Eser Özetleri Testi 1

Alışılmış bir romandan çok parçalar halinde hâtıralardan meydana gelen bir eserdir. Zaman itibariyle Sultan II. Abdülhamid devrinin sonları ile Birinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarını içine alan eserde İstanbul'daki bir köşkün etrafında kaybolan bir medeniyetin manevi havası anlatılır. Hacı Vâmık, romanda akıllı geçinen birçok insandan kimi zaman daha akıllı, kimi zamanda dengesiz bir tip olarak canlandırılır. Hacı Vâmık Efendi, memuriyetle gittiği vilayetlerde pek de rahat durmadığı, rüşvet alıp halka zulüm yaptığı iddiasıyla sık sık görevinden uzaklaştırılır.
1. Parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çamlıca’daki Eniştemiz – Abdülhak Şinasi Hisar
B) Kiralık Konak – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Fatih-Harbiye – Peyami Safa
D) Akşam Güneşi – Reşat Nuri Güntekin
E) Batmayan Gün – Samiha Ayverdi

2. Aşağıdaki kahraman – yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Bihruz Bey – Araba Sevdası
B) Mahpeyker – İntibah
C) Müştak Bey – Şair Evlenmesi
D) İslam Bey – Vatan yahut Silistre
E) Ömer Behiç – Mai ve Siyah

Üçlemenin son kitabı olan romanda olaylar 1939 yılında başlar ve bir gün içerisinde son bulur. Eser dört bölümden oluşur. Her bölüm, roman kahramanlarından birinin adını taşır: İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz. Mümtaz ile Nuran’ın aşkı çerçevesinde ilerleyen roman medeniyet krizi içindeki Türk toplumunu aydınlar üzerinden işler.
3. Parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saatleri Ayarlama Enstitüsü 

E) Sahnenin Dışındakiler

Yunan saldırıları sırasında kaybolan babasını aramak amacıyla İstanbul'a gelen Mebrure romanın ana karakteridir. Romanda olaylar ahlâk bunalımına sürüklenen bir aile ve onun yakın çevresinde geçer. Mebrure, uzaktan akrabası olan Nafi Bey'in köşkünde kalmaktadır. Köşkte yaşayan Nevin, Behiç ve Nazmiye Hanım kendi kültürlerine yabancılaşmış, yozlaşmış tiplerdir. Mebrure, ilk zamanlar kendisine ilgi duyan Behiç’in cazibesine kapılır. Zamanla Behiç’in gerçek yüzünü gören Mebrure ondan uzaklaşır. Behiç’in aksine fakir, samimi, temiz duyguları olan Fahri'ye ilgi duymaya başlar. Roman, Mebrure’nin babası İhsan Efendi’nin gazete ilanını görmesi ve Mebrure’ye mektup yazmasıyla sona erer.
4. Parçada özeti verilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırık Hayatlar 
E) Sodom ve Gomore

Mehmet Reşit Efendi, yöre halkının padişaha daha sıkı bağlanması için İstanbul Hükumeti  tarafından Akşehir'e gönderilir. Akşehir'de İstanbullu Hoca diye anılan Mehmet Reşit Efendi vaazlarıyla halkın padişaha bağlı kalması için çabalar. İstanbullu Hoca; aklı başında, vatanını seven, görevinin gereğini yerine getirmeye çalışan son derece heyecanlı bir imamdır. Kuvayımilliye’ye karşı olduğu için hakkında vur emri çıkarılan Hoca, Çakırsaraylı çetesine sığınır. İstanbullu Hoca zamanla gerçekleri görmeye başlamıştır. İstanbullu Hoca'nın bir askere dönüşerek orduya katılması romandaki olayların merkezini oluşturur.
5. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yorgun Savaşçı
B) Kalpaklılar
C) Ateşten Gömlek
D) Dersaadet’te Sabah Ezanları
E) Küçük Ağa

Esircilerin Kafkasya’dan getirdikleri Dilber, dokuz yaşında İstanbul’da bir eve 40 liraya satılır. Evin hanımı ve siyahi halayık Taravet çocuğa acımasız davranır. Evin reisi memuriyet için Anadolu’ya gideceğinden evin fazla eşyalarıyla birlikte Dilber’i de 65 liraya esirciye satar. Ut çalmayı, şarkı söylemeyi de öğrenen Dilber, bir süre sonra 150 liraya Asaf Paşa’nın konağına satılır. Konağın oğlu Celal, Dilbere âşık olur. Bunu öğrenen annesi Dilber’i evden uzaklaştırır. Dilber bu kez Mısır’da zengin bir Mısırlının cariyesi olmuştur. Kapatıldığı evden kaçmak üzereyken geleceği hakkında umutsuzluğa kapılır ve çareyi kendini Nil nehrine atıp intihar etmekte bulur.
6. Parçada özeti verilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Henüz On Yedi Yaşında – Ahmet Mithat
B) Sergüzeşt – Sami Paşazade Sezai
C) Harem – Ömer Seyfettin
D) Bir Kızın Masalı – Aka Gündüz
E) Dudaktan Kalbe – Reşat Nuri Güntekin

Süreyya Bey ve Suat Hanım beş yıldan beri evlidir. Süreyya’nın arkadaşı Necip aile dostlarıdır. Necip, Suat’a çok değer vermektedir. Bu değer veriş zamanla sevgiye dönüşür. Bu sevgi karşılıksız değildir. Ancak her ikisi de Süreyya’ya ihanet edebilecek yaradılışta değildir. Bir gün köşkte çıkan yangında Necip, Suat’ı kurtarmak için eve girer ancak her ikisi de yangında ölür.
7. Parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırık Hayatlar 
E) Kalp Ağrısı

Çocukluğunda bilinçaltına itmiş olduğu anılarının etkisinden kurtulmayı amaçlayan başkahraman, amansız bir varoluş mücadelesi sergiler. Çağdaş insanın en temel sorunu olan bireyin topluma yabancılaşmasını anlatan roman; kış, ilkyaz, yaz ve güz olmak üzere dört bölümden meydana gelir. Romanın başkarakteri olan C, zengin bir komisyoncu olan babasından kalan paraya rağmen manevi yönden boşluk içindedir. C, roman boyunca hayalindeki kadını arar. Annesi, C bir yaşındayken öldüğü için onu Zehra teyzesi büyütmüştür.
8. Parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aylak Adam – Yusuf Atılgan
B) Tutunamayanlar – Oğuz Atay
C) Ölmeye Yatmak – Adalet Ağaoğlu
D) Yeni Hayat – Orhan Pamuk
E) Sokaktaki Adam – Attila İlhan

Olay Burdur'un bir köyünde geçer. Kara Bayram; dul anası Irazca, karısı ve üç çocuğuyla babadan kalma evde zar zor yaşamaktadır. Köy muhtarı, Kara Bayram’ın evinin hemen önündeki arsayı köy kurulu üyesi Haceli’ye satar. Kara Bayram, bu karara karşı çıkar ancak çaresiz kalır. Köy gerçekliğini anlatan romanda zalim muhtarla varlıklı Haceli ve kardeşleri ile mücadele bir süre sonra sadece Irazca Ana'ya kalacaktır.
9. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekmek Kavgası 
E) Kanlı Derenin Kurtları

İstanbul'da orta halli bir ailenin çocuğu Ahmet Cemil, mülkiyeyi bitireceği sırada babasını kaybeder, ailesinin geçimini sağlayabilmek için dersler vermeye başlar. Bu arada büyük ümitler verdiği eserini tamamlamaya çalışmaktadır. Ümitleri bir süre sonra ümitsizliğe döner. Kız kardeşi İkbal kocasının eziyetleri sonucunda ölür. Sevdiği kadın Lamia başkasıyla nişanlanır. Eseri beklediği ilgiyi görmez. Ahmet Cemil kitabını yakar, annesini de alıp bir gemiyle İstanbul'dan ayrılır. Yemen'de bir ilçe kaymakamlığı görevini kabul eder ve oraya gider.
10. Parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biz İnsanlar 
E) Kalp Ağrısı

Yakup Kadri romanları genellikle çarpıcı acılarla biter. Umutsuzluk da diyebiliriz buna. İğrençlikler, çığlıklar, mutsuzluklar örer, romanlarının sonunu. Olumsuzluk ve bağışlamayı reddetme çıkar karşımıza. Leyla'nın Necdet'e verebileceği tek şey, dudağına sürdüğü rujun kimyasal tadıdır. Leyla'nın Necdet’ten bir zaman için vazgeçmesi, sonra yeniden Necdet’le arınmak istemesi ya da Seniha'nın  Faik Bey’i sevip Hakkı Celis’i anlayamamış olması yaşamın ekonomik ve ahlaksal ortamına bağlı birtakım sıradan olgulardır belki. Ama yazar, bu duygusal ilişkileri iyice çarpıtır, büyütür ve okuruna karabasandan bir ağ örer.
11. Parçada adı geçen kahramanların ait olduğu romanlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) 
Sodom ve Gomore – Kiralık Konak 
B) Sodom ve GomoreYaban
C) Hep O ŞarkıKiralık Konak
D) Hüküm GecesiHep O Şarkı
E) YabanHüküm Gecesi

Murtaza, Çukurova’da devletin verdiği tarlayı ekip biçmiş ama işler yürümeyince şehre taşınmıştır. Önce mahalle bekçiliği yapar ardından da fabrika bekçiliğine geçer. Görevine çok bağlı olan Murtaza hiçbir ihmali bağışlamadığı için işçiler tarafından pek sevilmez. Bekçi olarak işe alınmasına rağmen işçileri denetlemeye kalkışır, üstelik ustalara da karışır. İşe ara verip tuvalette sigara içenlere, iş başında kaçamak yapıp uyuklayanlara, işten kaytarıp etrafta koşuşturup oynayan çocuk işçilere, fabrika kahvesinde boş boş oturanlara karışır, göz açtırmaz. Bir gece kızlarının da vazife başında uyudukları söylenince hışımla gelerek küçük kızı Firdevs'i saçlarından tutarak yere fırlatır. Başından yaralanan küçük kız bir süre sonra ölür.
12. Parçada özeti verilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal 


İlgili Sayfalar
Cevaplar

1.A  2.E  3.D  4.B  5.E  6.B  7.C  8.A  9.C  10.C  11.A  12.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.