Peyami Safa Konu Testi

1. Peyami Safa aşağıdaki roman anlayışlarından hangisine daha yakındır?
A) Milli edebiyat anlayışını sürdüren roman
B) Bireyin iç dünyasını esas olan roman
C) Toplumcu gerçekçi roman
D) Modernist roman
E) Postmodernist roman

(I) Peyami Safa, Türk edebiyatında psikolojik roman türünün önemli temsilcilerinden biridir. (II) 
Eserlerinde genel olarak köyden kente göç ve ağa-köylü-ırgat ve yönetici ilişkilerini ele almıştır. (III) Son romanlarında ise bu konular yerini ruh-beden çatışmasına ve mistisizme bırakacaktır. (IV) Yaşamını yazarak kazanmak zorunda olan yazar, sırf bu amaçla piyasa romanı diyebileceğimiz aşk romanları da yazmıştır. (V) Yazar, sanat endişesi taşımayan bu eserlerinde Server Bedi takma adını kullanmıştır.
2. Numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I     B) II    C) III    D) IV    E) V

3. Aşağıdaki eserlerden hangisi Peyami Safa'ya aittir?
A) Mahur Beste
B) Çamlıca'daki Eniştemiz
C) Gençliğim Eyvah
D) İbrahim Efendi Konağı
E) İstanbul Hikayeleri

Peyami Safa'nın polisiye öykü serisinin "kibar hırsız" karakteridir. 1924-1960 yılları arasında yazılan bu seri daha çok 30-50 sayfadan oluşan fasiküller şeklindedir. Edebî yönü zayıf olmasına rağmen çok okunan ve sevilen kitapçıkların bu kibar hırsızı bütün zamanların en tanınmış Türk polisiye roman kahramanıdır.
4. Parçada sözü edilen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cingöz Recai
B) Fakabasmaz Zihni
C) Kartal İhsan
D) Amanvermez Avni
E) İngiliz Kemal

Peyami Safa; (I) Bir Akşamdı, (II) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ve (III) Bir Tereddüdün Romanı'nda kişilerin çevreleriyle yaşadıkları sorunların iç dünyalarında meydana getirdiği karmaşalara değinir. (IV) Hüküm Gecesi ve (V) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu'nda ise konu daha çok fikir çatışmaları üzerinde yoğunlaşır.
5. Parçadaki numaralanmış romanlardan hangisi bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

6. Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Roman, hikaye, tiyatro, fıkra ve makale gibi edebiyatın birçok türünde eser vermiştir.
B) Eserlerinde genellikle Doğu ile Batı'nın ideal yönlerini bir araya getirecek bir sentez arayışındadır.
C) Nâzım Hikmet, Nurullah Ataç, Muhsin Ertuğrul, Necip Fazıl Kısakürek, Aziz Nesin gibi isimlerle girdiği kalem kavgalarıyla meşhurdur.
D) 1918’de Yirminci Asır'dan başlayarak ölümüne kadar ülkenin önde gelen gazetelerinde çalışmıştır.
E) "Boğaziçi Medeniyeti" kavramını edebiyatımıza kazandıran kişidir.

7. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen romanla ilgili değildir?
A) Mistisizme en fazla yer verdiği romandır. (Mahşer)
B) Doğu-Batı meselesi üzerinde en fazla durduğu romanlarından biridir. (Fatih Harbiye)
C) Otobiyografik romana örnek olarak gösterilir. (Dokuzuncu Hariciye Koğuşu)
D) Roman, Anadolu'nun işgal altında olduğu bunalımlı günlerde İstanbul'da geçer. (Sözde Kızlar)
E) Romanın kahramanı yaşadığı dünyadan memnun değildir ve Simeranya adını verdiği bir dünya düşlemektedir. (Yalnızız)

—, Doğu-Batı meselesi bağlamında değerler çatışması "Hasta Çocuk" ile uzaktan akrabası Paşa‘nın Erenköy‘de bulunan köşkündeki insanlar arasında geçer. Romanda köşk alafranga adetlerinin yerleştiği yer olarak tasvir edilir. İsmi verilmeyen çocuk, köşke istirahat etmek için geldiğinde kendisinden dört yaş büyük Paşa‘nın kızı Nüzhet‘e aşık olur. Paşa‘nın kızıysa onunla evlenmek isteyen Doktor Ragıp Bey‘le Avrupa‘ya gitmeyi hayal eder.
8. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şimşek'te
B) Biz İnsanlar'da
C) Fatih-Harbiye'de
D) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'nda
E) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu'nda

—, Peyami Safa‘nın Doğu-Batı meselesi üzerinde en fazla durduğu romanlarından biridir. Romanda konservatuvarda okuyan ve iki farklı kültür arasında bocalayan bir genç kızın ikilemleri işlenir. Eserde Doğu ile Batı; inanç, müzik, toplumsal değerler ve yaşam tarzı bakımından mukayese edilir. Gençlerin Batı hayranlığı ve geleneklerden kopma nedenleri irdelenir.
9. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sözde Kızlar
B) Mahşer
C) Fatih-Harbiye
D) Yalnızız
E) Bir Tereddüdün Romanı

I. Fatih Harbiye — Neriman
II. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu — Nüzhet
III. 
Sözde Kızlar — Nuran
IV. 
Mahşer — Nihat
V. Yalnızız — Samim
10. Numaralanmış yerlerde verilen eser-kahraman eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Eserde 
yatılı bir okulda öğretmenlik yapan faziletli genç bir adamın yaşadığı fikrî bunalım, yüksek tabakadan Vedia adındaki genç bir kıza duyduğu aşkla birlikte işlenmektedir. Olaylar Mütareke Dönemi ile Milli Mücadele yıllarında İstanbul'da geçmektedir. Romanda, vatan hainliğine varan bir Batı hayranlığı yaşayan bir kesim ile bu kesimin benimsediği materyalist düşünce tarzı eleştirilir. Yazar, Batıyı temsil eden materyalist düşüncenin karşısına maneviyatçı Türk milliyetçiliğini koyar.
11. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şimşek
B) Canan
C) Biz İnsanlar
D) Bir Akşamdı
E) Attila

Olaylar Birinci Dünya Savaşı ile Mütareke Dönemi sırasında İstanbul'da geçmektedir. Roman, Çanakkale Savaşı'nda gazi olan Nihat'ın, İstanbul'a dönüşünde yaşadığı dramı anlatır. Yazar, bu dönemde özellikle İstanbul'un zengin semtlerinde yaşanan gayri millî ve gayri ahlakî hayata dikkat çekmek ister. Eserde Nihat'ın gözüyle İstanbul’un siyasi, sosyal, ekonomik ve ahlakî yapısı hakkında bilgiler verilir. Özellikle Doğu-Batı karşılaştırılması yapılır. Böylece Tanzimat’tan beri Türk romanında işlenen temel konulardan olan yanlış Batılılaşma örnekleri verilirken milli değerlerimizin güzel tarafları okuyucuya anlatılır.
12. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözde Kızlar
B) 
Bir Tereddüdün Romanı
C) 
Şimşek
D) Biz İnsanlar
E) Mahşer

13. Peyami Safa ele aldığı konular bakımından aşağıdaki yazarlardan hangisine daha yakındır?
A) Sadri Ertem
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Dursun Akçam
D) Kemal Bilbaşar
E) Talip Apaydın

(I) Kendi yaşadıklarını romana aktaran yazar, roman kahramanına bir isim vermemiştir. (II) Romanda olaylar İkinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1940'ta geçmektedir. (III) Edebiyatımızın en başarılı psikolojik romanlarından biridir. (IV) Roman, hatıra defteri olarak kurgulanmıştır. (V) Roman, bir bacağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan 15 yaşındaki bir çocuğun verdiği hayat mücadelesi ile bir kıza duyduğu aşkı anlatmaktadır.
14. Numaralanmış yerlerin hangisinde "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" hakkında bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

15. Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa'nın romanlarındaki alafranga yaşayışa özenmenin ortaya çıkardığı "züppe" ve "dejenere" tiplerden biridir?
A) Sözde Kızlar — Behiç
B) Fatih Harbiye — Şinasi
C) Mahşer — Nihat
D) Yalnızız — Samim
E) Biz İnsanlar — Orhan Şakir

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili SayfalarCevaplar

1.B  2.B  3.E  4.A  5.D  6.E  7.A  8.D  9.C  10.C  11.C  12.E  13.B  14.B  15.A

2 yorum:

  1. Peyami Safa konu testi pdf olarak düzenlenmiştir. İndirmek için soruların hemen altındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    YanıtlaSil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.