Kopuz

  • Türklerin millî sazı. 
  • Kopuzun ortaya çıkışı Orta Asya Türklüğünün en eski asırlarıdır. 
  • Kopuz, gezdiği coğrafyalarda değişikliklere uğramış, yer yer başka sazlarla karışmış ve farklı isimlerle anılmıştır. 
  • Elde edilebilen bilgilere göre en eski Türk kopuzu, bir gövde üzerine gerilen teller ile bir saptan ibaret olup parmaklarla çalınan bir sazdır. 
  • Mehmet Fuat Köprülü’ye göre kopuzun kopuz-ı rûmî ve kopuz-ı ozan olmak üzere iki şekli vardır. Ozan kopuzunun bütün telli sazlardan daha uzun bir kâsesi olup üç tellidir. Rûmî kopuz ise beş telli olup daha çok uda benzer.
  • Sosyal hayatın hemen her alanında görülen kopuzun, Dede Korkut Hikâyeleri'nde anlatıldığı gibi, yere konulması günah sayılmış, çalınmadan önce de alna konulup öpülmüştür.
  • Dede Korkut ile anıldığı için kutsal sıfatlarla tanımlanan Kopuz, ozanlarla il il gezmiş, hân meclislerine girmiş hatta hastaların tedavisinde kullanılmıştır.
  • Genel olarak üzerine deri gerilmiş bir çanak, bir sap, bir başlık ve üzerine bağlanmış tellerden oluşan kopuz, Anadolu sahasında da birçok âşık tarafından kullanılmıştır.
Yararlanılan Kaynaklar
  • Türk Dünyasında ve Anadolu’da Kopuz, Dr. Nesrin Feyzioğlu
  • http://www.kopuzsazevi.com (Görsel Kaynak)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.