Attila Destanı

  • Batı-Hun Devleti'nin hükümdarı Attila'nın hayatı ve fetihleri etrafında söylenen destandır. 
  • 5. yüzyılda Avrupa'ya korku salan Attila (395 - 453) kendisinden önceki büyük Türk hükümdarları gibi cihan hâkimiyetini hedefleyen bir liderdi.
  • Kaynaklarda varlığından haber verilen bu destandan geriye Attila'nın çadırı çevresinde söylenen coşkun kahramanlık türkülerine dair hatıralar kalmıştır.
  • Attila'nın sarayı, bir kısım savaşları ve aşk hayatı Almanların ünlü destanı Nibelungen'de de işlenmiştir.
  • Batılı kaynakların verdiği bilgilere göre Attila'nın ordusunda şair ve mızıkacılar vardı. Attila'nın ziyafetlerinde onun kahramanlıklarına ve zaferlerine dair yazılan şiirler okunurdu. 5.yüzyılda yaşayan Romalı tarihçi Priscus böyle bir ziyafet sahnesini şöyle tasvir ediyor:
Akşama doğru meşaleler yanınca ziyafetin verildiği ipekten imal edilen muhteşem çadıra iki şairin girdiği görüldü. Bunlar Attila'nın önünde Hun lisanıyla kendi tanzim ettikleri şiirleri okudular. Bu şiirler Attila'nın kahramanlıklarına, zaferlerine aitti. Orada hazır bulunanlar bu şiirlerin etkisiyle kendilerinden geçip heyecana geldiler; gözler parlıyor, çehreler korkunç bir hal alıyordu. Birçokları ağlıyorlardı; gençler arzu ve ihtiras, ihtiyarlar da elem ve teessüf yaşları döküyorlardı.
  • Attila'nın ölüm merasiminde tertip edilen cenk oyunları esnasında Hun dilinde yazılmış bir mersiye okunmuştur. Jordanes'in tarihinden alınan mersiye metni şöyledir:
Hunların en büyük hükümdarı ve Moundzoukh'un (Muncuk) oğlu, en cesur kavimlerin hükümdarı Attila, kendinden evvel hiç duyulmamış bir kuvvetle Schithin ve Cermania ülkelerine sahip oldu. O, bu büyük ülkelerin birçok şehirlerini zapt etmek suretiyle Roma'yı korkuttu; başka yerler daha onun pençesine düşmesin korkusuyla Roma, onu ricalarla ve her sene verdiği vergi sayesinde teskin edebildi. Bütün bunları yaptıktan sonra talihin hususi bir yardımıyla öldü fakat düşmanların darbeleri altında yahut kendi adamlarının ihanetiyle değil, düğün neşeleri içinde, kuvvetine hiç halel gelmeden milleti arasında, en ufak bir acı bile duymadan öldü. Hiç kimsenin intikam talep edemeyeceği bu ölümü kim hikaye edebilecek?
İlgili Sayfalar
Yaradılış Destanı 
Şu Destanı 
Alp Er Tunga Destanı
Ergenekon Destanı 
Bozkurt Destanı 
Oğuz Kağan Destanı 
Türeyiş Destanı 
Göç Destanı 
Yararlanılan Kaynak
  • Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Nihat Sami Banarlı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.