Bir Zihniyet Farkı

"Yalan" büyük bir kıymettir. Zamanlarının en medenisi ve medeniyetleri, ruh itibariyle, bugün bile erişilmez bir model kabul edilen eski Yunanlılar, "yalan"ı Hermes isminde genç ve güzel bir ilahın şekliyle temsil ederlerdi. Hermes'in ağzından altın zincirler akardı; bunlar, dinleyeni söyleyenin ağzına bağlayan sözün ve yalanın sihirli bağları idi. 
Estetik işleriyle az çok uğraşanlar bilir ki olmuş vak'aların doğru anlatılışı gayet kötü eserler meydana getirir. Yalanın ilahi nefesi üzerlerinden geçmedikçe ne ses, ne renk, ne taş, ne tunç san'at eseri haline gelemez. "Güzel", "yalan"ın çocuğudur. 
Yalanı en güzel kullanmış olanlar eski Şarklılardır. Onun içindir ki, bugünkü sukutuna uğramadan evvel Doğu masalı ve Doğu adetleri yalanın altın çiçekleri idi. Doğu'nun içerilerine girdikçe, "yalan"ın daha büyük nispette hayatta rol aldığı görülür. İnce ve artist Japonların adetlerinde karşısındakine "hayır" demek yoktur. 
Frankfurt'taki klinikte gece nöbetini yapan hemşire, taze, temiz, sporcu bir Alman kızıydı. Gözünün bebeğinden, ruhunun dibini görmek güç değildi. Akşamın sekizinden sabahın sekizine kadar, her gece, bütün hiddetli zil seslerine, genç, yaşlı, sinirli veya bunak türlü türlü hastaların ağrısına, bağırmasına, şımarıklığına, nöbetine aynı sükunla, aynı gülümsemeyle koşan ve her içine girdiği odaya bir şefkat serinliği getiren bu kızın hizmetinden o derece memnundum ki, bir gün söz arasında ve bir iltifat olsun diye:
— Seni İstanbul'a götürelim! dedim. Tabii benim için buna imkan yoktu. Bu, sadece bir  nezaket yalanı idi. Kız cevap vermedi. On gün geçti. Bir akşam, ben çağırmadan odama geldi. Çehresi sevinç ışıkları içindeydi.
— Teklifinizi mektupla anama babama bildirmiştim. Şimdi cevap aldım. İstanbul'a gitmem için müsaade veriyorlar.
Donakaldım! (Bu yazı sanatçının Frankfurt Seyahatnamesi adlı kitabından alınmıştır.)
Ahmet Haşim 
Diğer Yazılarından...
Şiirlerinden Örnekler
İlgili Sayfalar
Kaynak
  • Frankfurt Seyahatnamesi, Ahmet Haşim, Milli Eğitim Basımevi,1969

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.