İkinci Yeni Şairleri Özet

Ece Ayhan (1931 - 2002)
 • Şair.
 • “İkinci Yeni” yerine "Sivil Şiir" ya da "Sıkı Şiir" adlarını tercih etti. 
 • Alışılmamış bağdaştırmalar ile doğal dilin sınırlarını zorladı.
 • Özgün bir imge dünyası ve şiir dili oluşturmuştur.
 • Kapalı bir üsluba sahiptir. 
 • Onun şiir dili, okuyucuyu şaşırtma ve sarsma üzerine kuruludur.
 • Sürrealist teknikleri şiirimize en ciddi biçimde uygulayan şairdir.
 • Şiirlerinde; tarih, toplumsal değişme, çocuk-eğitim, karamsarlık-mutsuzluk, yalnızlık-korku, hayat kadınları-cinsellik temaları öne çıkar.
 • Şiir Kitapları: Kınar Hanımın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara, Ortodoksluklar 50 Yaşında, Devlet ve Tabiat ya da Orta İkiden Ayrılan Çocuklar İçin Şiirler, Yort Savul, Zambaklı Padişah, Çok Eski Adıyladır, Kolsuz Bir Hattat
👉 Ece Ayhan hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İlhan Berk  (1918 - 2008)
 • Şair ve deneme yazarı.
 • Şiir anlayışı hep bir değişim içindedir. 
 • İlk dönem şiirlerinde Nazım Hikmet etkisiyle toplumcu şiir anlayışına yakındır.
 • Şiirlerinde aşk, kadın ve cinsellik değişmeyen temalar olarak dikkat çeker.
 • Şiirlerinde geçmiş, mitoloji, zengin çağrışım vardır. Her şeyi kendine göre yorumlar.
 • "Şiir anlam için yazılmaz" görüşünü savunur. 
 • Soyut şiiri, uç noktalara taşımıştır.
 • Düz yazıya yaklaşan şiirleri de vardır.
 • Zengin çağrışımlara, anlamsız ifadelere, yoğun telmihlere yer verir. 
 • Şiir Kitapları: Güneşi Yakanların Selamı, İstanbul Kitabı, Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu, Kül, Galile Denizi, Çivi Yazısı, Deniz Eskisi, Kitaplar Kitabı, Otağ, Pera, Âşıkâne, Taşbaskısı, Mısırkalyoniğne, Dün Dağlarda Dolaştım Evde Yoktum, Şeyler Kitabı-Ev, Avluya Düşen Gölge, Güzel Irmak, Delta ve Çocuk, Atlas, Şenliknâme, Çok Yaşasın Sayılar
👉 İlhan Berk hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Sezai Karakoç (1933) 
 • Şair, yazar, düşünce adamı.
 • Başta şiir olmak üzere hikâye, deneme, fıkra, tiyatro gibi birçok türde eser vermiştir.
 • İmge dünyası ve anlamı gizleyen tavrı nedeniyle İkinci Yeni şiiri içinde gösterilmektedir. Karakoç, bir anlamda İkinci Yeni'nin hem içinde hem dışındadır.
 • Ele aldığı temalar açısından bakıldığında İslamî duyarlılık içeren bir çizgiyi takip etmektedir. 
 • Necip Fazıl ile zirveye ulaşan metafizik anlayışı bir esasa oturtarak ete kemiğe büründürmüştür.
 • İslam medeniyetinin dirilişi davasını savunur. 
 • İlk sayısını Nisan 1960'ta çıkardığı Diriliş dergisi çevresinde çok sayıda genç aydının yetişmesine öncülük etmiştir. 
 • Türk-İslam mitolojisi, metafizik ve geleneksel değerleri derin bir şekilde ele almıştır.
 • Şairin tanınmasını sağlayan şiir 1952'de yazdığı Monna Rosa'dır.
 • Şiir anlayışını Edebiyat Yazıları adını verdiği üç kitapta toplamıştır.
 • Şiir Kitapları: Hızırla Kırk Saat, Taha'nın Kitabı/Gül Muştusu, Körfez/Şahdamar / Sesler, Zamana Adanmış Sözler, Leyla ile Mecnun, Ateş Dansı, Alınyazısı Saati, Monna Rosa
👉 Sezai Karakoç hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Edip Cansever (1928 - 1986)
 • "İkinci Yeninin kuyumcu şairi" olarak tanındı.
 • "Yerçekimli Karanfil" adlı eseri İkinci Yeni'nin önemli eserleri arasında sayıldı.
 • Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) akımından etkilendi. 
 • Şiirlerinde modern insanın yalnızlığını ve bunalımlarını başarıyla anlattı. 
 • Şiirleri, İkinci Yeninin diğer şairleri kadar kapalı ve soyut değildir. 
 • Farklı ve zengin imgeler kullandı. 
 • Şiirlerinde düşünce ögesini göz ardı etmedi. (düşünce şairi)
 • Şiirlerinde mitolojik ögelerden de yararlanmıştır. 
 • Dize işlevini yitirdi” gerekçesiyle yeni arayışlara yöneldi. 
 • Şiirde düzyazının olanaklarından yararlandı. Buna bağlı olarak şiirde diyalog ve iç monolog gibi teknikleri kullandı. (dramatik şiir)
 • Şiir Kitapları: İkindi ÜstüYer Çekimli Karanfil, Umutsuzlar Parkı, Dirlik-Düzenlik, Petrol, Tragedyalar, Nerde Antigone, Çağrılmayan Yakup, Kirli Ağustos, Sonrası Kalır, Yeniden, İlkyaz Şikayetçileri, Oteller Kenti, Bezik Oynayan Kadınlar, Ben Ruhi Bey Nasılım, Sevda ile Sevgi, Şairin Seyir Defteri
Cemal Süreya (1931 - 1990)
 • Şair ve yazar.  
 • İkinci Yeni’nin en önemli kuramcılarından sayılır. 
 • 1956'da yazdığı "Folklor Şiire Düşman" başlıklı yazısı ile halk şiiri dilindeki deyimleri, folklorik unsurları çağdaş şiir sanatı için engel olarak gördü. Buna rağmen gelenekten de yararlandı. 
 • "Şiir geldi kelimeye dayandı" diyen şair, şiiri bir kelime sanatı olarak gördü. 
 • "Papirüs" adıyla 1966 yılında çıkarmaya başladığı dergi önemlidir. 
 • Şiirinde imgeyi merkeze alsa da "anlamsızlıktan" uzak durdu. 
 • Çarpıcı, yoğun imgelerle, bilgi birikimini sentezleyerek başarılı eserler verdi. 
 • Kendine özgü dil ve sözcük oyunlarına başvurdu. Buna en iyi örnek ilk şiir kitabının adı olan "Üvercinka" sözcüğüdür. 
 • Şiirlerinin dışında deneme ve eleştirileriyle de tanınmıştır. 
 • Özellikle portre denemelerindeki mizahi ve ironik tutum sanatçının farklı bir yönünü ortaya çıkarması açısından önemlidir.  
 • Şiir Kitapları: Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri, Güz Bitiği, Sıcak Nal, Uçurumda Açan  
 • Deneme-Eleştiri: Şapkam Dolu Çiçekle, Günübirlik, Uzat Saçlarını Frigya, Folklor Şiire Düşman, Papirüs'ten Başyazılar, 99 Yüz  
 • Günlük: 999.Gün/Üstü Kalsın
👉 Cemal Süreya hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Turgut Uyar (1927 - 1985)
 • Şair.
 • Arz-ı Hal (1949) ile Türkiyem (1952)’deki şiirleri şairin ilk dönem şiirleridir. 
 • Bu dönem şiirleri halk deyişleri ile yüklü, ölçülü ve uyaklı şiirlerdir. 
 • İkinci Yeni şairi olarak tanınmasını sağlayan kitap Dünyanın En Güzel Arabistanı adlı eseridir. 
 • Simgeci söyleyişi, yoğun hayal gücü, şaşırtıcı tamlamalar kullanması onun İkinci Yeni’nin başarılı şairleri arasında olmasını sağlamıştır. 
 • Şiir ve düz yazı ayrımını ortadan kaldıran, uzun şiirler yazan şair lirik şiirin sınırlarını zorlamıştır. 
 • Şiirlerinde yalnızlık, toplum ve törelerle çatışan birey, kentleşme, kentleşmeyle gelen yabancılaşma, kadın, cinsellik ve ölüm temaları öne çıkar. 
 • İkinci Yeni şairleri gibi kentli bireyin kişisel trajedisini işlemiştir. 
 • Şiir Kitapları: Arz-ı Hal, Türkiye'm, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Göğe Bakma Durağı, Tütünler Islak, Her Pazartesi, Divan, Toplandılar, Kayayı Delen İncir
👉 Turgut Uyar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Ülkü Tamer (1937- 2018)
 • İkinci Yeni'ye en son katılan şairdir.
 • "İkinci Yeni'nin çocuksu şairi" olarak anılır.
 • Batı geleneğini yanında halk şiirinden de beslendi. 
 • Özgün bir imge anlayışına sahiptir.
 • Simgeci özellikler taşıyan, yumuşak ve lirik şiirler yazdı.
 • Şiirlerinde ince alay, şaşırtmaca ve ironi önemli yer tutar.
 • Özellikle çocukları merkeze aldığı şiirlerinde toplumsal kaygılar ve düşünce ögeleri öne çıkar.
 • Halk şiiri geleneğinden yararlanarak yazdığı şiirleri Memik'e Ağıt ve Güneş Topla Benim İçin Zülfü Livaneli tarafından bestelenmiştir.
 • Şiir Kitapları: Soğuk Otların Altında, Gök Onları Yanıltmaz, Ezra ile Gary, Virgülün Başından Geçenler, İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür, Sıragöller, Ne Biliyorum, Yanardağın Üstündeki Kuş
İlgili Sayfalar
İkinci Yeni Hareketi

Konu Testi Çöz! 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.