Sözcük Türleri Karma Test 3

(I) Bizi o kara vagonlara tıkıp sürdüklerinde ben beş yaşındaydım. (II) Bir ayda vardık oralara. (III) Yollarda ölen ölene Gülşah Balam. (IV) Atardılar öleni hayvan yavrusu gibi yolun bir kıyısına. (V) Taşıdığımız canın kıymeti işte bu kadardı.
1. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "eylemsi" yoktur?
A) I     B) II     C) III     D) IV      E) V

Bülent'in bu ziyaretleri iyi oluyordu. Hem aydınlık kafasındakileri benimle paylaşıyor hem de Sirikit'ten haber getiriyordu. Hastaneye yattığım gün ondan rica etmiştim. Her gün uğruyor. Sirikit'in mamasını ve suyunu tazeliyordu.
2. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birleşik eylem
B) İlgi zamiri
C) Edat
D) Belgisiz sıfat
E) Durum zarfı

Bütün gün kırlara bakmışım
Başaklarla kımıldanan
O bitek yalnızlığa
Burnumda gökyüzünün ince kokusu
Bütün gün sana bakmışım
Derin mırıltılarla ırmağa karışan
Çakıntılı gövdene senin
3. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Niteleme sıfatı
B) İşaret sıfatı
C) Edat
D) Zarf-fiil
E) Kişi zamiri

İnsanın ana dilinde dertleşme ihtiyacı, bazen her şeyin üstüne çıkıyor. Ormanların kar altında kaldığı, göllerin ve caddelerin buz tuttuğu bir kuzey gecesinde, herkesin uyuduğu hastanede, iki kişinin alçak sesle Türkçe konuşması çok garip bir durumdu.
4. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kişi zamiri
B) Edat
C) Ölçü zarfı
D) Belirtisiz isim tamlaması
E) Ek eylem

5. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından aynı değildir?
A) Artık, pek yarattığın gibi değil dünya
İnsanlar hem sabuna karıştı hem suya
B) Bir ölüm perdesi ki ağır ağır
Her gece üstlerine inmektedir
C) Yani bizim hiç korkmadığımız şeyler
Doğrusu en çok korktuğumuz şeylerdir gerçekte
D) Toprak kokusu bu muydu
Böyle miydi benim insanlarım
E) Ne vakit bir yaşamak düşünsem
Bu kurtlar sofrasında belki zor


Göç, göç, göç... Rozalya kendini bildi bileli bu sözdü evlerini, tarlalarını, göklerini sularını kuşatan. Hep o duyguyla yarımlıkla, yetimlikle bakınırdı çevresine. Çocukken de şimdi de... Ama İncinar, gülmek için yaratılmış kızı bu acıları pek bilmezdi... Bilse bilse herkes gibi yokluğu bilirdi o kadar.
6. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Birden fazla edat
B) Nicelik (miktar) zarfı
C) Belgisiz sıfat
D) Dönüşlülük zamiri
E) Belgisiz zamir

İnerse acı yerlere gecenin içindeki yara
Gözyaşlarına değin sevinçlere
Gözlere hüznün yuvalandığı
Korkup bakamayan gözlere
7. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İsim-fiil
B) Ek eylem
C) Fiilden türemiş isim
D) Sıfatlaştıran -ki
E) Edat

Adamın hastanede tek başına büyük bir yalnızlık ve korku içinde yaşadığını gözlemlemişti. Türkçeden başka bir dil bilmediği için kimseyle konuşamıyordu. 
8. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birden fazla edat
B) Geçişli eylem
C) Belgisiz zamir
D) Yeterlik eylemi
E) Birden fazla bağlaç

Toprak kokusu bu muydu
Böyle miydi benim insanlarım
Ben hiç yoruldum mu severken
Ah bu uzak ses kimin
Şüpheniz olmasın şimdi bile
Düşüp ardına gidebilirim
9. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zaman zarfı
B) Soru zamiri
C) Yer-yön zarfı
D) Edat
E) İşaret zamiri

Ben bir bahriye neferiyim
Gözlerimi balıklar yedi
Görmek ve ağlamak bitti benim için
Uzun boylu adamdım sağlığımda
İnanmazsanız elbiselerime bakın
10. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) 
Belgisiz Sıfat
B) Bağlaç
C) Edat
D) Sayı sıfatı
E) Kişi zamiri

Benim şiirim, sokağa açılan, ciğerlerine temiz havayı doldurmak isteyen bir şiirdir. Bu bakımdan yüzde yüz gerçekçidir. Öyle sanıyorum ki, birçoklarını bu benim gerçekçi yanım yanıltmaktadır. Çünkü bu gerçekçiliğin ne olduğu üzerinde de anlaşmak gerekir.
11. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kesir sayı sıfatı
B) Belgisiz zamir
C) Kişi zamiri
D) Niteleme sıfatı
E) Zaman zarfı

I. Handan, hamamdan geçtik,
Gün ışığındaki hissemize razıydık
II. Herkes kendine bir bahar dalı arıyor
Önce seninkini öğrendim bu sabah
III. Yeter içimdeki korku,
Ben miyim yeryüzünde tek fani
IV. Ekmek umar, aş umar evdeki
Bulunsa da, bulunmasa da
V. Haberler geliyor
İçimdeki yangına biraz olsun su
12. Numaralanmış dizelerdeki -ki'lerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

(I) Ben ömrüm boyunca (II) bir köpek olarak yaşamıştım ama (III) artık kesin kararım, bir kediye dönüşmekti. Kedi olacaktım. İşte yazarın bilemediği (IV) en temel konulardan biri (V) buydu. 
13. Parçadaki numaralanmış sözcükler türlerine göre eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

Kurumuş üzüme de razıydık çürüttün
Yaralanmış ayı kullanarak kızıl dağ
Soluğunu yollayarak zaman zaman üstümüze
Daralttın gençliğe ve bahara susamış gönlümüzü
14. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Hem iyelik hem yönelme eki almış isim
B) Tamlayanı sıfat-fiil olan sıfat tamlaması
C) Zarf olarak kullanılmış ikileme
D) Ek eylem almış bir isim
E) Belirtme durum eki almış isim-fiil

Ne de dolmaz (I) çilen varmış
İlk defa kırağı yaktı (II) canını
Aşkı sonra (III) bulutların
Rüzgarın (IV) cilvesi değil miydi
Döken (V) yapraklarını
15. Dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bildiren bir ek almamıştır?
A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "doğru" sözcüğü "isim" olarak kullanılmıştır?
A) Tam ben de eve doğru açılıyordum
Şıpırdatmadan hiç kürekleri
B) Yaşam gösterir doğru yolu
Geceyi tüketir gündüz
C) Gerçeği kendi yüreğinde kanayan
Çaresiz bir yolcuydum, oraya doğru
D) Ayıp: dilencilik işlerken el, yürürken ayak
— Ne doğru söyledi! Öp oğlum amcanın elini
E) Ademle Havva'dan geldiğim doğru;
Vuruldum bir kere elma dalına

Bugünden geriye bakınca bu zalim sözün Mehmet'i nasıl etkilediğini daha iyi anlayabiliyordum. O korkunç yoksulluk tehdidi Mehmet'in elini ayağını kesmiş ve çocuk gururunu yok etmişti.
17. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yeterlik fiili
B) Dönüşlü eylem
C) Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem
D) Anlamca kaynaşmış birleşik eylem
E) Birleşik zamanlı eylem

Seniha, gözleri yarı kapalı, uzun kirpikleri arasından Faik Bey'i süzdü. Onda hiç uyumamış bir adam hali vardı, göz kapakları sarkmış ve ağzının iki tarafındaki çizgiler derinleşmişti.
18. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Sıfatlaştıran -ki
B) Bulunma durum eki almış zamir
C) Zaman zarfı
D) Sıfat görevinde bir sıfat-fiil
E) Belirtisiz isim tamlaması

Bundan on beş yıl evveldi, bir gün eline damadının okuduğu kitaplardan biri geçti; kırmızı kaplı ve üstünün yazıları beyaz bir kitap.
19. 
Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Durum zarfı
B) Belgisiz zamir
C) Ek eylem
D) İşaret zamiri  

E) Belgisiz sıfat

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "edat" kullanılmamıştır?
A) Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum
B) Ağlama benim için Türkiye'm
Ağlamayın yıldızlarım, göğüm
C) Sen orada tutarsın soluğunu, ben burada
Bir haber değmiş sanki kanatlarına kuşların
D) Dalların zirvesindeyiz ancak,
Yarı yoldan ziyade yerden uzak
E) Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş
Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş


👉 Testteki soruların ayrıntılı çözümü için tıklayınız.


İlgili Sayfalar

Cevaplar

1.B  2.B  3.D  4.A  5.A  6.C  7.A  8.E  9.C  10.D  11.E  12.B  13.B  14.E  15.C  16.E  17.B  18.C  19.A  20.D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.