Tanzimat Edebiyatı Önemli Eserler Listesi

Şinasi
 • Tercüme-i Manzume (İlk şiir çevirileri)
 • Müntehabat-ı Eşâr (Şiir Kitabı) 
 • Şair Evlenmesi (Yazılan ilk tiyatro eseri) 
 • Tercüman-ı Ahval (İlk özel gazete) 
 • Tasvir-i Efkâr (Çıkardığı ikinci gazete) 
 • Durub-i Emsal-i Osmaniye (İlk atasözleri ve deyimler kitabı) 
Ziya Paşa
 • Terciibent 
 • Terkibibent (Bağdatlı Ruhi’ye nazire) 
 • Şiir ve İnşa (makale) 
 • Harabat (Divan şiiri antolojisi) 
 • Hürriyet (Avrupa’da çıkardığı gazete) 
 • Zafername (Siyasi hiciv, nazım-nesir karışık) 
 • Rüya (mensur eser) 
 • Defter-i Amal (Hatıra) 
 • Eşar-ı Ziya (Öldükten sonra bir araya getirilen şiirleri) 

 • Namık Kemal
 • İntibah (İlk edebi roman) 
 • Cezmi (İlk tarihi roman) 
 • Vatan yahut Silistre (Sahnelenen ilk tiyatro) 
 • Gülnihal (Tiyatro) 
 • Akif Bey(Tiyatro) 
 • Celaleddin Harzemşah (Tiyatro) 
 • Zavallı Çocuk (Tiyatro) 
 • Kara Bela (Tiyatro) 
 • Renan Müdafaanamesi (İlk eleştiri) 
 • Tahrib-i Harabat (İlk edebi eleştiri) 
 • Takip (Eleştiri) 
 • Magosa Hatıraları (Mektup) 
 • Rüya (Düz yazı) 
 • Hürriyet (Avrupa’da çıkardığı gazete)
Ahmet Mithat Efendi
 • Kıssadan Hisse (Çeviri kısa öyküler ile yerli fıkralar) 
 • Letaif-i Rivâyât ( Edebiyatımızın ilk hikâye örnekleri) 
 • Avrupa'da Bir Cevelan (Gezi) 
 • Menfa (Rodos Hatıraları) 
 • Çengi (Tiyatro) 
 • Çerkez Özdenleri (Tiyatro) 
 • Açıkbaş (Tiyatro) 
 • Eyvah (Tiyatro) 
 • Hasan Mellâh (Roman) 
 • Hüseyin Fellah (Roman) 
 • Felâtun Bey'le Rakım Efendi (Roman) 
 • Paris'te Bir Türk (Roman) 
 • Henüz On Yedi Yaşında (Roman) 
 • Dürdâne Hanım (Roman) 
 • Dünyaya İkinci Geliş (Roman) 
 • Yeniçeriler (Roman) 
Şemsettin Sami
 • Taaşşuk-u Talat ve Fitnat (İlk yerli roman) 
 • Kamus-u Türkî (Türkçe yazılan ilk sözlük) 
 • Kamus-ı Fransevi (Sözlük) 
 • Kamus-ı Arabî (Sözlük) 
 • Kâmûsü’l-Alâm (Ansiklopedi) 
 • Besâ yahûd Ahde Vefâ (Tiyatro) 
 • Seydi Yahya (Tiyatro) 
 • Gâve (Tiyatro) 
Ahmet Vefik Paşa
 • Lehçe-i Osmani (Sözlük) 
 • Şecere-i Türkî (Çeviri) 
 • Zor Nikahı (Tiyatro, Moliere'den adapte) 
 • Zoraki Tabib (Tiyatro, Moliere'den adapte) 
 • Yorgaki Dandini (Tiyatro, Moliere'den adapte) 
 • Kadınlar Mektebi (Tiyatro, Moliere'den adapte) 
 • Kocalar Mektebi (Tiyatro, Moliere'den adapte) 
Direktör Ali Bey
 • Kokona Yatıyor (Tiyatro) 
 • Misafir-i İstiskal (Tiyatro) 
 • Geveze Berber (Tiyatro) 
 • Letafet (Operet) 
 • Ayyar Hamza (Tiyatro, Moliere'den adapte) 
 • Lehçet-ül Hakayık (Mizahi sözlük) 
 • Seyahat Jurnali (Gezi) (Günlük) (İlk günlük örneği)
Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Talim-i Edebiyat (Ders kitabı) 
 • Takdir-i Elhan (Eleştiri) 
 • Nağme-i Seher (Şiir ) 
 • Yadigâr-ı Şebab (Şiir) 
 • Zemzeme (Şiir) 
 • Nejad Ekrem (Şiir) 
 • Tefekkür (manzum-mensur) 
 • Pejmürde (manzum-mensur) 
 • Muhsin Bey (Hikaye) 
 • Şemsa (Hikaye) 
 • Araba Sevdası (Türk edebiyatında ilk realist roman) 
 • Çok Bilen Çok Yanılır (Tiyatro) 
 • Afife Anjelik (Tiyatro) 
 • Vuslat (Tiyatro) 
 • Atala (Çeviri Tiyatro) 
Abdülhak Hamit Tarhan
 • Sahra (Şiir, ilk pastoral şiir örnekleri) 
 • Belde(Şiir) 
 • Bunlar Odur (Şiir) 
 • Garam (Şiir) 
 • Validem (Şiir, kafiyesiz yazılan ilk şiir) 
 • Makber (Şiir) 
 • Ölü (Şiir) 
 • Hacle (Şiir) 
 • Mâcerâ-yı Aşk (Tiyatro) 
 • Sabr u Sebat (Tiyatro) 
 • İçli Kız (Tiyatro) 
 • Duhter-i Hindu (Tiyatro) 
 • Finten (Tiyatro) 
 • Tarık (Tiyatro) 
 • Nesteren (Hece ölçüsü ile yazılan ilk manzum tiyatro) 
 • Eşber (Tiyatro) 
 • Sardanapal (Tiyatro) 
Sami Paşazade Sezai
 • Sergüzeşt (Roman) 
 • Küçük Şeyler (Hikaye, Batılı anlamda ilk öyküler) 
 • Şir (Tiyatro) 
 • Rumûzü'l-Edeb (Hikaye, hatıra, gezi notları ve sohbet) 
 • İclal (Tek bir hikaye ile hatıra, gezi notları, makale ve denemeler)
Nabizade Nazım
 • Karabibik (İlk köy romanı)
 • Zehra (Roman)
Muallim Naci
 • Âteşpâre (Şiir) 
 • Şerare (Şiir) 
 • Füruzan (Şiir) 
 • Ömer'in Çocukluğu (Hatıra) 
 • Lugat-i Naci (Sözlük) 
 • Demdeme (Eleştiri)
👉 Tanzimat Edebiyatı Çıkmış Sorular 

Benzer Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.