Cumhuriyet Dönemi Roman Konu Testi 1

Türk edebiyatında psikolojik roman türünün önemli temsilcilerinden biridir. Eserlerinde genel olarak Doğu-Batı çatışması ve Türkiye'nin modernleşme sürecinde yaşadığı sorunları ele almıştır. Birçok romanındaki ana kurgu, iki zıt değer dünyası (Doğu - Batı) içindeki kişilerin çekişmesidir. 1949’dan sonra, yazarın eserlerinde yer alan Doğu-Batı sorunu, yerini ruh-beden çatışmasına ve mistisizme bırakır. Bu dönüşümün izleri olgunluk dönemi eserlerinden biri kabul edilen ... adlı eserinde görülür.
1. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Canan
B) Fatih – Harbiye
C) Mahşer
D) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu
E) Sözde Kızlar

İki uygarlık arasında bocalayan toplumumuzun yanlış tutumlarını, davranışlarını, saçmalıklarını alaya alan, eleştiren bir romandır. Eser, çocukluğu Abdülhamit döneminde geçen, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini de yaşayan Hayri İrdal’ın anıları şeklinde verilir.
2. Parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Huzur 

E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü

I. Mussolini dönemi İtalya'sında geçen romanda faşist idarenin rejim karşıtı aydınlar üzerinde kurduğu baskı ve bu baskının aydınlar üzerindeki etkisi işlenir.
II. Kurtuluş Savaşı'nın cephe gerisinin ele alındığı romanda, Anadolu insanının Kuvayımilliye birliklerine bakışı, şüpheleri ve değişimleri işlenir.
III. Osmanlı Beyliği'nin kuruluş dönemleri ve devlet haline geliş macerası anlatılır.
IV. Tulûat tiyatrosunun tanınmış ismi Naşit Özcan'dan esinlenerek yaratılan Nahit'in kendi tiyatrosunu kurma macerası ile tiyatrosuna kantocu olarak işe aldığı Hatice ile yaşadıkları aşk konu edilmiştir.
3. Aşağıdaki romanlardan hangisinin konusu yukarıda verilmemiştir?
A) Küçük Ağa 
E) İbişin Rüyası

"Boğaziçi Medeniyeti" kavramını edebiyatımıza kazandıran kişidir. Kendince daha güzel ve anlamlı bulduğu geçmiş zamanı ve bu zamanların Boğaziçi hayatını bütün ayrıntılarıyla dile getirmiştir. Bütün eserleri esas olarak hatıraya dayalıdır. Genel olarak uzun sayılabilecek sıralı ve birleşik cümleler kullanmıştır. Romanlarında olaydan çok üslup ve karakter öne çıkar. Bu nedenle yazar daha çok bir karakter romancısı olarak kabul edilir.
4. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Memduh Şevket Esendal 

Tanzimat’la birlikte görülmeye başlanan roman türünün ilk konularından birisi alafrangalıktır. Öz değerlerinden kopuk yaşayan, Batıyı bir moda gibi takip eden, bu yozlaşmış roman kişilerinin pek çoğu ya paşa çocuğu ya da elit kesimdendir.
5. Aşağıdaki roman kahramanlarından hangisi parçada anlatılan roman kişilerinden birine örnek olamaz?
A) Hakkı Celis – Kiralık Konak
B) Leyla – Sodom ve Gomore
C) Behiç – Sözde Kızlar
D) Macit – Fatih Harbiye
E) Bihruz – Araba Sevdası

Eserlerde öne çıkan tema "deniz"dir. Ciddi bir gözlem ve araştırmaya dayanarak deniz edebiyatının ölümsüz eserlerini ortaya koymuştur. Ege ve Akdeniz kıyılarının doğası, denizi, tarihi, efsaneleri, sünger avcıları ve balıkçıları hikaye ve romanlarının konusunu oluşturur. Tarihi konu aldığı romanlarında Turgut Reis, Uluç Reis gibi Türk denizcilerini konu alarak bu isimlerin yeni nesillerce tanınmasını sağlamıştır. Eserlerinde edebî bir dil yaratma kaygısı taşımayan yazarın deneme ve fikir yazılarında ise mitoloji ve tarih öne çıkar.
6. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait bir eserdir?
A) Aganta Burina Burinata 
E) Biz İnsanlar

7. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan öykü ve roman yazarlarından biri değildir?
A) Peyami Safa 
E) Samim Kocagöz

8. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan öykü ve roman yazarlarının özellikleri arasında yer almaz?
A) Eserlerde daha çok psikoloji ve psikiyatriden yararlanılmış, bu sayede kahramanlar çok yönlü ele alınabilmiştir.
B) Yazarlar toplumsal gerçekleri yansıtmakla kalmaz onu değiştirmeyi de amaç edinir.
C) Eserlerde çağrışımlara açık bir dil kullanılmıştır.
D) Daha çok Çehov tarzı (durum-kesit) hikâyeler yazılmıştır.
E) Merak unsuru ikinci planda kalırken bireyin ruh hali ve iç çatışmaları öne çıkar. 


Edebiyatımızın ilk postmodern roman örneğidir. Yazarın kendi hayatından izler taşıyan yapıt, otobiyografik özellikler gösterir. Roman Turgut'un, Selim'in intihar haberini alması ile başlar. Bir resmi dairede inşaat mühendisi olarak çalışan Turgut'un, eşi Nermin ve iki çocuğuyla görünürde iyi bir aile düzeni vardır. Ancak arkadaşının ölüm haberi Turgut'un bütün hayat düzenini alt üst eder. Turgut, Selim'in intiharını aydınlatmak için arkadaşlarıyla ve ailesiyle görüşmeler yapar.
9. Bu parçada bahsedilen yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
E) Oğuz Atay

10. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen eserle ilgili değildir?
A) Eser, çocukluğu Abdülhamit döneminde geçen, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini de yaşayan Hayri İrdal’ın anıları şeklinde verilir.(Saatleri Ayarlama Enstitüsü)
B) Romanda olaylar ahlâk bunalımına sürüklenen bir aile ve onun yakın çevresinde geçmektedir. (Sözde Kızlar)
C) Kurtuluş Savaşı'nın cephe gerisinin ele alındığı romanda, halkın Kuvayımilliye birliklerine bakışı, şüpheleri ve değişimleri işlenir. (Küçük Ağa)
D) Romanda anlatıcı durumdaki bir banka memuru, rastlantı sonucunda taşındığı bir apartmanın dokuz odalı katında birlikte yaşadığı kişileri ve tanık olduğu olayları anı biçiminde anlatır. (Ayaşlı ve Kiracıları)
E) Eserde Doğu ile Batı; inanç, müzik, toplumsal değerler, yaşam tarzı gibi birçok bakımından karşılaştırılır. (Fahim Bey ve Biz)

Toplumcu-gerçekçi edebiyatımızı hazırlayan öncü kalemlerden biridir. Eserlerinde köy ve kasaba gerçeklerini, büyük devletlerin az gelişmiş ülkeleri pazar olarak kullanmasını, emekçinin sömürülüşünü, aydın - halk çatışmasını ve Cumhuriyet devrimlerine karşı çıkan tutucu çevreleri işlemiştir. Duygusallıktan, tasvir ve psikolojik derinlikten uzak, tüm gücünü fikirlerden alan bir anlatımı vardır. 19. yüzyılın sonunda Avrupa’dan gelen fabrika ürünü kumaşların piyasayı ele geçirmesiyle gelişen olayları konu aldığı Çıkrıklar Durunca, toplumcu gerçekçi bakış açısıyla yazılmış ilk romanlardan biridir.
11. Parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabahattin Ali 

E) Dursun Akçam 

1980 sonrası Türk edebiyatının en önemli roman yazarlarından biridir. İlk romanı Cevdet Bey ve Oğulları'nı klasik roman anlayışı ile yazan yazar, zamanla postmodern roman anlayışına yaklaşmıştır. Romanlarının hazırlık aşamasını uzun tutan yazar, araştırmacı yönü ve okumaya olan merakı ile tanınmaktadır. Onun için edebiyat, gerçek hayat ile kurgu arasında oynanan bir oyun gibidir. Özellikle postmodern anlayışla yazdığı romanlarında "metinler arasılık" büyük yer tutar.
12. Parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

13. Aşağıda verilenlerden hangisi ayraç içinde verilen romanla ilgili değildir?
A) İzmir'de Atatürk'e yapılması planlanan suikast (Kurt Kanunu)
B) Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi (Devlet Ana)
C) Birinci Dünya Savaşı sonrası ve Milli Mücadele (Yorgun Savaşçı)
D) Mütareke döneminde işgal altındaki İstanbul (Esir Şehrin Mahpusu)
E) Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kuruluşu (Rahmet Yolları Kesti


14. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A) Tutunamayanlar
B) Tehlikeli Oyunlar
C) Eylembilim
D) Bir Bilim Adamının Romanı
E) Bir Düğün Gecesi
 

Bu tür eserlerde ideoloji ön plandadır. Yazarlar, daha çok sosyalist dünya görüşünden hareketle kapitalist düzene karşı bir tutum sergiler. Eserler toplumsal gerçekleri yansıtmakla kalmaz onu değiştirmeyi de amaç edinir. Eserlerde çatışmalar genellikle ağa-köylü, öğretmen-imam, zengin-fakir ya da patron-işçi üzerine kurulur.
15. Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılan roman anlayışına örnek olamaz?
A) Cemo 
E) Yılanların Öcü

16. Aşağıdakilerin hangisinde Yaşar Kemal için yanlış bir bilgi vardır?
A) Eserlerinde Anadolu'nun özellikle de Çukurova yöresinin yaşadığı sorunları, doğası, gelenekleriyle anlatır.
B) Anadolu’da sürüp giden ağa-köylü-ırgat ve yönetici ilişkilerini gerçekçi gözlemlerle ortaya koymuştur.
C) Eserlerindeki kahramanlarını derinlemesine işleyen yazar psikolojik tahlillerinde başarılıdır.
D) Toplumsal yaşam içinde bocalayan insanların dramını gülünç yanlarıyla ele almıştır.
E) Yer yer destansı bir havaya bürünen şiirsel bir anlatıma sahiptir.

Bir köy öğretmeninin köyünü değiştirmek için verdiği çabanın romanıdır. Köyü yoksulluktan kurtarmak isteyen Kır Abbas ve Eğitmen Rıza, köye bir bağ kurmaya karar verirler. Kıraç diye kullanılmayan toprak köy halkı tarafından verimli bir hale getirilir. Devlet ise izinsiz kullanılan araziyi geri almak ister.
17. Parçada özeti verilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fakir Baykurt 
E) Abbas Sayar 

Köy Enstitüsü çıkışlı yazarlardandır. Varlık dergisinde yayımlanan yazıları ile tanınmıştır. Yaşar Nabi Nayır'ın mektuplarıyla destek verdiği sanatçının yazıları Bizim Köy adıyla kitaplaşmıştır. Röportaj, anı, öykü, fıkra ya da günlük türlerinden izler taşıyan kitap, köy edebiyatının ilk örneği kabul edilmektedir.
18. Parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dursun Akçam 
E) Sabahattin Ali 

Farklı bakış açısı, üslubu ve anlaşılması için emek gerektiren yapıtlarıyla öne çıkan bir yazardır. Daha çok öyküleriyle tanınan yazar "imgesel öykü" türünün ilk örneklerini vermiştir.
Eserlerinde hem modernizmin hem de postmodernizmin etkileri görülmektedir.
Üniversitede felsefe dersleri de veren yazarın yapıtlarında edebiyatla felsefeyi bütünleştirdiği görülür. Var olan anlatım biçimleriyle yetinmeyen Karasu, eserlerinde farklı biçimler oluşturmaya çalışmıştır.
19. Bu parçada bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
E) Sait Faik Abasıyanık

20. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir yazarımıza aittir?
A) Murtaza Cevaplar

1.D 2.E 3.C 4.C 5.A 6.A 7.E 8.B 9.E 10.E 11.C 12.C 13.E 14.E 15.D 16.D 17.A 18.C 19.C 20.B

1 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.