Sultan Veled (1226-1312)

Semazen
 • 13. yüzyıl mutasavvıf şairi, Mevlevi şeyhi.
 • 1226'da Karaman'da doğdu.
 • Mevlana'nın büyük oğludur. 
 • Asıl adı Bahaeddin Muhammed'dir.
 • Mevleviliği tarikat haline getiren odur. Anadolu'nun belli başlı şehirlerinde dergahlar kurarak Mevleviliğinin gelişmesini sağladı.
 • 1312'de Konya’da vefat eden Sultan Veled'in yerine oğlu Emir Arif Çelebi geçmiştir.
Edebi Kişiliği
 • Eserlerini babası gibi Farsça yazdı. 
 • Divan'ında Türkçe yazdığı on dört gazel vardır. Divan edebiyatının kuruluş asrı olan 13.yüzyılda Anadolu’da şiir dili Farsçadır. Bu açıdan Sultan Veled'in az sayıdaki Türkçe şiiri divan edebiyatının ilk örneklerinden biridir. 
 • Divandaki gazellerin çoğu Mevlana'nın gazellerine nazire olarak yazılmıştır.
 • Kaside ve gazellerinin önemli bir kısmı didaktiktir. Bu manzumelerin çoğunda müritlerine tekke, tarikat ve tasavvuf adabı hakkında bilgiler verir.
 • Büyük bir edebî değeri olmayan Divan'ında çeşitli devlet adamları için yazılmış akrostiş kasideler de vardır. Divan şiirinde akrostişe "muvaşşah" denir.
 • Sultan Veled'in İbtidânâme, İntihânâme ve Rebâbnâme adları ile tanınan üç de mesnevisi vardır. 
 • Mesnevileri içinde bir hâl tercümesi olan İbtidanâme önemlidir. Eser Velednâme olarak da bilinmektedir. Eser, Mevlana ve etrafındaki kişiler hakkında bilgi vermek için yazılmıştır. 10000 beyit tutarındaki eserde 80 Türkçe beyit vardır.
 • Veled'in Maârif adıyla bir de mensur eseri vardır.
 • Tüm Eserleri: Divan, İbtidânâme, İntihânâme, Rebâbnâme, Maârif
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • Sultan Veled'in Türkçe Şiirlerinde Aruz Kullanımı, Atabey Kılıç
 • Sultan Veled'in Divanı'nda Bulunan Muvaşşahlar, Şadi Aydın

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.