Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Konu Testi 1

1. Aşağıdakilerden hangisi saf şiir için doğru değildir
A) Estetik tavır ön plandadır.
B) Şairler imge ve çağrışımlardan yararlanır.
C) Düz yazıdan farklı, müzikal bir dil hedeflenir.
D) İçe dönük, bireysel bir tavır görülür.
E) Şiiri her türlü dinsel ve töresel bağdan koparmak hedeflenir.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında estetik kaygıları ve metafizik-psikolojik derinliğiyle kendine bir yer edinmiştir. Ona göre şiir, mutlak hakikati arama işidir. O mutlak hakikat de Allah'tır. Ona göre mutlak hakikati arayan şair bu yolda başlıca iki temel unsura dikkat edecektir: his ve fikir. His ve fikri aynı potada eritmenin derdindedir. Ona göre şiirde ne his ne de fikir tek başına bir işe yaramayacaktır. Şiirlerini hece ölçüsü ile yazan şair serbest nazma taraftar değildir.
2. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen sanatçıya ait değildir?
A) Ben ve Ötesi 
B) Düşten Güzel 
C) Sonsuzluk Kervanı
D) Örümcek Ağı 
E) Kaldırımlar

3. Aşağıdakilerden hangisinde "Yedi Meşaleciler" ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Edebiyatımızdaki ilk edebî bildiriyi yayımlayan topluluktur.
B) Topluluğun Millî Edebiyat Dönemi şiir anlayışına özellikle hecenin beş şairine tepki olarak ortaya çıktıkları görüşü yaygındır.
C) "Canlılık, samimiyet ve daima yenilik" ilke olarak kabul edilir.
D) Topluluğun şair olarak ünlenen ve bunu devam ettirebilen tek ismi Ziya Osman Saba'dır.
E) Çoğu lise öğrencisi yedi gençten oluşan grup Cumhuriyet döneminin ilk edebî topluluğudur.

Şiirlerinde kuvvetli bir tabiat sevgisi ve aşk öne çıkar. Fransız şiirinden özellikle Baudelaire'den etkilenmiştir. Şiirde şekle ve ahenge büyük önem veren şair, zaman ve mekana bağlı olmayan lirik ve sembolik şiirler yazmıştır. Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış ancak şiirlerinde hecenin alışılmış uygulamalarının dışına çıkmıştır. Şiirin yanı sıra köşe yazısı, deneme, oyun, çeviri, uyarlama ve inceleme türlerinde de eserleri vardır.
4. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek 
B) Ahmet Hamdi Tanpınar 
C) Ziya Osman Saba
D) Ahmet Muhip Dıranas 
E) Cahit Sıtkı Tarancı 

Adını Yedi Meşale topluluğunda şair olarak duyuran sanatçı, şiirin yanı sıra hikâye, roman, oyun türlerinde de eser vermiştir. 1933 yılında kurduğu Varlık dergisinin yayımını ölümüne kadar sürdüren sanatçı, 1946 yılında da Varlık Yayınevini kurmuştur. Sanatçı bu tarihten sonra daha çok makale ve deneme yazmıştır.
5. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kenan Hulisi Koray 
B) Vasfi Mahir Kocatürk 
C) Cevdet Kudret Solok
D) Sabri Esat Siyavuşgil 
E) Yaşar Nabi Nayır

"Şiir söylemekten ziyade bir susma işidir, sustuğum şeyleri roman ve hikayelerimde anlatırım" diyen sanatçı şiir, deneme, hikaye, roman, edebiyat tarihi gibi birçok dalda eser vermiştir. Şiirlerinde estetiği ön planda tutmuş, sanatı konusunda titiz davranarak az şiir yazmıştır. Şiirlerini ölümünden kısa bir süre önce kitap haline getirebilen sanatçının eserlerindeki anahtar sözcükler; rüya, zaman ve musikidir.
6. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Muhip Dıranas 
B) Cahit Sıtkı Tarancı 
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Yaşar Nabi Nayır 
E) Necip Fazıl Kısakürek 

Türk edebiyatında "Saf Şiir" eğilimi ... “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle başlar. Bu makalenin kilit cümlesi şudur: "Şairin dili, nesir gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere var olmuş, müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın ortalama bir dildir."
7. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı’nın
B) Necip Fazıl Kısakürek’in
C) Ahmet Haşim’in
D) Cahit Sıtkı Tarancı’nın
E) Ahmet Hamdi Tanpınar’ın

8. Aşağıdaki dizelerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’na ait bir şiirden alınmıştır?
A) Ben tehî çekmişem ol nahl-i cefânun bârın
    Herkes alıp kayığa bu gice gitdi yârın
B) Bir mevsim-i bahârına geldik ki âlemin
    Bülbül hamûş havz tehî gülsitân harâb
C) Ne arar ey gül-i zîbende yanında o kedi
    Görüben anun ile cilveni yağım eridi
D) Öldük, ölümden bir şeyler umarak
     Bir büyük boşlukta bozuldu büyü.
E) Dîl harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma
    Bir teselli ver gelip bâri dîl-i naşâdıma

Yedi Meşaleciler’de hikayeci olarak anılan tek sanatçı odur. Yazmaya üniversite öğrencisiyken Servet-i Fünûn dergisindeki hikâyeleriyle başlamıştır. Genç yaşta hayatını kaybeden sanatçının eserlerinin çoğu, gazete ve dergi sayfalarında kalmıştır. Kısa süren yaşamında roman, mensur şiir, fıkra, makale, röportaj, eleştiri türlerinde eserler vermekle birlikte hikayeleriyle tanınmıştır. Daha çok Maupassant tarzı hikâyeler yazan sanatçının Osmanoflar adıyla bir de romanı vardır.
9. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba 
B) Kenan Hulisi Koray 
C) Yaşar Nabi Nayır
D) Vasfi Mahir Kocatürk 
E) Muammer Lütfi Bahşi

10. Aşağıda verilen eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?
A) Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi
B) Sebil ve Güvercinler
C) Geçen Zaman
D) Gölgeler
E) Nefes Almak

... ve ... gerek şiirleri gerekse edebiyat üzerine görüşleri ile Türk şiirine yön vermiş olan iki önemli şairimiz. İki şairin Galatasaray Lisesi yıllarında başlayan dostlukları ölümlerine dek sürmüştür. Bir yıl arayla hayata veda eden bu iki arkadaşın çeşitli nedenlerle ayrı kaldıkları dönemlerde birbirlerine yazdıkları mektupların ağırlıklı konusu ise Türk şiiridir.
11. Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı – Ziya Osman Saba
B) Ahmet Haşim – Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Ahmet Muhip Dıranas – Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Yaşar Nabi Nayır – Ziya Osman Saba
E) Ahmet Haşim – Ziya Osman Saba

Yedi Meşaleciler arasında yer alan ... epik şiirler yazarak kahramanlık, fedakârlık, millî şuur, vatan ve millet sevgisi gibi temaları öne çıkarmıştır. Daha çok edebiyat tarihçisi kimliğiyle tanınmıştır. Manzum tiyatrolar da yazan sanatçı, şiirlerini Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Ergenekon, Hayat Şarkıları adıyla kitaplaştırmıştır.
12. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cevdet Kudret Solok
B) Muammer Lütfü Bahşi
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Vasfi Mahir Kocatürk
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

I. Olvido – Ahmet Muhip Dıranas
II. Bursa’da Zaman – Ahmet Hamdi Tanpınar
III. Sakarya Türküsü – Necip Fazıl Kısakürek
IV. Gün Eksilmesin Penceremden – Behçet Necatigil
V. Evin Halleri – Cahit Sıtkı Tarancı
13. Yukarıda verilen şiir – şair eşleştirmesinde şairlerden hangileri yer değiştirirse yanlışlık düzeltilmiş olur?
A) I – II   B) II – III   C) I – IV   D) III – V    E) IV – V


14. Aşağıdakilerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Sonsuzluk Kervanı
B) Ben ve Ötesi
C) Tohum
D) Çile
E) Kaldırımlar

15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?
A) Roman ve hikayelerini şair kimliğinden uzaklaşmadan şiirsel bir dille kaleme almıştır.(Ahmet Hamdi Tanpınar)
B) Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış ancak şiirlerinde heceyi belirli kalıpların dışına çıkarak kullanmıştır. (Cahit Sıtkı Tarancı)
C) Meşale dergisinin kapanmasından sonra, başta Varlık olmak üzere, birçok dergide  yayımlanan şiir ve hikâyeleriyle edebiyatımızda kalıcı bir yer edinmeyi başarmıştır. (Ziya Osman Saba)
D) Adını ilk kez Yedi Meşaleciler arasında duyursa da daha çok araştırmacı, eleştirmen, edebiyat tarihçisi ve denemeci yönleriyle tanınmaktadır. (Cevdet Kudret Solok)
E) Üsküp doğumlu olan sanatçı Balkanlar hakkında ayrıntılı bilgiler veren yazılar yazmış, Balkan edebiyatının Türkiye'de tanınmasını sağlamıştır. (Yaşar Nabi Nayır)


Cevaplar

1.E  2.B  3.A  4.D  5.E  6.C  7.C  8.D  9.B  10.D  11.A  12.D  13.E  14.C  15.B

9 yorum:

 1. çok teşekkürler, emeğinize sağlık.

  YanıtlaSil
 2. 3)d şıkki'da olabilir Cevdet Kudret Ziya Osman'dan sonra şiire sadik kalmistir

  YanıtlaSil
 3. Benim için iyi bir testi tesekur ederim

  YanıtlaSil
 4. teşekkür ederiz çok acarmış😁

  YanıtlaSil
 5. Çok iyi erzurumdan selamlar👋

  YanıtlaSil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.