Toplumcu Gerçekçi Roman Konu Testi 1

Toplumcu gerçekçi roman ve hikâyelerde yazarlar çarpık gördükleri yerleşik düzene karşı bir tutum sergiler. Verilen eserler bu nedenle tezli roman özelliği gösterir. 1930’lu yıllarda görülmeye başlayan bu anlayışın ilk romanı Sadri Ertem’in — (1931) adlı eseridir. 1950'den sonra Köy Enstitüsü çıkışlı yazarlarla ivme kazanan bu roman anlayışı, etkisini 1980’li yıllara kadar devam ettirmiştir.
1. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kuyucaklı Yusuf           B) Çıkrıklar Durunca        C) İnce Memed
D) Murtaza             E) Sağırdere

2. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi romanlar için söylenemez?
A) Olay örgüsüne bağlı merak unsuru ikinci planda kalırken bireyin ruh hali ve iç çatışmaları gerçekçi psikolojik tahlillerle verilir.
B) Yazarlar, daha çok sosyalist dünya görüşünden hareketle kapitalist düzene karşı bir tutum sergiler.
C) Eserlerde çatışmalar genellikle ağa-köylü, öğretmen-imam, zengin-fakir ya da patron-işçi üzerine kurulur.
D) Kahramanlar genellikle yöresel ağızlarıyla konuşturulur.
E) Toplumcu gerçekçi roman ve hikâye toplumsal gerçekleri yansıtmakla kalmaz onu değiştirmeyi de amaç edinir.

(I) Sabahattin Ali; şiir, hikaye, roman, oyun gibi birçok türde eser verse de daha çok köy ve kasaba hikayecisi olarak tanınmıştır. Hikayelerinde (II) Çehov tarzı hikâye anlayışını sürdürmüştür. Köy hayatı ve köylüler, hapishane yaşamı ve mahkumlar, işçi sorunları, kadın ve aşk hikayelerinin başlıca konularıdır. Yazarın (III) Kuyucaklı Yusuf, (IV) İçimizdeki Şeytan, (V) Kürk Mantolu Madonna adlı romanlarında ise toplumsal gerçeklikler bir aşk hikayesi çerçevesinde işlenir.
3. Numaralanmış yerlerin hangisi bir bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Ona göre sanatta devrimci tavır, hayatı değiştirme tavrıdır. Çünkü hayatı değiştirme amacına yönelmemiş bir sanat, insanın bilinçlenmesine ve birleşmesine yardım edememektedir. Kitapların, yazarlarına ün sağlamaktan ve kalıcı olmaktan önce, toplumu devrim yönünde etkilemek amacında olması gerektiği görüşündedir.
4. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Fakir Baykurt     B) Abdülhak Şinasi Hisar    C) Nazlı Eray
D) Ahmet Hamdi Tanpınar     E) Aka Gündüz

1950'den sonraki toplumcu gerçekçi edebiyat geleneği içinde önemli bir yere sahiptir. İlk dönemlerinde Baba Evi ya da Avare Yıllar gibi otobiyografik özellikler gösteren romanlar yazan sanatçı, eserlerinde kendisi gibi ekmek kavgası veren tarım köylüleri, ırgatlar, fabrika işçileri, köyden kente göç eden insanlar, küçük memurların yaşamını anlatmıştır.
5. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal         B) Kemal Tahir        C) Orhan Kemal
D) Fakir Baykurt       E) Samim Kocagöz

Köy gezileri de yapıyordum. Halkın durumu özellikle köylerde kötüydü. Köyde yaşam çağ gerisiydi. Yoksulluk, gerilik büyüktü. Aydınlar üzerindeki baskı ağırdı. Ama yoksullar üzerindeki baskı daha ağırdı. Uslu uslu oturmak olmaz, insan buna karşı çıkmalıydı. Çığlık atmalı, haksız düzeni protesto etmeliydi. Yılmak olmazdı. Ne pahasına olursa olsun safımı seçmeli, kalemimle savaşıma katılmalıydım.
6. Aşağıdakilerden hangisinin parçada ifade edilen düşünceler doğrultusunda eser verdiği söylenemez?
A) Yaşar Kemal         B) Mahmut Makal          C) Talip Apaydın
D) Dursun Akçam      E) Peyami Safa

Türk edebiyatında köye karşı ilginin artmasında Mahmut Makalʼın — adlı kitabı öncü olmuştur. Yazarın öğretmenlik yaptığı köylerdeki sosyal hayatı, fiziki şartları anlatan eser, sorunlara çözüm getirmese de gerçekçi bir gözle, çoğu kez de bir fotoğraf merceği doğruluğuyla köy gerçeklerini gözler önüne sermiştir.
7. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bizim Köy              B) Onuncu Köy          C) Yılanların Öcü
D) Kanlıdere'nin Kurtları            E) Yılkı Atı

Bir köy öğretmeninin köyünü değiştirmek için verdiği çabanın romanıdır. Köyü yoksulluktan kurtarmak isteyen Kır Abbas ve Eğitmen Rıza, köye bir bağ kurmaya karar verirler. Kıraç diye kullanılmayan toprak köy halkı tarafından uzun bir uğraştan sonra verimli bir hale getirilir. Altı yıl geçince asmalar üzüm verir. Devlet, hazine arazisi olduğu gerekçesiyle işgal ettikleri araziyi köylüye satmak ister. Yoksul köylüler o kadar emek verdikleri bağları bir gece yerle bir edip ölü hayatlarına geri dönerler.
8. Parçada özeti verilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bereketli Topraklar Üzerinde - Orhan Kemal
B) Kaplumbağalar - Fakir Baykurt
C) Rahmet Yolları Kesti - Kemal Tahir
D) Bir Karış Toprak - Samim Kocagöz
E) Dik Bayır - Abbas Sayar

1954’te tefrika edilip 1955’te kitaplaşan — ile edebiyat alanında tanınan Yaşar Kemal, 1960’ların genel eğilimini yansıtan —, — ve — gibi Türkiye’ye özgü denebilecek toplumcu gerçekçi edebiyatın bir alt türü olan köy romanlarıyla yaygın bir üne kavuşmuştur.
9. Aşağıdaki eserlerden hangisi parçada bırakılan boşluklardan birine getirilemez?
A) Ortadirek            D) İnce Memed              C) Yer Demir Gök Bakır
D) Ölmez Otu         E) Eskici ve Oğulları

10. Aşağıdakilerin hangisinde Millî Mücadele'yi konu alan romanlar birlikte verilmiştir?
A) Karartma Geceleri, Kalpaklılar
B) Yılanların Öcü, Dağların Sultanı
C) Kalpaklılar, Yorgun Savaşçı
D) Yorgun Savaşçı, Dağların Sultanı
E) Karatma Geceleri, Yılanların Öcü

—, büyük bir kısmında kendi yaşamından kesitler sunduğu romanlarında dönemin ekonomik ve politik atmosferini ortaya koymuştur. 1944'te yayımlanan Sınıf adlı şiir kitabının yirmi beş gün sonra toplatılması üzerine iki buçuk ay kadar süren kaçak hayatını konu alan — adlı romanı, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de yaşananlarla ilgili kaynak niteliğindedir.
11. Parçada bırakılan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sabahattin Ali - İçimizdeki Şeytan
B) Rıfat Ilgaz- Karatma Geceleri
C) Kemal Tahir - Kurt Kanunu
D) Orhan Kemal - Devlet Kuşu
E) Aziz Nesin - Zübük

I. Yılanların Öcü
II. Irazca'nın Dirliği
III. Kara Ahmet Destanı
IV. Onuncu Köy
V. Sarı Traktör
12. Numaralanmış eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Yazar, yapıtlarında köy insanının yaşantısını başarıyla sergilemektedir. Yarattığı anlatım dünyası, kimi zaman köylülerin toprak kavgalarına ya da yaşadıkları ekonomik sıkıntılara kimi zaman etkili olan Almanya işçiliğinin köylülerin yaşamlarında yol açtığı değişimlere uzanır. Ayrıca, yapıtlarında köy mekânını ve doğayı ustalıkla yansıtmaktadır. Hemen her anlatısının konusu Yozgat civarlarında Orta Anadolu’da geçer.
13. Aşağıdaki eserlerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Çelo    B) Dik Bayır    C) Can Şenliği    D) Tırpan    E) Yılkı Atı

Sadri Ertem ve Sabahattin Ali’nin açtığı yolda gelişimini sürdüren toplumcu gerçekçi edebiyatın önemli yazarlarından biridir. Anadolu halkının inanç, gelenek, görenek, töre ve âdetleri, eğitimsizlik, toprak çatışmaları, susuzluk, tefecilik, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Şeyh Sait İsyanı sırasında Doğu Anadolu’da yaşanan olaylar, ağa-köylü, ağa-memur ilişkisi, Millî mücadele yılları, Osmanlı’nın yaşadığı ekonomik sıkıntılar gibi konular yazarın eserlerinde sıkça işlediği temalar arasındadır.
14. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıfat Ilgaz          B) Kemal Bilbaşar         C) Samim Kocagöz
D) Sevinç Çokum           E) Aziz Nesin

Olaylar 1890'lı yıllarda geçmektedir. Koca Yörük Ali Ağa'yı ziyarete gelen Hacı Halil Paşa Subaşı köyünden toprak alarak Yörüklerin köyü yurt edinmesini ister. Ali Ağa ise Yörüklerin göçebe olduklarını, işlerinin çiftçilik değil hayvancılık olduğunu söyleyerek teklifi reddeder. Ağa'nın yeğeni İbrahim, töreyi çiğneyerek toprak almaya razı olur, kandırdığı Yörükleri Subaşı köyüne götürür. Yörükler, ellerindeki altınları satıp toprak alırlar. Ancak Menderes taşkını ile umutsuzluğa düşen Yörükler yenilgiyi kabul edip alıştıkları düzene dönmek isteyeceklerdir.
15. Parçada özeti verilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Vukuat Var - Orhan Kemal
B) Esir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir
C) Bir Karış Toprak - Samim Kocagöz
D) Sarı Yazma - Rıfat Ilgaz
E) Toz Duman İçinde - Talip Apaydın

👉 Testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfa

👉 Toplumcu Gerçekçi Roman Özet

Cevaplar

1.B   2.A   3.B   4.A   5.C   6.E   7.A   8.B   9.E   10.C   11.B   12.E   13.D   14.B   15.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.