Fecriati Konu Testi 1

— yılında ilan edilen — ile basın organları üzerindeki sansür kaldırılır. Bu durum, düşünce hayatının yeniden faaliyete geçmesine imkân vererek yeni gazete ve dergilerin piyasaya çıkmasını sağlar. Söz konusu dönem içerisinde — etkisindeki şair ve yazarlar, edebiyat dünyasına yeni bir soluk getirme niyetiyle bir topluluk oluşturmaya karar verirler. — isim babalığı yaptığı bu topluluğa Fecriati adı verilir.
1. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) 1876, I. Meşrutiyet, divan edebiyatı, Ahmet Haşim'in
B) 1908, II. Meşrutiyet, Servetifünun, Faik Ali'nin
C) 1908, II. Meşrutiyet, divan edebiyatı, Ahmet Haşim'in
D) 1856, Islahat Fermanı, Servetifünun, Şahabettin Süleyman'ın
E) 1876, I. Meşrutiyet, Servetifünun, Faik Ali'nin

2. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğunun amaçlarından biri değildir?
A) Şiirde aruz yerine hece ölçüsünü kullanmak
B) Batı'nın önemli eserlerini tercüme etmek
C) Ortaya konulacak eserlerle bir kütüphane kurmak
D) Doğu ile Batı arasında bir kültür köprüsü görevi yapmak
E) Yetenekli gençleri bulup bir araya getirmek

(I) Ahmet Haşim, modern Türk şiirinde (II) Tahsin Nahit ile birlikte (III) saf şiir anlayışının iki mimarından biridir. Sanatçı, şiir ile ilgili fikirlerini önce 1921'de "Şiirde Mana" başlığıyla Dergah'ta, sonra da bazı değişiklikler yaparak 1926'da basılan (IV) Piyale isimli şiir kitabında yayımlamıştır. (V) "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" adını taşıyan bu yazı bu konuyla ilgili ilk derli toplu poetik metin olması bakımından büyük önem taşımaktadır.
3. Numaralı yerlerin hangisi bir bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

— edebiyata Fecriati topluluğunda başlamış olsa da Milli Edebiyat içinde tanınmıştır.
4. Yukarıda bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Refik Halit
B) Yakup Kadri
C) Cemil Süleyman
D) Hamdullah Suphi
E) Ali Canip Yöntem

Fecriati topluluğunun roman ve hikayede öne çıkan iki isminden biridir. Asıl mesleği doktorluk olan sanatçı, yoğun ve zorlu meslek hayatı nedeniyle sanat çevrelerinden uzak kalmıştır. Teknik olarak çok başarılı eserler vermese de psikolojik tahlillerinde başarılıdır. Siyah Gözler, kitap olarak basılan tek romanıdır.
5. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Celal Sahir
B) Ahmet Haşim
C) İzzet Melih
D) Mehmet Fuat Köprülü
E) Cemil Süleyman

Bir Dinozorun Anıları kitabıyla tanınan Mina Urgan’ın babasıdır. Fecriati dışında bir edebî hareketin içinde bulunmamıştır. "Adalar Şairi" olarak bilinir. Fecriati edebiyatı içinde tiyatro ile ilgilenenlerden biri de odur. Tek başına ve başkalarıyla birlikte yazdığı oyunları dışında bazı adaptasyonları da vardır.
6. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faik Ali
B) Ahmet Haşim
C) Şahabettin Süleyman
D) Tahsin Nahit
E) Emin Bülent

Yakup Kadri, birçok türde eser verse de daha çok romancı olarak tanınmıştır. Edebiyata Fecriati topluluğunda küçük hikayeler ve mensur şiirler yazarak başlayan yazar, bu dönem hikayelerini — adlı kitapta toplamıştır.
7. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Dağa Çıkan Kurt
B) Tezat
C) Gurbet Hikayeleri
D) Bir Serencam
E) Zoraki Diplomat

8. Ahmet Haşim'in şiir kitapları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Göl Saatleri, Piyale
B) Fani Teselliler, Piyale
C) Göl Saatleri, Bize Göre
D) Bize Göre, Gurebahane-i Laklakan
E) Gurebahane-i Laklakan, Fani Teselliler

Behire ile nişanlı olan Naşit, amcasını ziyarete gittiği Batum'da Miliça adlı Rus bir genç kıza âşık olur. Naşit, Behire'yi terk eder ve Miliça ile evlenmek ister, ancak din ve milliyet farkı sebepleriyle amcası bu evliliğe razı olmaz. Osmanlının kaybettiği yerlerden biri olan Batum'daki Ruslardan rahatsızlık duyan Naşit, bir yandan Behire ve Miliça arasında kararsızlık yaşarken diğer yandan aşkı ve vatani duygularının çatışması nedeniyle zor günler geçirir.
9. Parçada özeti verilen eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Tezat - İzzet Melih
B) Kadın Ruhu - Cemil Süleyman
C) Sermed - İzzet Melih
D) Siyah Gözler - Cemil Süleyman
E) İnhizam - İzzet Melih

10. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğu için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Edebiyatımızda bildiri yayımlayan ilk topluluktur.
B) "Sanat şahsi ve muhteremdir." görüşünü savundular.
C) Aşk ve tabiat, şiirlerinde işledikleri başlıca konulardır.
D) Roman ve hikayede Sevetifünun edebiyatının gölgesinde kaldılar.
E) Eserlerini millî-manevi değerleri öne çıkaran bir anlayışla yazdılar.

11. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim için söylenemez?
A) Çocukluk anıları, aşk ve tabiat şiirlerinin başlıca temalarıdır.
B) Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
C) Şiirlerinde anlaşılma kaygısı yoktur.
D) Şiirleri imge ve iç ahenk bakımından çok zengindir.
E) Sadece şiirle uğraşmış başka türde eser vermemiştir.

Meşrutiyet devrinde eser veren sanatçılar içerisinde tiyatroya yaptığı katkılarla ön plana çıkmış bir isimdir. Kısa ömrünü tiyatro sanatına adayan sanatçının tiyatro dışında herhangi bir edebî türe rağbet etmeyişi; bir taraftan telif oyunlar kaleme alırken bir taraftan da çeviri ve tiyatro eleştirmenliği faaliyetlerinde bulunması, onu devrinin diğer tiyatro yazarlarından farklı bir konuma taşımıştır. Onun "Sayfiyede", "Zincir" ve Refik Halit ile yazdığı "Kanije Müdafaası ve Tiryaki Hasan Paşa" adlı telif piyeslerini tiyatroya yaptığı katkının mühim bir parçası olarak değerlendirmek gerekir.
12. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şahabettin Süleyman
B) İzzet Melih
C) Müfit Ratip
D) Emin Lami
E) Cemil Süleyman

Edebî yaşamına Fecriati'de başlayan —, 1911 yılından sonra eserlerini Yeni Lisan anlayış ile vermeye başlamıştır. Ömer Seyfettin ile Genç Kalemler dergisini çıkaran sanatçı, Milli Edebiyat'ın kurucu isimlerinden biridir. Edebiyatın daha çok fikir ve bilim tarafında çalışmış, Genç Kalemler dergisinde yayımladığı makaleleri ve eleştirileri ile tanınmıştır.
13. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Fuat Köprülü
B) Hamdullah Hamdi
C) Ziya Gökalp
D) Ali Canip
E) Yakup Kadri

14. Aşağıdakilerin hangisinde Fecriati topluluğu için yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Topluluğun adı "yarının şafağı" anlamına gelmektedir.
B) Beyannamenin yayımlanmasından birkaç ay sonra Fecriati adıyla bir de dergi çıkarmaya başlamışlardır.
C) Fecriati'nin geçici başkanı Servetifünun şairlerinden Faik Ali'dir.
D) Bu genç sanatçıları bir araya getirme düşüncesini ilk kez Şahabettin Süleyman dillendirmiştir.
E) Milli edebiyat akımının sistemli bir biçimde ortaya çıkması ile topluluk 1912 yılında dağılmıştır.

15. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati beyannamesinde imzası olan sanatçılardan biri değildir?
A) Emin Bülent
B) Celal Sahir
C) Süleyman Nazif
D) İzzet Melih
E) Faik Ali

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili SayfalarCevaplar

1.B  2.A  3.B  4.C  5.E  6.D  7.D  8.A  9.A  10.E  11.E  12.C  13.D  14.B  15.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.