete, Zeus’un insandan esirgediği ateşi insanlara veren tanrının adıdır. Şair göre gençler -evvel zaman masallarından ders alacaksa- kendilerine örnek olarak Promete'yi almalıdır.)
 • Ferda (Siyasetten ümidini kesmesi üzerine gençlere yazdığı şiir)
👉 Cenap Şahabettin
 • Tamat (İlk dönem şiirlerinden oluşan küçük bir eserdir.)
 • Hac Yolunda (Gezi)
 • Suriye Mektupları (Gezi)
 • Avrupa Mektupları (Gezi)
 • Afak-ı Irak (Gezi)
 • Beyrut, Filistin ve Nablus İzlenimleri 1918 (Gezi)
 • Tiryaki Sözleri (Özdeyişleri)
 • Elhan-ı Şita (Kış Ezgileri anlamına gelen şiir, şairin en ünlü eseridir)
 • Körebe (Tiyatro)
👉 Halit Ziya Uşaklıgil

Romanları
 • Mai ve Siyah
 • Aşk-ı Memnu (Batılı anlamda ilk roman)
 • Kırık Hayatlar
 • Bir Ölünün Defteri
 • Ferdi ve Şürekası
 • Nesl-i Ahir
 • Sefile (İlk romanıdır)
 • Nemide  
Mensur Şiir
 • Mensur Şiirler (Mensur şiirin ilk yetkin örnekleri)
 • Mezardan Sesler  
Anıları
 • Kırk Yıl (Çocukluğundan 1909'a kadar geçen dönem)
 • Saray ve Ötesi (1909-1916 yılları arasında görev yaptığı Osmanlı Sarayındaki hatıraları)
 • Bir Acı Hikâye (Oğlunun ölümüne dair)
Tiyatro
 • Kâbus
👉 Mehmet Rauf

Romanları
 • Eylül (Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı)
 • Ferdâ-yı Garâm
 • Genç Kız Kalbi
 • Halâs (Millî Mücadele zamanında geçen romanı)
Mensur Şiir
 • Siyah İnciler
👉 Hüseyin Cahit Yalçın

Romanları
 • Nadide
 • Hayal İçinde
Eleştiri
 • Kavgalarım
👉 Safveti Ziya
👉 Hüseyin Siret Özsever
 • Leyal-i Girizan (Şiir)
👉 Ali Ekrem Bolayır
 • Zilal-i İlham (Şiir)
👉 Celal Sahir Erozan
 • Beyaz Gölgeler (Şiir)
👉 Ahmet Şuayb
 • Hayat ve Kitaplar (Avrupa'daki fikir ve yazın adamlarını tanıtan eser)
İNDİRHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.