Pastiş (Öykünme)

  • Özellikle postmodern romanlarda kullanılan bir anlatım tekniğidir.
  • Yazarın yazdığı eserde farklı türlerin üslup ögelerine öykünmesidir.
  • Bu türler; biyografiotobiyografi, tarihî metin; destanmasalhalk hikâyesi vb. olabilir.
  • Pastişte taklit, metnin ancak üslubuyla sınırlı kalır. Metnin konusu bu ilişkinin dışındadır. Dolayısıyla pastiş, postmodern romanda daha çok üslubun taklididir.
  • Yazar, ilgili metnin üslubunu benimseyerek kendi metnine uyarlar.
  • Bu şekilde diğer eserlerle metinlerarası bir ilişki sağlanır.
  • Taklit bağlamında yapılan pastişin eleştiri işlevi yoktur.
  • Genellikle parodi ve pastiş birbirine karıştırılır. Pastiş, parodiden farklı olarak eleştirel bir amaç taşımaz.
Pastiş Örneği
Aşağıda "Değil Efendi'nin Renk ve Korku Meselleri" adlı eserden bir bölüm alınmıştır. Eserdeki bu bölümde yazar, meddahlığın anlatım tarzına öykünmüştür: 
Ne demiştik efendim? Hiçbir kahramanımın size ters köşe yapmayacağını taahhüt etmiştim değil mi? Ama sizin göremeyeceğiniz şeyler de var hikâyemin içinde. Çok gizli, çok sinsi, çok fesat bir şey; bir tezgâh ama bu, dünyanın en masum sinsiliğidir zannımca. İşte size şimdi onun meselini anlatacağım. Sakın ola ki hayatta gördüklerinize inanmayın, zira insanı en çok gaflete düşüren ikinci organı gözleridir. Size, bazı şeyler göründüğü gibi değildir filan demiyorum, beni yanlış anlamayın. Ben size hiçbir şey göründüğü gibi değildir, diyorum. Fani âlemde her şey aslında başka bir şeydir. Tabii gören gözler için. (İsmail Güzelsoy)
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynak
  • İsmail Güzelsoy'un Romanlarında Postmodernizmin Yansımaları, Mahfuz Can

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.