Kopuz

  • Türklerin millî sazı. 
  • Kopuzun ortaya çıkışı Orta Asya Türklüğünün en eski asırlarıdır. 
  • Kopuz, gezdiği coğrafyalarda değişikliklere uğramış, yer yer başka sazlarla karışmış ve farklı isimlerle anılmıştır. 
  • Elde edilebilen bilgilere göre en eski Türk kopuzu, bir gövde üzerine gerilen teller ile bir saptan ibaret olup parmaklarla çalınan bir sazdır. 
  • Mehmet Fuat Köprülü’ye göre kopuzun kopuz-ı rûmî ve kopuz-ı ozan olmak üzere iki şekli vardır. Ozan kopuzunun bütün telli sazlardan daha uzun bir kâsesi olup üç tellidir. Rûmî kopuz ise beş telli olup daha çok uda benzer.
  • Sosyal hayatın hemen her alanında görülen kopuzun, Dede Korkut Hikâyeleri'nde anlatıldığı gibi, yere konulması günah sayılmış, çalınmadan önce de alna konulup öpülmüştür.
  • Dede Korkut ile anıldığı için kutsal sıfatlarla tanımlanan Kopuz, ozanlarla il il gezmiş, hân meclislerine girmiş hatta hastaların tedavisinde kullanılmıştır.
  • Genel olarak üzerine deri gerilmiş bir çanak, bir sap, bir başlık ve üzerine bağlanmış tellerden oluşan kopuz, Anadolu sahasında da birçok âşık tarafından kullanılmıştır.
Yararlanılan Kaynaklar
  • Türk Dünyasında ve Anadolu’da Kopuz, Dr. Nesrin Feyzioğlu
  • http://www.kopuzsazevi.com (Görsel Kaynak)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.