Hisarcılar (1950 - 1980)

 • Hisar, Garipçilere ve sosyalist şiire bir tepki olarak bir araya gelen şairlerin çıkardığı fikir ve sanat dergisidir.
 • Bu dergide eser veren sanatçılar Hisarcılar olarak anılmaktadır.
 • Hisar'ın ilk sayısı 16 Mart 1950’de yayımlanır. 1957-1964 yılları arasında yayımını ara verilen derginin son sayısı Aralık 1980’de çıkmıştır.
 • Hisarcılar sanat anlayışlarını dört maddede şöyle açıklar:
Sanat Anlayışları
 1. Sanatçı bağımsız olmalıdır. Sanat hiçbir ideolojinin veya siyasi görüşün propaganda aracı yapılamaz. 
 2. Batıyı taklit ederek millî bir sanat yaratılamaz. 
 3. Sanatın sürekli olarak değişmesi, yenileşmesi esastır. Fakat bu değişme ve yenileşme eskiyi inkâr ederek gerçekleştirilemez. 
 4. Edebiyatın dili; yaşayan, konuşulan, canlı dildir. Konuşulan dilde Türkçe karşılığı bulunan yabancı kelimelerin yazı dilinden çıkarılması yerindedir. Ancak halkın kullandığı sözcükler Arapça veya Farsçadır diye dilimizden atılıp yerlerine “öztürkçe” adıyla yeni kelimeler uydurulması dilin fakirleşmesine neden olur.
Özellikleri
 • Garip Akımı ile Toplumcu Şiire tepki olarak ortaya çıktılar.
 • Özellikle Yahya Kemal Beyatlı'nın görüşlerinden etkilendiler.
 • Eserlerini milli manevi değerleri öne çıkaran bir anlayışla yazdılar.
 • Eserlerinde tarih, din, dil, Anadolu coğrafyası ve insanlarından beslendiler.
 • Ölçü bakımından bir sınırlamaya gitmediler. Kimi aruzla yazarken kimi şairler de hece ve serbest ölçüyü kullandı.
 • Halk ve divan şiiri geleneklerinden yararlandılar.
 • Geçmişle bağlarını koparmadan yeniye ulaşmak istediler. (Kökü mazide olan bir âti)
 • Şiir ve yazılarında ideolojik yaklaşımlardan uzak durdular.
 • Türkçedeki tasfiye hareketine karşı çıkarak eserlerinde yaşayan Türkçeyi kullandılar.
 • Özetle yabancı taklitçiliğine karşı millî sanatı, ideolojik şiire karşı özgür düşünceyi, "öztürkçe" hareketine karşı da yaşayan Türkçeyi savunmuşlardır.
 • Öne çıkan şair ve yazarları şöyledir: Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer, Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Nevzat Yalçın, Feyzi Halıcı, Yavuz Bülent Bakiler, Bekir Sıtkı Erdoğan...
Sanatçıları: 
Mehmet Çınarlı (1925-1999)
 • Şair, yazar, bürokrat.
 • Hisar dergisinin kurucusu ve başyazarıdır.
 • Lirik bir şairdir.
 • Özlem, aşk, toplum ve çocuk şiirlerinde öne çıkan temalardır.
 • Açık ve anlaşılır bir üsluba sahiptir.
 • Aruz ölçüsünü taklide düşmeden başarıyla kullanmıştır.
 • Şiir: Güneş Rengi Kadehlerle, Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum, Zaman Perdesi (Seçmeler), Güzelliklere Doymam
 • Deneme: Halkımız ve Sanatımız, Söylemek Yaraşır, Aynı Yolda, Mısralarda Gezinti
 • Anı: Sanatçı Dostlarım, Hatıraların Işığında, Altmış Yılın Hikâyesi
👉 Mehmet Çınarlı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gültekin Samanoğlu (1927-2003) 

 • Şair, asker, bürokrat.
 • Asıl adı Gültekin Samancı'dır.
 • Adını ilk olarak 1948'de Çınaraltı dergisinde yayımlanan "O Kadın" şiiriyle duyurdu.
 • Şiirlerinde aile, yaşama sevinci, kadın, aşk, memleket sevgisi, yalnızlık, gurbet öne çıkan temalardır.
 • Şiirlerini hece ölçüsüyle yazdı.
 • Şiirlerini yalın ve duru bir Türkçeyle yazdı.
 • Şiir: Alacakaranlık, Uzun Vuran Gölge
 • İnceleme: Cahit Sıtkı Tarancı, Kemalettin Kamu
👉 Gültekin Samanoğlu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İlhan Geçer (1917-2004)

 • Şair ve yazar.
 • Hisarcıların lirik ve romantik şairidir.
 • Şiirlerinde toplumsal olaylara ve ideolojik yaklaşımlara yer vermedi.
 • Genellikle hüzün, gurbet, aşk ve ayrılıklar şairi olarak tanındı.
 • Şiirlerinde ahenge önem verdi.
 • Hece ölçüsü yanında serbest ölçüyü de kullandı.
 • "Bülent Nafiz" takma adıyla eleştiriler yazdı.
 • Şiir: Büyüyen Eller, Belki, Bir Bulut Geçti, Yeşil Çağ, Hüzzam Beste (seçme şiirler)
 • Biyografi-İnceleme: Cahit Sıtkı Tarancı, Ömer Bedrettin Uşaklı
 • Antoloji: Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri
👉 İlhan Geçer hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mustafa Necati Karaer (1929-1996)

 • Halk edebiyatı nazım şekillerini kullanarak yazdığı ilk dönem şiirlerinde taklitten öteye gidemez. 1950'den sonra gelenekten beslenen özgün bir anlayışa kavuşur.
 • Hayal ve imge şiirlerinde önemli bir yere sahiptir.
 • Korku, ölüm, sıkıntı, acı, hüzün, kaçma isteği, hayattan şikayet şiirlerinde öne çıkan temalardır.
 • Serbest ölçünün yanında heceyi de kullandı.
 • Şiir: Sevmek Varken, Güvercin Uçurmak, Kuşlar ve İnsanlar, Kerem ile Aslı, Ses Mimarlarımızdan Şiirler
 • İnceleme: Karacaoğlan
👉 Mustafa Necati Karaer hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Munis Faik Ozansoy (1911-1975) 

 • Şair, yazar, bürokrat.
 • Şiir, deneme, eleştiri, tiyatro gibi birçok türde eser verdi.
 • Şiir anlayışında Ahmet Haşim ile Yahya Kemal Beyatlı'nın etkileri açıktır.
 • Şiirlerinde sembolizmin etkileri görülür.
 • Divan şiiri geleneğinden beslendi.
 • Şiirlerini aruzla yazan şairin hece ölçüsüyle yazılmış şiirleri de vardır.
 • Konusu Yunan mitolojisinden aldığı "Medea" adlı manzum tragedyasını hece ölçüsüyle yazmıştır.
 • Şiir: Büyük Mabedin Eşiğinde, Hayal Ettiğim Gibi, Yakarış, Bir Daha, Zaman Saati, Yakınma, Kaybolan Dünya
 • Deneme: Düşündüğün Gibi
 • Oyun: Medea, Andromaque (tercüme)
👉 Munis Faik Ozansoy hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Nevzat Yalçın (1926-2012)
 • Kıbrıslı şair ve yazar.
 • 1950'de Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 
 • Bir bankada raportör, Ankara Radyosunda spiker, Londra Büyük Elçiliğinde mütercim, ODTÜ'de okutman olarak çalıştı. 1970'den sonra Almanya'ya yerleşen sanatçı bir lisede 1988'e kadar İngilizce öğretmeni olarak çalıştı. 31 Ekim 2012'de Almanya'da öldü.
 • Şiirlerinde Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı etkisi görülür.
 • İlk dönem şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanan sanatçı sonradan hece ve serbest ölçüyü kullandı.
 • Şiirlerinde tabiat, ölüm, aşk, Doğu-Batı çatışması, hoşgörü ve barış konularını işledi.
 • Şiir: A Sokağı, Güneş ve Adam
 • Anı: En Eski En Uzak, Daha Yeni Daha Yakın
 • Deneme: Üçgen

Yavuz Bülent Bakiler (1936) 

 • Şair, yazar.
 • Şiir, gezi, biyografi, deneme-inceleme türlerinde eserler verdi.
 • Şiirleri genellikle serbest ölçüyle yazan şairin hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de vardır.
 • Anadolu, anne, aşk ve Türk dünyası şiirlerinde öne çıkan temalardır.
 • "Anne" temasına verdiği önem nedeniyle "Ana Şairi" olarak da bilinir.
 • Şiir: Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman (toplu şiirler)
 • Antoloji: Sivas'a Şiir, Şiirimizde Ana
 • Gezi: Üsküp'ten Kosova'ya, Türkistan Türkistan, Azerbaycan Yüreğimde Bir Şahdamardır
 • Derleme-Biyografi: Gidenlerin Ardından, Aşık Veysel Hayatı ve Şiirleri, Mehmet Akif'te Çağdaş Türkiye İdeali, Arif Nihat Asya İhtişamı, Arif Nihat Asya'nın Sevgi Mektupları, Elçibey Azerbaycan'ın Unutulmaz Lideri, Muhsin Başkan
 • Deneme-İnceleme: Sözün Doğrusu (I-II)
 • Siyasi Tarih: 1944-1945 Irkçılık – Turancılık Davasında Sorgular Savunmalar
👉 Yavuz Bülent Bakiler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bekir Sıtkı Erdoğan (1926-2014)

 • 50.Yıl Marşı'nın söz yazarıdır.
 • Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şairler arasında da gösterilir.
 • Binbirinci Gece (Hancı) ile Kışlada Bahar şiirleriyle tanınır.
 • Aruzdan vazgeçmeyen şair hece ölçüsünü de kullanmıştır.
 • Şiirlerinde Anadolu'nun ve Anadolu insanının ruhunu duygulu bir şekilde yansıttı.
 • Şiirlerinde öne çıkan temalar gurbet, aşk ve ölümdür.
 • Ahenk ve musikiye önem verdi. 
 • Eserlerinde ölçü, kafiye, nazım biçimi gibi biçimsel unsurlara bağlı kaldı.
 • Halk ve divan edebiyatı geleneğinden yararlandı.
 • Şiir: Bir Yağmur Başladı, Dostlar Başına, Sabır Sarmaşıkları, Gönüller Kavşağı, Elif Divanı
👉 Bekir Sıtkı Erdoğan hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yahya Akengin (1946)

 • Şair ve yazar.
 • Roman, tiyatro, anı, radyo oyunu, senaryo gibi birçok türde eser verse de daha çok şair ve oyun yazarı olarak tanındı.
 • 1968 ile 1980 arasında Hisar dergisinde düzenli olarak yazı ve şiirleri yayımlandı. Hisar kapandıktan sonra yazı hayatını çeşitli dergilerde sürdürdü.
 • Türk tarihi ve kültürü, geleneğe bağlılık, geçmişe özlem, millî‐manevi değerler eserlerinde öne çıkan temalardır.
 • Şiirleri genellikle şekil yönünden belli kalıplara bağlı değildir. Serbest veznin bütün imkânlarından yararlanmaya çalıştı.
 • Şiir ve romanlarında olduğu gibi tiyatro eserlerinde de halk kültürü malzemelerine yer vererek Türk kültürüne özgü ürünler meydana getirmiştir.

 👉 Yahya Akengin hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.