Eser Özetleri Testi 2

Ali Şahin Efendi, medrese eğitimini yarım bırakarak öğretmen okulunu bitirir. Sarıova’da cahil, yoksul ve biçare halk batıl inançlardan, evliya hikayelerinden ve türbelerden medet ummaktadır. Şahin Efendi, gönüllü olarak geldiği bu kasabada, inandığı inkılap hareketlerini yerleştirebilmek için bu gerici güçlerle mücadele eder. Romanın ikinci bölümünde Sarıova Yunan işgaline uğrar. Ali Şahin, kasabayı işgal eden Yunanlılara karşı halkı korumak ve el altından Milli Mücadele’ye destek sağlamak için eski mesleğinden faydalanır.
1. Parçada özeti verilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Vurun Kahpeye – Halide Edip Adıvar
C) Yeşil Gece – Reşat Nuri Güntekin
D) Sürgün – Refik Halit Karay
E) Küçük Ağa – Tarık Buğra

On dokuz bölümden oluşan romanın odak noktası işgal altındaki İstanbul’dur. Birinci Dünya Savaşı sona ermiş ve ülkenin her yeri İtilaf devletlerince işgal edilmeye başlanmıştır. Anadolu’da başlayan Millî Mücadele hareketine yüz çevirmekle kalmayıp düşman güçleriyle iş birliği yapan Batı hayranı Türkler sahnededir. Captain Gerald Jackson Read, Major Will, Captain Marlow, Madam Jimson gibi yabancılar ve Leyla, Azize Hanım, Sami Bey gibi Batı hayranı Türkler ile Leyla’ya olan aşkı ile millî fikirler arasında kalan Necdet romanın öne çıkan kişileridir.
2. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyah Kehribar 

E) Yeni Turan

Hayat tecrübesi olmayan, iradesiz ve mirasyedi bir genç olan Ali Bey'in hikayesidir. Ali Bey zamanın meşhur hafifmeşrep kadınlarından Mahpeyker ile tanışır. Annesi oğlunu bu kadından kurtarmak için Dilaşup adlı bir cariye alır. Romanda idealize edilen kadın tipi olan Dilaşup, bir köledir. Yazar bu tip ile kader algısı olarak adlandırılan kölelik durumunu da işler. Terk edileceğini anlayan Mahpeyker Dilaşup’a iftira atar, Ali Bey’i öldürtmek için batakhaneye getirir. Orada bulunan Dilaşup, Ali Bey’i ölümden kurtarır ama kendisi ölür. Ali Bey de Mahpeyker’i öldürür. Kendisi de hapiste ölür.
3. Parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jön Türk 
E) Turfanda mı Turfa mı

Kendisinden yaşça çok büyük, iki çocuklu, varlıklı bir adamla evlilik yapan Bihter'in romanıdır. Realizmin başarılı bir örneği olan eser Batılı bir hayat yaşayan zengin bir Türk ailesinin etrafında geçmektedir. Türk toplumunun o zamana kadar pek alışık olmadığı hırslı, mücadeleci, intikamcı aynı zamanda hassas, duygusal açlık çeken ve hayatın gerçekleri ile duyguları arasında sıkışmış modern kadın trajedisi romanda ustalıkla işlenir.
4. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşk-ı Memnu 
E) Mai ve Siyah

Eser; orta yaşın üzerinde, bekâr, otel odalarında yaşayan, bir iki bavuldan başka hiçbir şeyi olmayan, gaddar, kurallara sıkı sıkıya bağlı bir ağır ceza hâkiminin çevresinde gelişir. Masumluğu infazından sonra anlaşılacak olan bir gence verdiği idam kararından sonra olaylara ve insanlara farklı açılardan bakmayı öğrenecektir. Sonrasında emekliliğini isteyerek görevini bırakan kahraman, ayaktakımı arasına karışarak onları doğru yola sevk etmeyi kendine görev edinir.
5. Parçada sözü edilen tiyatro yapıtının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haldun Taner 
E) Necip Fazıl Kısakürek

Mahmut, çocukluğundan itibaren Fatma'ya sevdalıdır. Babası ve amcaları gibi denizci olan Mahmut, uzun bir süre sonra memleketine döner. Babası da annesi de ölmüştür. Evi harap durumdadır. Evlenmeyi istediği Fatma'yı bıraktığı gibi bulamaz. Çiftlik sahibi İsmail Çavuş Fatma’ya sarkıntılık etmiş, dize getiremeyince de tüfekle onu yaralamıştır. Fatma, Mahmut’un kendisine acıdığını düşünerek evlenme teklifine cevap vermeden köyü terk eder. Mahmut sonrasında Ayşe ile evlendirilir. Ayşe'nin babası zengindir. Ailenin tek kızı olduğundan ailenin tüm varlığı Ayşe'nindir. En önemlisi ise Mahmut, Ayşe'yle denizcilikten vazgeçme uğruna evlenir. Ancak ne Ayşe'nin ne de toprağın güzel, güvenli ya da zengin oluşu onun denize olan aşkını bitiremeyecektir.
6. Parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aganta Burina Burinata 
E) Değirmen

35 bölümden oluşan ... bir pansiyon romanıdır. Romanda anlatıcı olan bir banka memuru, rastlantı sonucunda taşındığı bir apartmanın dokuz odalı katında birlikte yaşadığı kişileri ve tanık olduğu olayları anı biçiminde anlatır. ... eseriyle yaşadığı dönemin insanlarını, ahlak anlayışını ve bürokrasiyi eleştirir. Roman, bir ana karaktere yoğunlaşmamakta, çeşitli sınıflardan gelen kalabalık bir kadroyu ve bu kişilerin bu apartmandaki yaşamlarını, özellikle de kadın-erkek ilişkilerini ilginç ayrıntılarla anlatmaktadır.
7. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu – Peyami Safa
C) Esir Şehrin İnsanları – Kemal Tahir
D) Ayaşlı ve Kiracıları – Memduh Şevket Esendal
E) Ucu Ucuna Yaşam – Dursun Akçam

Millî Mücadele’ye katılan kadınların ortak acılarının hikâyesidir. Romanda, güzel ve idealist Aliye öğretmen, savaş sırasında tam bir erkek kuşatması altında ayakta kalmaya çalışmaktadır. Ne var ki kasabadaki erkekler bu genç öğretmenden rahatsızlık duymaktadır. Aliye bir yandan kendisiyle evlenmek isteyen Yunanlı Binbaşı Damyanos’a karşı koyarken Tosun adlı genç bir kumandanla dava arkadaşlığı çerçevesinde bir aşk yaşar. Tosun, Aliye’nin hayatını tehlikeye atmak pahasına ordudaki görevinin başına gider. Tosun'un gidişinin ardından linç edilerek öldürülen Aliye ise hem aşkının büyüklüğüyle hem de cesareti ile Tosun’u gölgede bırakır.
8. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaban 
E) Yağmur Beklerken

Roman, Sivas'ın bir köyünden İflahsızın Yusuf, Köse Hasan ve Pehlivan Ali'nin çalışmak için gittikleri Çukurova’da başlarından geçenleri anlatmaktadır. Üç arkadaş çırçır fabrikasında işe başlar. Köse Hasan ağır çalışma şartları nedeniyle bir süre sonra hastalanıp ölür. Bu arada Ustabaşı işçilerin paralarından kesinti yapmakta ve onlardan haraç almaktadır. Bu durumu şikayet etmek isteyen İflahsızın Yusuf ile Pehlivan Ali işten kovulur. İki arkadaş, yeni buldukları inşaat işinde çalışmaya başlar. Pehlivan Ali, gönlünü kaptırdığı Fatma ile çiftliğe gider. Çiftlikteki ağır çalışma temposu Ali'nin başını döndürür. Desteleri patozun ağzına atan Ali, bir anlık dalgınlıkla düşer ve ayağını patoza kaptırır. Bacağı kopan Ali kan kaybından ölür. Sonunda üç arkadaştan ikisi ölmüş, yalnızca İflahsızın Yusuf köyüne dönebilmiştir
9. Parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çıkrıklar Durunca 
B) Medeniyetin Yedek Parçası 
E) Yol Arkadaşları

Ankara yakınlarında altmış evli, yoksul Alevi köyü Tozak susuz ve gölgesizdir. Köyü yoksulluktan kurtarmak isteyen Kır Abbas ve Eğitmen Rıza, köye bir bağ kurmaya karar verirler. Kıraç diye kullanılmayan toprak, köy halkı tarafından uzun bir uğraştan sonra verimli bir hale getirilir. Altı yıl geçince asmalar üzüm verir. Devlet, hazine arazisi olduğu gerekçesiyle işgal ettikleri araziyi köylüye satmak ister. Yoksul köylüler o kadar emek verdikleri bağları bir gece yerle bir edip ölü hayatlarına geri dönerler.
10. Parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaplumbağalar 
E) Bir Karış Toprak

Eserin kurgusu, iki eşli Meftun Bey’in iki eşi arasında kalmasına dayanır. Sabire çok kıskanç bir kadındır. Meftun'un hayatında bir kadın daha olmasına değil onun kadınlardan söz etmesine bile tahammül edemez. Meftun Bey ne Sabire’ye Leyla’dan ne de Leyla’ya Sabire’den bahseder. İstanbul’un iki farklı mahallesinde iki evi, iki eşi olan Meftun, haftayı da ikiye bölmüştür. Meftun’un bu hâli, Sabire’nin babası Rifat Efendi tarafından fark edilir. Rifat Efendi, damadından Sabire'yi boşamasını ister. Meftun’un boşadığı Sabire, üzüntüsünden yataklara düşer. Son arzusu Meftun’u görmektir. Sabire, Leyla’dan haberdar olduğunu söyleyerek ondan Leyla'yı boşamasını ister. Meftun Sabire'nin son arzusunu yerine getirir.
11. Ahmet Mithat'ın parçada özeti verilen tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gülnihal 
E) Vuslat

Roman, Çanakkale Savaşı'nda gazi olan Nihat'ın, İstanbul'a dönüşünde yaşadığı dramı anlatır. Maddi sıkıntılar çeken Nihat, Beyoğlu'nda bir apartman dairesinde oturan Seniha Hanım'ın kızına Fransızca dersi vermeyi kabul eder. Gittiği evde, Avrupai bir hayat süren Seniha Hanım ve eşi Mahir Bey’in milli manevi değerlere karşı takındıkları tutumdan rahatsız olur. Nihat, evde Mahir Bey’in yeğeni Muazzez ile tanışır. Genç kadın, içinde bulunduğu muhiti beğenmemekte ve buradan kurtulmak istemektedir. Zaman içerisinde Nihat'la Muazzez yakınlaşır. Birbirini seven bu iki genç evden ayrılarak evlenirler.
12. Parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözde Kızlar 

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfalar
Cevaplar

1.C  2.D  3.B  4.A  5.E  6.A  7.D  8.B  9.D  10.A  11.B  12.C

1 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.