Tanzimat Edebiyatına Giriş

Ön Bilgi
Tanzimat Fermanı (1839)
 • Tanzimat Fermanı, bir medeniyet ve kültür değişimidir (İslam medeniyetinden - Batı medeniyetine). 
 • Gerilemeyi durduramayan yöneticiler, bir fermandan ibaret olan bu düzenlemeleri iki nedenle yapmak ister:
1.Osmanlı Devleti'nin gerilemesini durdurmak
2.Azınlıklara verilen haklar sayesinde dış siyasette büyük devletlerin desteğini kazanabilmek
Tanzimat Fermanı'nın öne çıkan kararları:
 • Her vatandaşın can, mal ve namusunun devlet garantisi altına alınması 
 • Hiç kimsenin yargılanmadan cezalandırılamayacağı
 • Askerlik süresinin sınırlandırılması ve bir usule bağlanması 
 • Kazanca göre vergi alınması 
Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi
 • Yüzünü Batıya dönen Osmanlı; Batılı okullar açmış, yeni gazeteler çıkarmış ve gençleri eğitim görmeleri için Batı'ya göndermiştir. 
 • Aynı dönemde Batılı tiyatro toplulukları için İstanbul’da tiyatro binaları yapılmış, Batı müziği, dansları, çalgıları aydın çevrelere tanıtılmıştır. 
 • Fransızca öğrenmeye başlayan aydınlarımız Fransız edebiyatını yakından takip etmeye başlamıştır. 
 • Bu gelişmelerin yaşandığı 1839 - 1860 yılları arası hazırlık dönemi olarak kabul edilmektedir. 
 • Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesiyle başlayan sosyal, ekonomik ve siyasî değişimler bir süre sonra edebiyata da yansıyacaktır.
Tanzimat Edebiyatı (1860 - 1896)
 • Tanzimat edebiyatı, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval'in (1860) çıkışı ile başlar.
 • Özellikle de Fransız edebiyatını yakından takip etmeye başlayan aydınlarımız yaptıkları tercüme ya da adaptasyonlardan sonra Batı edebiyatından alınan yeni türlerde eser vermeye başlar. 
 • Edebiyatımızda daha önce örneği olmayan yeni türler şunlardır: roman, hikâye, tiyatro ve gazete. 
 • Bunun yanında gazeteye bağlı olarak gelişen makale ve eleştiri gibi öğretici metin türlerinde de ilk örnekler verilmiştir.
 • Tanzimat devri sanatçılarının hayat karşısında aldıkları yeni tavır, şiirde yeni bir üslup ortaya çıkarır.
 • Tanzimat döneminde genelde divan şiiri nazım şekilleri kullanılsa da hürriyet, adalet, hak, hukuk, eşitlik gibi yeni kavramlar işlenir. 
 • Aruz ölçüsünden vazgeçemeyen şairler az da olsa hece ölçüsüyle şiir yazarlar.  
Yeni türlerin ilk örnekleri
Gazete:
 • Takvim-i Vekayi (II.Mahmut,1831) - İlk resmî gazete 
 • Ceride-i Havadis (1840) -  İlk yarı resmî gazete 
 • Tercüman-ı Ahval (1860) - Agâh Efendi ve Şinasi - İlk özel gazete 
Tiyatro:
 • Şair Evlenmesi (1859) - Şinasi - Yazılan İlk Türkçe oyun 
 • Vatan Yahut Silistre (1873) - Namık Kemal - Sahnelenen ilk Türkçe oyun
Roman-Hikaye:
 • Telemak (Fenelon) - Çeviren Yusuf Kamil Paşa - İlk çeviri roman 
 • Taaşşuk-u Talat ve Fitnat - Şemsettin Sami - İlk yerli roman 
 • Letaif-i Rivayat - Ahmet Mithat - İlk hikaye kitabı 
Tanzimat yazar ve şairleri hem yaşadıkları dönemin siyasî baskıları hem de edebiyat anlayışları bakımından iki gruba ayrılır.
A. Birinci Dönem (1860 - 1876)
 • Tercüman-ı Ahval'in çıkışından II. Abdülhamit'in tahta çıkışına kadar geçen süre Tanzimat edebiyatının ilk dönemi kabul edilir. 
 • Birinci dönem sanatçıları: Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Paşa, Direktör Ali Bey
B. İkinci Dönem (1876 - 1896)
 • II. Abdülhamit'in baskıcı yönetimi içinde yer alan bu dönem, Servet-i Fünûn dergisinin çıkış tarihi olan 1896 yılına kadar geçen süre olarak kabul edilir. 
 • İkinci dönem sanatçıları: Recaizâde Mahmut Ekrem, Sami Paşazâde Sezai, Abdülhak Hamit Tarhan, Nabizâde Nazım, Muallim Naci
İlgili Sayfalar
Tanzimat Edebiyatı 1.Dönem
Tanzimat Edebiyatı 2.Dönem

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.