Abbas Sayar (1923 - 1999)

Abbas Sayar
 • Roman yazarı, gazeteci ve şair.
 • 21 Mart 1923 Yozgat doğumlu olan yazarın tam adı Nail Abbas Sayar'dır.
 • Çocukluğu, Yozgat ve civarındaki ilçe ve köylerde geçiren yazar, ilk ve orta dereceli okulları Yozgat’ta tamamlar. 
 • Halveti olan babasının bağlı olduğu şeyhin torunu ile İstanbul'da evlenir (1945). İstanbul'a iç güveyi olarak giden yazar, İstanbul'da Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolur. 
 • Sayar, Beyoğlu'nda bohem bir yaşam sürmüş bu nedenle okulu tamamlayamamıştır.
 • Bu dönemde Necip Fazıl Kısakürek ile tanışarak sanat çevreleri içinde bulunmuştur. Sanatçı, hayatının bu dönemini Tarlabaşı Salkım Saçak'ta anlatmıştır.
 • 1950’lerde Yozgat'a dönen Sayar, Yozgat'ın ilk yerel gazetesi olan Bozok'u çıkarır.
 • Abbas Sayar, günlük gazete yazıları dışında şiir, hikaye hatta ilk romanı Yılkı Atı'nı da Bozok’ta yayımlayacaktır. 
 • 1989'da ikinci kez evlenir ve Ayvalık'a taşınır. Resimle de ilgilenen Sayar, 90'lı yıllarda birçok şehirde sergi de açmıştır.
 • Abbas Sayar, 12 Ağustos 1999’da İzmir’de ölmüştür.
Edebi Kişiliği
 • Edebiyata şiirle başlayan yazar, 1950'den sonra romana yönelmiştir.
 • Köy romanı türünün önemli isimlerinden biridir.
 • Sayar, köy edebiyatı klişelerinin dışına çıkmayı başarabilmiş bir yazardır.
 • Eserlerinde özellikle Yozgat ve çevresini konu edinir.
 • Romanlarında çok sayıda yöresel sözcük, deyim ve atasözüne yer vermiştir.
 • Kahramanlarını ait oldukları yörenin ağzı ile konuşturmada oldukça başarılıdır.
 • Akıcı bir üsluba sahiptir.
 • Ona asıl ününü sağlayan romanı Yılkı Atı, yazarın aynı zamanda ilk romanıdır. İlk olarak 1954'te yazarın yerel gazetesinde tefrika edilen bu roman ancak 1970'te basılmıştır.
 • Sayar; köylerdeki yoksulluk ve çaresizliği, yalnızlığı, ahlaksal yapıyı bunların yanı sıra da köyden kente göç sorunu ile göç sonrası kentte aradığını bulmayan insanların Almanya’ya işçi olarak gidişini işlemiştir.
 • Yazarın tek hikaye kitabı Yorganımı Sıkı Sar adlı eseridir.
Roman Konuları
 • Yılkı Atı adlı romanda, yılkıya (yılkı: doğaya başıboş bırakılan at ya da eşek) bırakılan bir atın doğadaki yaşam savaşı anlatılmaktadır. Romandaki at, bir anlamda tüm olumsuz şartlara rağmen hayata tutunmaya çalışan insanları temsil etmektedir. Yoksul bir köylü olan İbrahim, Dorukısrak adındaki atına artık bakamayacak duruma gelince atını yılkıya bırakmak zorunda kalır. Romanda, yazarın bir roman kahramanı gibi ele aldığı atın başından geçen olaylar anlatılır. Arka planda köy halkının yoksulluğu ve çaresizliğinin işlendiği eserde sadece atlar değil, doğadaki diğer varlıklar da insanlara ait özelliklerle betimlenmiştir. → Geniş Özet

 • Çelo adlı roman; Çelo'nun kendisine babasından kalmış olan toprağı alabilmek için amcasına karşı verdiği mücadele anlatılmaktadır.
 • Dik Bayır'da Raşit adlı bir köylünün ekonomik sıkıntılar sonucunda Almanya’ya işçi olarak gitmesi ve geride kalan ailesinin ve köylülerin yaşadıkları çeşitli zorluklar anlatılmıştır.

 • Can Şenliği, Hüseyin Ağa olarak anılan yaşlı ve yoksul bir köylünün yaşamındaki sıkıntılara dayanmaktadır. Hüseyin Ağa, eşinin ölümünden bir süre sonra oğulları tarafından terk edilir. Nail Bey’in bağında bekçi olarak iş bulur. Romana adını veren Can Şenliği ise Hüseyin Ağa'nın “Hiç yoksa can şenliği olur insana...” diyerek Nail Bey’e satın aldırdığı eşektir. Hüseyin Ağa, adeta can yoldaşı olarak gördüğü bu eşeğe sıra dışı bir sevgi duyar ve ona sık sık içini döker.
 • El Eli Yur El de Yüzü: Eser, Yozgat’ın bir köyünde 1954 ve 57 seçimlerinde yaşananları ele almaktadır. Bir süre politikaya bulaşan yazarın anılarından yola çıkarak yazdığı roman bir kara mizah örneğidir. Romanda yazarın Demokrat Parti macerası ve Türk köylüsünün politikayla olan ilişkisi ironik bir şekilde ortaya konmuştur.
Tüm Eserleri
 • Romanları: Yılkı Atı, Çelo, Dik Bayır, Can Şenliği, Tarlabaşı Salkım Saçak, El Eli Yur El de Yüzü

 • Anı-Roman: Anılarda Yumak Yumak

 • Hikaye: Yorganımı Sıkı Sar
 • Şiir: Boşluğa Takılan Ses

 • Vecizeler: Nokta
İlgili Sayfalar 
Yararlanılan Kaynaklar
 • Klişelerden Uzak Bir Köy Romancısı Abbas Sayar, Sevil Tomur
 • Ahmet Güner Sayar ile Abbas Sayar Üzerine Söyleşi, Ercan Köksal
 • Abbas Sayar Romanlarında Tabiat Algısı, Aybige Başeğmez Çetin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.