Toplumcu Şiir Konu Testi 2

Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda
Budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz
Ne sen bunun farkındasın ne polis farkında.
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.
Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl.
Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril,
Koparıver gözlerinin gülüm, yaşını sil.
1. Nazım Hikmet'in "Ceviz Ağacı" şiirinden alınan bu bölüm için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Söz sanatlarından yararlandığı
B) Yinelemelere yer verildiği
C) Serbest nazma örnek olduğu
D) Uyak ve redife yer verildiği
D) Sade bir dil kullandığı

2. Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet Ran için söylenemez?
A) Metafizik anlayışı şiiriyle ete kemiğe büründürmüştür.
B) Serbest nazmın öncülerinden biridir.
C) Şiir anlayışı ideolojik eğilim gösterir.
D) Romantik devrimci olarak tanınmaktadır.
E) Şekilden çok içeriğe önem verdi.

Sanatın, çağın değişim ve gelişim hızına uyması gerektiği fikrinden doğmuş bir sanat akımıdır. Bu akıma göre yaşam sürekli bir değişim içindedir. Bu nedenle sanatçı yerleşik bütün kuralları bir yana bırakarak yeni biçimler ve anlatım yolları ile yaşamdaki bu hıza ayak uydurmalıdır. Alışılmış bütün kuralların yıkılarak sanatın çağdaşlaşması ve özgürleşmesi hedeflenir. Şiirlerde çağdaş yaşam, onun makineleri ve baş döndürücü hızı övülür.
3. Parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) dadaizm    B) fütürizm    C) sürrealizm    D) ekspresyonizm    E) egzistansiyalizm

4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi roman türünde eser vermemiştir?
A) Rıfat Ilgaz       B) Hasan İzzettin Dinamo       C) Cahit Irgat  
D) Ahmet Arif      E) Nazım Hikmet

Cumhuriyet döneminde serbest nazım ve toplumcu şiir denilince akla gelen ilk isimlerden biridir. Tasvirci, zaman zaman da coşkun bir anlatımı vardır. Yetimhanede büyüyen sanatçı, çocuklar için de birçok şiir yazmıştır. Nazım Hikmet'le yazdıkları "Mavi Kitap" çocuklar için yazılmış şiir ve öyküleri içeren özgün bir çalışmadır. Birçok edebiyat tarihçisine göre, Nazım Hikmet’in gölgesinde kalmış, yeni ve özgün bir şiir oluşturamamıştır.
5. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ercüment Behzat Lav      B) İlhami Bekir Tez      C) A. Kadir
D) Ahmet Arif                       E) Ömer Faruk Toprak

Sosyal hadiselere ideolojik pencereden bakan sosyalist-gerçekçi sanatkârlar genel olarak çağdışı kalmış toplumsal hayatın, ezen – ezilen ilişkisinin, eşitsizliğin ve karşılığı verilmemiş emeğin mücadelesini vermişlerdir. Şiirlerine genel olarak temel insan hak ve özgürlükleri bağlamında bir fikir çilesi hâkimdir. Bu sanatçılar, eserlerinde ortaya koydukları düşüncelerle toplumu bilinçlendirme ve onun egemen güçler tarafından sömürülmesine engel olma iddiasıyla edebiyatta yer edinmişlerdir.
6. Aşağıdakilerden hangisi parçada ifade edilen anlayışa uygun eser vermemiştir?
A) Enver Gökçe         B) Refik Durbaş          C) Hasan İzzettin Dinamo
D) Cahit Külebi          E) 
Ahmet Arif

Modern şiir biçimlerini yerli temalara uygulayan deneyci, yenilikçi bir şairdir. Şiirinin en önemli özelliği ironidir. O, şiirini genel olarak bir uygarlık eleştirisi üzerine kurmuştur. Şiirlerinde din, toprak ve emek sömürüsü, uzay-teknoloji, Anadolu insanı, uygarlık, aşk, çocukluğa özlem, kaçış, ölüm gibi temalar öne çıkmaktadır. Eserlerinde Dadaizm, fütürizm, kübizm ve sürrealizm akımlarının etkileri görülür. Şiirde ahengi; ses tekrarları, iç kafiyeler ve yinelemelerle sağlamıştır. Sanatçı, şiir dışında "Karagöz Stepte" ve "Altın Gazap" adıyla iki de oyun yazmıştır.
7. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Veli Kanık        B) Nazım Hikmet        C) Ercüment Behzat Lav
D) Rıfat Ilgaz                   E) Enver Gökçe

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir şaire aittir?
A) Bu Şehrin Çocukları           B) Rüzgârlarım Konuşuyor          C) Ortalık
D) Irgatın Türküsü                   E) Üç Anadolu

1940 toplumcu kuşağın önemli şairlerinden biridir. Benimsediği sosyalist dünya görüşünü ve sanat anlayışını yaşamının sonuna kadar savundu. Nazım Hikmet’ten etkilenmekle beraber, şiirlerinden halk söyleyişlerine ve argo söyleme fazlasıyla yer veren şair, diğer taraftan Doğu kültürüne ait unsurları ve hikâyeleri şiirlerinde sıkça işlemesiyle ön plana çıkar. Şiirleri 1970’lerden sonra kitaplaştırılan şair, şiirlerini Dost Dost İlle Kavga, Panzerler Üstümüze Kalkar adlı kitaplarda toplamıştır.
9. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ataol Behramoğlu         B) İsmet Özel         C) Süreyya Berfe  
D) Enver Gökçe                 E) Ceyhun Atuf Kansu

Toplumcu gerçekçi şiirin 1960 kuşağı şairlerindendir. Şehirde güç şartlarda çalışan yoksul insanların şiirini yazmaya özen gösterdi. Çarşıların, işçi kızların, pazar yerlerinin, çayevlerinin dünyasını yansıtan şair olarak tanındı. Şiirlerini topladığı kitaplardan bazıları: Kuş Tufanı, Hücremde Ay Işığı, Çırak Aranıyor, Çaylar Şirketten...
10. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) 
Refik Durbaş            B) Kemal Özer          C) Melih Cevdet Anday   
D) Ataol Behramoğlu    E) İlhami Bekir Tez

İlk dönem şiirlerinde biçim kaygısını ön plana alan şair, daha sonra toplumcu gerçekçi çizgiye yöneldi. 1942’de sosyalist düşünce ve edebiyatın önemli yayınlarından olan Yürüyüş dergisini çıkardı. İnsanlar, Hürriyet, Dağda Ateş Yakanlar, Susan Anadolu adlı şiir kitapları toplumcu temaları öne çıkardığı eserleridir.
11. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nazım Hikmet         B) Cahit Irgat         C) Suat Taşer    
D) Nihat Behram         E) Ömer Faruk Toprak

(I) Kerem Gibi — Nazım Hikmet
(II) Evet İsyan — Ataol Behramoğlu
(III) Bir Gün Mutlaka — İsmet Özel
(IV) Kızamık Ağıdı — Ceyhun Atuf Kansu
(V) Hasretinden Prangalar Eskittim — Ahmet Arif
12. Numaralanmış eşleştirmelerde hangi şairler yer değiştirirse yanlışlık düzeltilmiş olur?
A) I ve III        B) I ve V      C) II ve III      D) II ve IV      E) IV ve V

1946 yılında kurulan ...,Türk mizah tarihinin en yüksek tirajlı yayınlarından biridir. Aziz Nesin, Sabahattin Ali ve Rıfat Ilgaz gibi yazarlarıyla öne çıkan dergi, tek partili yıllarda adeta muhalefet partisi gibi çalışmış, bu yüzden dönemin iktidarı tarafından sık sık toplatılmış ya da kapatılmıştır. Dergi bu nedenle "Toplatılmadığı zamanlar çıkar." veya "Yazarları hapishanede olmadığı zamanlar çıkar." gibi ibarelerle çıkmıştır. Kimi zaman yazarları tarafından elden de dağıtılan dergi, kapatıldıkça benzer adlarla yeniden çıkarılmıştır.
13. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Akbaba       B) Hisar       C) Aydede       D) Markopaşa       E) Çınaraltı

Türk şiirinin 1960’tan sonraki tüm aşamalarına tanıklık eden şairlerden biridir. İlk dönem şiirlerinde soyut ve imgeci şiir anlayışını benimseyen şair, 1960’lı yılların sonunda toplumcu gerçekçi bir çizgi yakalar. Bu dönem şiirlerinde, halk şiirinin olanaklarından yararlanarak gerçekçi temaları, sağlam gözlemlerle verir. Bu arayışın ürünü olan ilk şiir kitabı olan Gün Ola'da, Anadolu'nun bir köyünde tanıklık ettiği bir olayı, durum ve koşullarıyla yansıtmıştır. Sanatçının diğer kitaplarından bazıları şöyledir: Savrulan, Hayat ile Şiir, Ufkun Dışında...
14. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ataol Behramoğlu       B) Süreyya Berfe       C) 
İsmet Özel       
D) Refik Durbaş               E) Ercüment Behzat Lav

İlk üç kitabında çağrışımlara dayanan, imgeli, estetik ve bireysel kaygıları öne çıkaran şiirler yazan ... edebiyatımızın, iki ayrı şiir çizgisi izleyen şairlerinden biridir. Gül Yordamı, Ölü Bir Yaz ve Tutsak Kan kitaplarıyla tipik bir II. Yeni şairi olarak karşımıza çıkan sanatçı, 1973’te yayımlanan Kavganın Yüreği kitabıyla toplumcu şiir anlayışına geçer. Şiirden başka öykü, deneme, gezi, anı, günlük, mektup türlerinde eser veren şair, şiir çevirileri de yapmıştır.
15. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oktay Rifat Horozcu      B) Kemal Özer     C) Refik Durbaş  
D) Cahit Irgat                     E) Süreyya Berfe

👉 TYT - AYT Konu Testleri

Cevaplar

1.C  2.A  3.B  4.D  5.B  6.D  7.C  8.E  9.D  10.A  11.E  12.C  13.D  14.B  15.B

1 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.