Cümlenin Ögeleri Çıkmış Sorular (1992-2003)

Sait Faik'in hikâyelerinde insanların ve çevrenin, herhangi bir kurala bağlı kalmadan özgürce ele alınmasını yazarın yaşayış biçimine bağlayabiliriz.
1. Yukarıdaki altı çilli bölüm cümlenin hangi ögesidir? (1992)
A) Özne
B) Nesne
C) Durum bildiren zarf tümleci
D) Yer bildiren zarf tümleci
E) Dolaylı tümleç

Açık balkon kapısından içeri giren ikindi serinliği onlara alt katın mutfak pencerelerini saran pembe yaseminlerin kokusunu getirdi.
2. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde cümledeki sırasıyla verilmiştir? (1992)
A) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem
B) Nesne, özne, dolaylı tümleç, yüklem
C) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem
D) Zarf tümleci, nesne, dolaylı tümleç, yüklem
E) Dolaylı tümleç, nesne, zarf tümleci, yüklem

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir ek eylem alarak yüklem olmuştur? (1992)
A) Beni herkes severdi çocukluğumda
B) Sendin bütün korkuların çaresi
C) Ben uzaklarda olmalıyım, çok uzaklarda
D) Denize bakan evler gibiydim seninle
E) Onu benden, beni ondan ayıran deniz

Genç yaşında öykü alanında isim yapmış ve türün parlak örneklerini vermiş olan yazar, kahramanlarını her gün karşılaşabileceğimiz kişiler arasından seçmiştir.
4. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (1993)
A) Nesne, dolaylı tümleç, özne, yüklem
B) Nesne, özne, dolaylı tümleç, yüklem
C) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem
D) Özne, nesne, dolaylı tümleç, yüklem
E) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem

5. Aşağıdakilerin hangisinde, yan cümlecik, temel cümleciğin nesnesi görevindedir? (1993)
A) Bu sözü söylemiş olabileceğini sanmıyorum.
B) Bunun, yerinde bir karar olduğundan kuşkuluyum.
C) Onun hakkında söylenenlere inanmadım.
D) Bizimle geleceğine çok sevindim.
E) Söz verdiğim için gitmeliyim.

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok nesne vardır? (1993)
A) Sevdamın avucunu bastırıyorum geceye.
B) Ben seni unutmak için sevmedim.
C) Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?
D) Gözlerinden içti gönlüm neşeyi.
E) Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem!

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne ortaktır? (1993)
A) Hava soğumuştu, kar yağmaya başlamıştı.
B) Yol çok uzundu, yürümekle bitecek gibi değildi.
C) Aradan üç yıl geçmişti, kimse arayıp sormamıştı.
D) Soluk benizliydi, başında eski bir kasket vardı.
E) Yaşlı biriydi, mahallede onu herkes seviyordu.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur? (1995)
A) Kitaplığına, en son çıkan yayınları almıştı.
B) Bütün ricalarımıza karşın istediğimiz parayı veremeyeceğini söyledi.
C) Bu büyük başarısından dolayı törene katılan herkes onu kutladı.
D) Dünkü piknik, öğleden sonra çıkan fırtına yüzünden tatsız geçti.
E) Onun bu konuda ne düşündüğünü açıkça bilmiyoruz.

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır? (1995)
A) Gönül kimi severse güzel odur.
B) Göz görür, gönül ister.
C) Her damardan kan alınmaz.
D) Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.
E) İşten artmaz, dişten artar.

İçeriye ellerinde kameralarıyla genç, orta yaşlı, kadınlı erkekli bir grup gazeteci girdi.
10. Bu cümleyle aşağıdaki cümlelerden hangisi arasında ögelerinin sıralanışı yönünden bir benzerlik vardır? (1996)
A) Konferansa katılan konuşmacı, ağır adımlarla kürsüye doğru ilerledi, tana tane anlatmaya başladı.
B) Konferans salonuna alınan velilere, okul müdürü az ama öz konuşarak sorunları açıkladı.
C) Deniz kıyısına toplananlar, büyük bir hayranlıkla güneşin batışını izliyordu.
D) Derenin kuzeye bakan tarafındaki ağaçların altı serin, diplerindeki otlar dipdiriydi.
E) Düzenlenen seminere, kullanacakları aletlerle birlikte, işe yeni başlayan arkadaşlarımız katılacak.

Ülkenin günlük siyasal olaylarını ve toplumsal bozukluklarını eleştirel bir yaklaşımla ve etkileyici bir biçimde yansıtır.
11. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (1996)
A) Özne-nesne-yüklem
B) Nesne-dolaylı tümleç-yüklem
C) Özne-dolaylı tümleç-yüklem
D) Nesne-zarf tümleci-yüklem
E) Özne-zarf tümleci-yüklem

Kişiyi, içinde yaşadığı toplumun değer yargıları biçimlendirir.
12. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (1997)
A) Özne – dolaylı tümleç – yüklem
B) Nesne – özne – yüklem
C) Nesne – dolaylı tümleç – yüklem
D) Dolaylı tümleç – özne – yüklem
E) Özne – zarf tümleci – yüklem

13. Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi bitmemiş bir cümle durumundadır? (1997)
A) Gecenin koyu karanlığında
Rüzgârda sokak kokusu
B) Çiçek açmayı deniyordu
Bahçemizde erik ağacı
C) Uğraşma boşuna şiir yazamazsın
Bu kadar maviyken gökyüzü
D) Bana bu kadar açık söylemedi
Güzel olduğunu yaşamanın
E) Gökyüzünün maviliğine akarak
Savruldu sonsuza ışık hızım

Sabah olunca, güneşin ilk ışıkları dağların doruklarını aydınlattı.
14. Aşağıdakilerin hangisi, ögeleri ve ögelerinin sıralanışı bakımından bu cümleye benzemektedir? (1998)
A) Zaman, onun için çok önemlidir.
B) Kardeşinin yerinde şimdi o çalışıyor.
C) Evde yalnız kalınca müzik dinler.
D) Babasının arkasından o da işe gitti.
E) İki saat sonra su, depoyu doldurur.

15. Aşağıdakilerden hangisi iki ögeli bir cümledir? (1998)
A) Toprak, her gün binbir özenle süslenir.
B) Toprak, bu aylarda baş döndürücü kokular yayar.
C) Toprak, saçlarına katmerli çiçekler takar.
D) Toprak, hani hani çalışan bir kimyacıdır.
E) Toprak, ormanların yardımıyla susuzluğunu giderir.

(I) Sabahları ekinler çiğlidir. (II) Gün doğmadan önce yaş ekinler ağırdır. (III) Yel esince ağır ağır dalgalanır. (IV) Gün doğup da çiğler kalkınca, ekinlerdeki dalgalanma artar. (V) Kocaman ovayı kaplayan ekinler tüy gibi hafiftir artık. (VI) Yel, tüy gibi hafif ekinleri toprağa değecek kadar yatırır.
1
6. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri ögelerinin sıralanışı yönünden benzerlik göstermektedir? (1999)
A) I., II., IV.    B) I., III., V.    C) II., III., VI.    D) III., IV., V.    E) IV., V., VI.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir? (2000)
A) Beni mi aradılar?
B) Aşağı mı ineceğiz?
C) Dün mü geldiniz?
D) Yağmur mu yağıyor?
E) Çok mu yoruldun?

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, ögelerinin sayısı bakımından ötekilerden farklıdır? (2001)
A) Altmış yıllık arkadaşımdı.
B) Sabırlı ve titiz bir araştırmacıydı.
C) Bütün gün kitaplarıyla baş başaydı.
D) Seçkin bilim adamlarımızdan biriydi.
E) Herkesi duygulandıran, soylu bir davranıştı.

Yeniden baktım "Başaklar tablosuna. Belli ki rüzgâr var, başaklar eğilmiş. Başakların kimisi yanındakine yaslanmış, kimisi baş başa vermiş. Kırılacak gibi büküleni de usulca eğileni de var. Dimdik duran başak görünmüyor hiç.
19. Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur? (2000)
A) Ad (isim) cümlesi
B) Eksiltili cümle
C) Sıralı cümle
D) Birleşik cümle
E) Basit cümle

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? (2001)
A) Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur.
B) Her yazı ya da yazınsal yaratı, insanoğlunun düşünce ve duygu evrenini zenginleştirir.
C) Dilsel ürünlerin amacına ulaşması doğru algılanmalarını gerektirir.
D) Her yazıda, dil ve anlatım yönünden bir bütünlük olmalıdır.
E) Yazınsal türlerin, donmuş, kalıplaşmış bir yapıları olduğunu kimse söyleyemez.

Ozan, düşünceyi duygu haline dönüştürünceye kadar yoğurur.
21. Aşağıdakilerin hangisinde, ögelerin sıralanışı bu cümledekiyle aynıdır? (2001)
A) Eleştirmenler, dilciler, şiirde sözcüklerin gerçek anlamlarından çok, yan anlamlarının kullanıldığını söylerler.
B) Şiir, duyguları etkileyerek akıl gücünü baskı altına alır.
C) Şiir, duyular aracılığıyla dünyayı okura tanıtır.
D) Her çağ, kendi şiirini, ikinci bir dil yaratarak oluşturur.
E) Şairler, sözcüklerin anlam alanını genişletmeye çalışırlar.

Ünlü yazar, söyleşimiz sırasında, —
22. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, cümlenin ögeleri sırasıyla özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne ve yüklemden oluşur? (2002)
A) son yapıtının ayrı bir değer taşıdığını söyledi
B) yitirdiğimiz sanatçılardan söz ederken çok duygulandı
C) topluma yapıtlarıyla ışık tutmaya çalıştığına değindi
D) bana bugünlere nasıl geldiğini anlattı
E) sanatçıların örnek alınması gereken kişiler olduğunu ayrıntılı bir biçimde açıkladı

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümleciğin belirtili nesnesidir? (2002)
A) Havaların düzelmesini dört gözle bekliyorlarmış.
B) Sonunda, istedikleri gibi güzel ve ucuz bir eve taşınmışlar.
C) Toplantı salonunda bir köşeye çekilip uzun uzun konuşmuşlardı.
D) Okullar açılınca yine Ankara'ya geleceklermiş.
E) Tatillerinin bir bölümünü yaylada geçirmeye karar vermişler. 


(I) Telefonda sesini işitmiştik ama yüzünü görmemiştik. (II) İşte, karşımızdaydı. (III) Sarıldık, kucaklaştık kırk yıllık dostlar gibi. (IV) Karac'oğlan'ın hemşehrisidir o. (V) İyilik ve esenlik dağıtır Toros insanlarına, bu gül ile nar ülkesinde, Gülnar'da.
24. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (2002)
A) I. devrik cümledir.
B) II. ad cümlesidir.
C) III. nün yüklemleri türemiş fiildir.
D) IV. yüklem ve özneden oluşmuştur.
E) V. nin üç dolaylı tümleci vardır.


Sözlerinden çok, adının önem kazanması, bir eleştirmenin en büyük korkusudur.
25. Bu cümlenin ögeleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla, doğru olarak verilmiştir? (2003)
A) Nesne – yüklem
B) Özne-yüklem
C) Özne – zarf tümleci – yüklem
D) Özne – zarf tümleci – nesne – yüklem
E) Nesne – özne – zarf tümleci – yüklem


👉 pdf olarak indirmek için tıklayınız.

👉 Cümle Ögeleri ve Türleri Çıkmış Sorular (2004-2020) 👈


Cevaplar

1.B  2.A  3.B  4.D  5.A   6.E  7.B  8.D  9.A 10.E 11.D 12.B  13.A  14.E  15.D  16.A  17.D  18.C  19.B  20.A  21.D  22.D  23.A  24.A  25.B

12 yorum:

 1. Çko gzüel olumş

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Öncelikle teşekkürler böyle güzel düşünüp soruları hazırladınız için proje ödevime çok katkı sagladi

   Sil
 2. PDF yapar mısınız lütfen?

  YanıtlaSil
 3. Çok güzel hazırlamışsınız Proje ödevimde faydalmak istedigim
  için kaynakçayı öğrenmek istedim :)

  YanıtlaSil
 4. Ödev icin hoca sitedi mukemmmel olmus

  YanıtlaSil
 5. 15 doğru 7 yanlıs 3 boş çok kötüyüm bu konuda :(

  YanıtlaSil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.