Divan Şiiri Nazım Şekillerine Giriş

Hatırlatma
  • Nazım: Ölçülü, kafiyeli söz 
  • Nazım birimi: Mısraların kümeleniş şekli (beyit, dörtlük, bent) 
  • Manzum: Nazımla ortaya konmuş eserler 
Nazım Şekli Nedir?
  • Bir şiirin nazım birimi, birim sayısı, ölçüsü, kafiye şeması kimi zaman da konusuna göre aldığı isimdir. Her geleneğin kendine ait nazım şekilleri vardır:
  • Divan edebiyatı: gazel, kaside, mesnevi, rubai, şarkı, murabba...
  • Halk edebiyatı: mani, türkü, koşma, semai, varsağı, destan...
Nazım Türü Nedir?
  • Şiirlerin konularına göre aldığı isim.
  • Divan edebiyatı: tevhit, münacat, naat, methiye, mersiye, hicviye... 
  • Halk edebiyatı: güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt...
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri
(Ayrıntılı bilgi için ilgili nazım şekline tıklayınız.)
A. Beyitlerle Kurulan Nazım Şekilleri
B. Bentlerle Kurulan Nazım Şekilleri
İlgili Sayfalar  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.